Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Escola Politècnica Superior

Representació i participació

Estudiants

REPRESENTACIÓ ALS ESTUDIS DE L'EPS

Delegat de Curs

El delegat de curs informa al conjunt de l’alumnat de cada grup sobre les qüestions que l’afecten i transmet les demandes, els suggeriments i les crítiques del grup a la persona o l’òrgan corresponent. S’elegeix a l’inici de cada curs.

Consulta el delegat del teu curs a la intranet "La Meva UdG", apartat EPS, o bé clicant aquí (cal estar identificat).

Consell d'Estudi

El Consell d’Estudi és un òrgan col·legiat que estudia i discuteix tot el que afecta la docència i la programació de l’estudi. Els estudiants tenen representants a cada consell d’estudi.

Es poden consultar les actes dels Consells d'Estudis a la intranet "La Meva UdG", apartat EPS, o bé clicant aquí  (cal estar identificat).

REPRESENTACIÓ ALS ÒRGANS DE L'EPS

Junta d'Escola

La Junta d’Escola és l'òrgan col·legiat de govern de l’Escola Politècnica Superior. La Junta d’Escola aprova les línies generals de l’EPS, planifica la utilització del seus recursos econòmics i estableix las directrius per a la seva administració. Els estudiants tenen una representació del 27% dels membre. Els representants del sector dels estudiants són renovats cada dos anys.

Pots consultar la composició actual de la Junta d'Escola en aquesta pàgina . Les actes de les sessions són públiques i es poden trobar a la intranet "La Meva UdG", apartat EPS, Junta d'Escola.

Comissió de Govern

La Comissió de Govern proposa l’aprovació o modificació dels plans d’estudis i els plans docents de la Facultat. Entre altres funcions, fixa, a proposta dels consells d’estudis, la distribució d’horaris, aules i exàmens. A la Comissió de Govern hi ha tres estudiants elegits per i entre els membres de la Junta.

Es pot consultar la composició actual de la Comissió de Govern en aquesta pàgina .  Les actes de les sessions són públiques i es poden trobar a la intranet "La Meva UdG", apartat EPS, Comissió de Govern.

REPRESENTACIÓ ALS ÒRGANS CENTRALS D'UNIVERSITAT

Claustre

El Claustre és el màxim òrgan de govern representatiu de la comunitat universitària. Aprova les línies generals d’actuació i el pressupost, supervisa la gestió de càrrecs i òrgans de govern i debat aquells assumptes que afecten la comunitat universitària. El 23 % dels membres són estudiants de la UdG escollits mitjançant eleccions biennals.

Més informació

Consell d'Estudiants

El Consell d’Estudiants és el màxim òrgan de representació i deliberació dels estudiants de la UdG i està format per tots els estudiants claustrals. Assessora i defensa els interessos del conjunt dels estudiants, coordina els seus representants, informa sobre les directrius generals d’actuació de la universitat i administra els seus recursos. Dins el Consell hi ha una comissió permanent amb representació d’estudiants de cada centre, la Delegació d’Estudiants. Contacte Delegació d’Estudiants de l’EPS:

Dmitri Chtchekine / WhatsApp:  663 65 61 15 7/ dmitri.chtchekine@gmail.com

Per a qualsevol dubte en relació a les delegacions, envia un correu a: delegacio.estudiants@udg.edu

Més informació

Consell de Govern de la UdG

El Consell de Govern de la UdG és l’òrgan de govern ordinari de la universitat. Assisteix el rector en les seves funcions i, entre altres competències, té la d’aprovar la programació, la normativa acadèmica i els plans d’estudi de la UdG. Hi ha cinc representants d’estudiants de la comissió permanent del Consell d’Estudiants.

Més informació