Escola Politècnica Superior

Cursos bàsics

La Politècnica sovint detecta mancances importants en la base dels coneixements d’alguns alumnes en funció de la seva formació prèvia rebuda. Aquesta mancança sovint dificulta enormement el seguiment i l’assoliment d’algunes de les assignatures fonamentals de primer curs dels graus i tenen una incidència negativa en el grau d’abandonament. Per tal de corregir algunes d’aquestes mancances, reduir el grau d’abandonament i homogeneïtzar el nivell dels estudiants, el centre va posar en marxa el curs 2012-13 una actuació d’innovació docent basada en l’autoaprenentatge, el que s’anomenen els cursos bàsics.

Automàticament al matricular-te d’una assignatura de primer curs d’un grau pots accedir ja als continguts d’aquests cursos bàsics. Malgrat que visualitzaràs tots els cursos bàsics que s'imparteixen a La Politècnica només has de seguir els recomanats segons el grau en el que t'has matriculat (veure taula adjunta). Et recomanem treballar durant l’estiu aquests materials de reforç basats en l’autoaprenentatge i  fer els exercicis d'autocorrecció utilitzant la plataforma ACME (Avaluació Continuada i Millora dels Ensenyaments, accedint amb el teu codi UdG i la teva contrasenya), que t'ajudaran a assolir els continguts mínims per poder afrontar les assignatures de primer curs amb garanties d'èxit.

En funció del Grau al que t'has matriculat els cursos bàsics que has de seguir són els següents:

Cursos bàsics
GRAU Matemàtiques Física Química  
G. E. Mecànica X X X  
G. E. Química X X X  
G. E. E. I. Automàtica X X X  
Doble GEE-GEEIA X X X  
G. E. T. Industrials X X X (2n curs)  
G. E. Agroalimentària X X    
G. Arquitectura X X    
G. A. Tècnica X X    
GINSA X X X  
G. E. Informàtica X X  
G. D. D. Videojocs X X  

Des de la Politècnica volem incidir molt en la importància del seguiment d’aquests cursos. Al setembre, i prèviament a l’inici del curs acadèmic, tenen lloc les classes presencials intensives associades a aquests cursos on els professors responsables incideixen en aquells continguts considerats clau. Cada curs bàsic consta de 10 hores de classes presencials abans de l'inici del curs i alguns d'ells es prolonguen al llarg del primer semestre. Per assistir a un curs bàsic no cal apuntar-se enlloc, simplement has d'assistir a l'aula indicada dins l'horari en que està programat.Cursos bàsics de Física, Química i Matemàtiques (del 4 al 15 de setembre 2017).

Obert

Els cursos bàsics es fonamenten en l'autoaprenentatge, es realitzen sessions de consolidació del 4 al 15 de setembre. 


imatge cursos bàsics 17_18

L'accés és obert a tots els alumnes matriculats de primer curs. 
Podeu resoldre dubtes concrets amb els responsables Química: felix.carrasco@udg.edu, Física: jesus.planella@udg.edu i Matemàtiques: jordi.poch@udg.edu .

Les sessions presencials dels cursos bàsics de química, física i matemàtiques es realitzen del 4 al 15 de setembre