Escola Politècnica Superior

Cursos bàsics

En funció del Grau al que t'has matriculat els cursos bàsics que has de seguir són els següents:

GRAU CURSOS BÀSICS
Matemàtiques Física Química Dibuix 
Enginyeria Mecànica X X X X
Enginyeria Química X X X X
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica X X X X
Enginyeria Elèctrica X X X X
Enginyeria en Tecnologies Industrials X X X X
Doble titulació GEE-GEEIA X X X X
Doble titulació GETI-ADE X X 2n curs 2n curs
Enginyeria Biomèdica X X X  
Enginyeria Agroalimentària X X X X
Innovació i Seguretat Alimentària X X X  
Arquitectura X X   X
Arquitectura Tècnica i Edificació X X   X
Enginyeria Informàtica X X    
Disseny i Desenvolupament de Videojocs X X   X

Des de la Politècnica volem incidir molt en la importància del seguiment d’aquests cursos. Al setembre, i prèviament a l’inici del curs acadèmic, tenen lloc les classes presencials intensives associades a aquests cursos on els professors responsables incideixen en aquells continguts considerats clau. Cada curs bàsic consta de 10 hores de classes presencials abans de l'inici del curs i alguns d'ells es prolonguen al llarg del primer semestre. Per assistir a un curs bàsic no cal apuntar-se enlloc, simplement has d'assistir a l'aula indicada dins l'horari en que està programat.

Cursos bàsics de Física, Química, Matemàtiques i Dibuix (del 3 al 14 de setembre de 2018).

Obert

Els cursos bàsics es fonamenten en l'autoaprenentatge, es realitzen sessions de consolidació del 3 al 14 de setembre. 

Horari assignatures bàsiques 2018-2019

L'accés és obert a tots els alumnes matriculats de primer curs. 

Podeu resoldre dubtes concrets amb els responsables: 

Les sessions presencials dels cursos bàsics de química, física, matemàtiques i dibuix es realitzen del 3 al 14 de setembre de 2018.