Escola Politècnica Superior

Mentors

Pla d'Acció Tutorial (PAT)

L’acció tutorial s’entén com una funció d’atenció, orientació i assessorament als estudiants universitaris, que s’organitza i dissenya en funció del perfil que presenta el col·lectiu, i d’acord amb el suport específic que requereix davant els estudis que han escollit cursar.

A la Politècnica, aquestes funcions es concreten en un conjunt d’accions específiques, conegudes com a Pla d’Acció Tutorial (PAT), que responen als objectius següents:

-   Facilitar al nous estudiants la seva incorporació i adaptació al nou entorn universitari informant-lo sobre els serveis i activitats que s’ofereixen en el seu centre.

-   Fomentar la seva participació en activitats que suposin una millora en la seva formació, incidint especialment en el seguiment dels Cursos Bàsics

-   Orientar-lo en les seves decisions acadèmiques, motivar-lo i ajudar-lo en els problemes derivats de l’estudi.

-   Ajudar-lo a aprendre a planificar la feina i a organitzar-se el temps.

-   Assessorar-lo per aconseguir un mètode d’estudi adequat

-   Disminuir l’abandonament i millorar el rendiment acadèmic de l’estudiant al seu pla d’estudis.

-   Atendre de forma personalitzada a cada individu en funció de les seves necessitats.

El Pla d’Acció Tutorial, PAT, dissenyat a la Politècnica vol garantir que els alumnes  disposin de tota la informació, assessorament i recolzament necessaris per al bon desenvolupament dels seus estudis. Aquest PAT es centra en tres pilars fonamentals

  1. Els Cursos Bàsics: La Politècnica ha posat en marxa una actuació d'innovació docent basada en l'autoaprenentatge amb l'objectiu d'orientar a l’estudiant en relació a possibles  deficiències de coneixements. Aquesta actuació fa que els alumnes novells disposin d’uns materials de reforç basats en l’autoaprenentatge i puguin realitzar exercicis d'autocorrecció utilitzant la plataforma ACME, que ajuden a l’alumne a assolir aquells continguts en els quals l’alumne se sent més insegur. L’accés a aquests cursos es realitza a través de “La Meva UdG”, a l’apartat “Els meus cursos”, o també directament a través del Moodle. També s’intenta potenciar l’augment  de l’ús de les tutories dels professors per part dels estudiants.
  2. El Tutor: El Coordinador d’Estudi assumeix la tasca de tutor, orientant i ajudant a l’alumne en la realitat de l’àmbit d’estudi i en la seva progressió acadèmica.
  3. Programa de Mentories : Aquest programa es materialitza en la figura del Mentor com a estudiant de cursos superiors al que els alumnes novells es poden dirigir per tal de ser aconsellats sobre diferents aspectes relatius als estudis o l'activitat universitària en general, és a dir, representen la figura d'algú que es preocupa per la integració dels alumnes novells. Els alumnes nous interessats a ser mentoritzats es poden dirigir a la Sotsdirecció d'Estudiants, responsable del Programa de Mentories a la Politècnica.

 

MENTORS CURS 2018-2019 

GARQ Pol  Artau Garroset mentor.ga@eps.udg.edu
GATE Carles  Blázquez  mentor.gate@eps.udg.edu
GEINF Arnau Solà Saborit mentor.geinf@eps.udg.edu
GDDV Aleix Rius Fabregó mentor.gddv@eps.udg.edu
GEA Marc Barceló Coll mentor.gea@eps.udg.edu
GINSA Sara Bossa Mompín mentor.ginsa@eps.udg.edu
GEE Raquel Maspoch Geli mentor.gee@eps.udg.edu
DT GEEIA-GEE Isaac Arenas Fargas mentor.geeia_gee@eps.udg.edu
GEEIA Jordi Soler Reixach mentor.geeia@eps.udg.edu
GEQ Jordi Rutllan Esteba mentor.geq@eps.udg.edu
GEM Aniol Vilaregut Argerich mentor.gem@eps.udg.edu
GETI Paula Jorquera Martín mentor.geti@eps.udg.edu
DT GETI-ADE     Carles    Poch Santacatalina     mentor.geti_ade@eps.udg.edu

Documents associats al Programa de Mentories EPS: