Escola Politècnica Superior

Prometeu

Programa de mobilitat

Informació general del programa
Places Prometeu
Oferta de places

1a sessió informativa


3 de desembre de 2018 a les 13h a l'aula PIII-05 (EPS)

Període de sol·licituds
Del 3 de desembre de 2018 al 18 de febrer de 2019

Període de presentació de sol·licituds


Del 10 de desembre de 2018 al 18 de febrer de 2019

La presentació de sol·licituds Erasmus 2019-2020 es fa a mitjançant l'aplicació MobOut: http://aserv.udg.edu/outgoing


Publicació de la resolució provisional de places


8 de març de 2019

L'Oficina de Relacions Exteriors (ORE) publicarà la resolució provisional de places a la Seu Electrònica de la UdG i al web de l'ORE.


Període d'acceptació o renúncia per part de l'estudiant de la plaça atorgada


Del 8 al 18 de març de 2019
L'estudiant ha d'acceptar la plaça mitjançant l'aplicació MobOut.


Període de reassignació de places per part de l'EPS


Un cop finalitzat el període perquè l'estudiant accepti la plaça, l'EPS pot reassignar les places que hagin quedat vacants.

Publicació de la resolució definitiva de places


1 d'abril de 2019
L'Oficina de Relacions Exteriors (ORE) publicarà la resolució definitiva de places a la Seu Electrònica de la UdG i al web de l'ORE.

2ª sessió informativa


21 de maig de 2019 - Aula PIII-01

2ª sessió informativa per als estudiants que tenen una plaça Erasmus assignada: informació de tota la documentació i tràmits que cal preparar per a poder realitzar la mobilitat


Nivell d'idiomes per a sol·licitar una plaça

Per poder participar en un programa de mobilitat (és a dir poder sol·licitar i obtenir una plaça d'intercanvi internacional) cal que hagis acreditat ABANS de presentar la sol·licitud de places d'intercanvi un nivell mínim de B2.1 en una tercera llengua (alemany, anglès, francès o italià), excepte en els casos en què la llengua en què s'imparteixen els estudis de la institució de destí sigui l'espanyol. Per a més informació sobre la tercera llengua, consulta el web del SLM .

L'acreditació del nivell d'idioma la pots fer de dues maneres:

  • Reconeixement de la tercera llengua dins del període establert per la secretaria acadèmica de l'EPS.
  • Fent els exàmens lliures (anglès, francès, alemany) que convoquen el SLM (important: per poder fer els exàmens lliures és imprescindible inscriure's-hi amb antelació). Per a més informació consulta el web del SLM .

Cal tenir en compte que determinades places d'intercanvi requereixen un idioma i un nivell mínim que pot ser diferent a l'idioma i/o nivell acreditat per a la tercera llengua. Per tant, a més a més de la tercera llengua, cal complir amb l'idioma i el nivell mínim associats a cada plaça d'intercanvi.

Taula equivalències nivells idiomes

Consulta la Nova normativa de programes de mobilitat 2016-17 (inclou nivell idioma requerit per participar en un programa de mobilitat).

DATES PER RECORDAR

 1ª sessió informativa 
3 de desembre de 2018 
És molt recomanable assistir a aquesta sessió informativa abans de sol·licitar una plaça Prometeu
Termini de presentació de sol·licituds
Del 10 de desembre de 2018 al 18 de febrer de 2019
La presentació de sol·licituds Prometeu 2019-2020 es fa a través de l'aplicació mobOUT: http://aserv.udg.edu/OUTGOING
Assignació i publicació de les places
8 de març de 2019
L'Oficina de Relacions Exteriors (ORE) publicarà les places atorgades a La Meva UdG i al web de l'ORE (Resolució provisional de places atorgades i denegades).
2ª sessió informativa 
21 de maig de 2019
2ª sessió informativa per als estudiants que tenen una plaça Prometeu assignada: requisits a complir abans, durant i desprès de l'estada d'intercanvi

Possibles ajuts econòmics

BECAS IBEROAMÉRICA: ESTUDIANTES DE GRADO. SANTANDER UNIVERSIDADES

Trobareu tota la informació a:
Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. SANTANDER Universidades

BEQUES MOBINT

L'AGAUR convoca cada any les beques MOBINT destinades a aquells estudiants que realitzen una estada de mobilitat internacional. Pel curs 2018-2019 aquest ajut ha estat de 200€/mes per un període màxim de 6 mesos.

La convocatòria, l'imprès de sol·licitud i la resta de documentació es podrà trobar al web de l'AGAUR: www.gencat.net/agaur