Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Escola de Doctorat

Programa de Doctorat en Educació

Programa de Doctorat en Educació

Curs 2020-2021

Informació general

Dades generals

Nom
Programa de Doctorat en Educació
Centres/s
Facultat d'Educació i Psicologia
Nombre orientatiu de places
8
Nombre d'estudiants matriculats
Dades oficials de matrícula
Altres informacions
Indicadors AQU

Presentació

Per què pot ser interessant fer el Doctorat en Educació?

  • Per col·laborar amb grups de recerca que treballen estretament vinculats al territori, promovent investigacions adreçades a respondre a les necessitats de canvi i millora de l’àmbit socioeducatiu.
  • Per participar en projectes de recerca vinculats a la millora de la participació social de grups vulnerables.
  • Per dur a terme recerques col·laboratives amb professionals de l’àmbit socioeducatiu orientades a la transformació i millora de les pràctiques educatives
  • Per conèixer i posar en pràctica metodologies de recerca innovadores que busquen el canvi social a través de la participació de les persones en els processos d’investigació que les afecten.
  • Per aprendre les competències que permeten liderar processos de recerca en educació que, sigui a entorns escolars, socioeducatius o socioculturals, contribueixin a assegurar la inclusió social de totes les persones.

Objectius formatius

El Programa de Doctorat en Educació té com a objectiu fonamental formar investigadors d’alt nivell en aquest camp del coneixement. Participen en aquest programa de doctorat tres equips de recerca (Didàctica i Innovació Docent en el Sistema Educatiu, Inclusió Educativa i Social, i Polítiques Educatives, Socials i Culturals) que desenvolupen la seva activitat a la Universitat de Girona en nou línies de recerca que permeten oferir als estudiants del programa: 1) Pel que fa a l’especialització, una diversitat de línies que recullen les principals qüestions d’actualitat en l’àmbit de la investigació educativa; 2) En el nivell metodològic, l’experiència en l’ús de tècniques i metodologies d’investigació educativa variades que permeten l’anàlisi de problemes complexos i l’elaboració de propostes de millora innovadores; 3) Una xarxa de contactes que donaran als estudiants l’oportunitat de beneficiar-se d’intercanvis, de la participació en seminaris de caràcter internacional i d’estades en centres estrangers, i 4) La possibilitat de desenvolupar una tesi doctoral en l’àmbit de l’Educació amb les màximes garanties de rigor en tot el procés d’elaboració i presentació.

Línies de recerca

1. Avaluació de programes educatius de coneixement del medi, d’educació ambiental i de sostenibilitat

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Raquel Heras Colas, Dra. Anna M. Geli de Ciurana, Dr. Jaume Ametller Leal, Dr. Jesús Granados Sánchez, Dra. Rosa M. Medir Huerta

Tutors:Dra. Anna M. Geli de CiuranaDr. Jaume Ametller LealDra. Rosa M. Medir Huerta

2. Educació matemàtica i lingüística

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Àngel Alsina Pastells, Dra. Sílvia Llach Carles, Dr. Jordi Cicres

Tutors: Dr. Àngel Alsina PastellsDra. Sílvia Llach Carles

3. Innovació i millora de les pràctiques educatives: models d’organització, recursos tecnològics i programes d’intervenció

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Juan González Martínez, Dra. Meritxell Estebanell Minguell, Dr. Joan Teixidó Saballs, Dra. Marta Peracaula

Tutors: Dr. Juan González MartínezDra. Meritxell Estebanell MinguellDr. Joan Teixidó Saballs

4. Migracions i educació

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Carles Serra Salame

Tutors: Dr. Carles Serra Salame

5. Mentoria a minories ètniques i projectes de suport a l’èxit escolar

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Jordi Feu Gelis, Dr. Oscar Prieto Flores

Tutors: Dr. Jordi Feu GelisDr. Oscar Prieto Flores

6. Discapacitat i educació

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Judit Fullana Noell, Dra. Montserrat Vilà Suñé, Dra. Maria Pallisera Díaz

Tutors: Dra. Judit Fullana NoellDra. Montserrat Vilà SuñéDra. Maria Pallisera Díaz 

7. Joves, processos de participació, polítiques socials i programes educatius

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Pere Soler Masó, Dra. Anna Planas Lladó, Dra. Montserrat Tesouro Cid, Dr. José Antonio Langarita Adiego, Dr. Joaquim Brugué Torroella

Tutors: Dr. Pere Soler MasóDra. Anna Planas LladóDra. Montserrat Tesouro CidDr. José Antonio Langarita AdiegoDr. Joaquim Brugué Torroella

8. Cooperació cultural i desenvolupament

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Eliseu Carbonell Camós 

Tutors: Dr. Eliseu Carbonell Camós 

9. Gènere, educació i inclusió social

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Patricia Melgar Alcantud 

Tutors: Dra. Patricia Melgar Alcantud

Accés

El Programa de Doctorat en Educació es regeix pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, que estableix l’ordenació dels ensenyaments oficials de doctorat. Els requisits d’accés són els que marca aquest Reial decret, i es poden consultar a l’adreça www.udg.edu/doctorat/acces.

Criteris d'admissió

Criteris d’admissió al Programa de Doctorat en Educació

1) Formació prèvia relacionada amb l'educació, que es valorarà a partir de l'expedient acadèmic. (30%)

2) Coneixements previs relacionats amb la línia d'investigació preferida, que es valorarà a partir del Curriculum Vitae acadèmic-professional. (25%)

3) Motivació per realitzar el doctorat en alguna de les línies del programa, que es valorarà a partir d'una carta personal o entrevista amb el candidat. (25%)

4) Nivell de coneixements de llengües estrangeres (10%)

5) Nivell de coneixement de les TIC aplicades a la investigació educativa (10%)

Nota: L’acceptació definitiva al doctorat estarà condicionada per l’acceptació, per part d’un investigador/a del programa, de la tutoria i/o direcció de la tesi doctoral.

Cursos Formatius

Pel que fa a les activitats formatives,l'Escola de doctorat organitza cursos, seminaris i altres activitats de formació transversal (soft skills) orientades a la formació investigadora, i a facilitar l'elaboració i presentació de la tesi doctoral. Preferentment demanem que els cursos s’imparteixin en anglès si bé el català és l’idioma més freqüent. En general són cursos o seminaris de 10 hores. Hi ha una sèrie d’activitats que són transversals i que són d’interès per a tots els programes de doctorat i altres que són específiques de cada programa de doctorat 

Vegeu oferta

Tesis

Has de saber

Guia del doctorand

 

____________________________________________________

 
Requisit addicional per presentar la tesi en el programa de doctorat en Educació

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat en Educació, en la reunió del 3 de juny de 2014, va acordar per unanimitat el requisit següent:

"Per presentar la tesi en el Programa de Doctorat en Educació, sera necessari tenir un article relacionat amb la tesi, publicat o acceptat per a la seva publicació en una revista científica indexada d’aquest àmbit.”

________________________________________________________________

Requisits per presentar la tesi com a compendi de publicacions

  1. Mínim d’articles publicats o acceptats: 2

  2. Requisits dels articles: 1 dels articles ha d’estar publicat o acceptat per la seva publicació a revistes incloses al Journal Citation Index (JCR). El segon article ha d’estar publicat o acceptat per la seva publicació a revistes llistades al JCR, o bé al Scimago Journal Rank (SJR), ERIH o Latindex (Catàleg, complint 33/36 criteris. L'estudiant ha de signar com a primer autor dels articles (aquest darrer requisit s'aplicarà a les tesis per compendi dels estudiants que es matriculin a partir del curs 2018-19).