Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Escola de Doctorat

Programa de Doctorat en Medi Ambient

Programa de Doctorat en Medi Ambient

Curs 2020-2021

Informació general

Dades generals

Nom
Programa de Doctorat en Medi Ambient
Centres/s
Escola Politècnica Superior , Facultat de Ciències , Facultat de Lletres
Nombre orientatiu de places
10
Nombre d'estudiants matriculats
Dades oficials de matrícula
Altres informacions
Indicadors AQU

Presentació

Per què un doctorat en Medi Ambient?

Perquè Europa necessita investigadors amb aquest perfil.

El Medi Ambient és avui un objectiu prioritari de la recerca nacional i internacional. Els reptes ambientals són el principal focus d’atenció dels propers anys. Europa, en el seu programa “Horizon 2020” té, com un dels tres objectius, el creixement sostenible per a una Europa que aprofiti millor els seus recursos. La mitigació i l’adaptació al canvi climàtic són també reptes estratègics de la recerca nacional, tant en els plans de recerca i innovació de la Generalitat de Catalunya, com del “Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica”.

El nivell acadèmic del doctorat dota a l’estudiant d’autonomia per dissenyar, planificar i executar projectes d’investigació. El doctorat de Medi Ambient, en particular, el focalitza en els reptes ambientals actuals, podent triar entre 15 línies de recerca diferents, sostingudes totes elles per investigadors de la UdG amb recerca acreditada.

La multidisciplinarietat del programa obre la porta a estudiants procedents d’estudis molt diversos; permet planificar una recerca transversals entre 2 o més línies d’investigació; pot permetre que dos doctorands treballin complementàriament una mateixa problemàtica ambiental des de disciplines diferents; i ajuda, en definitiva, a què l’investigador en formació prengui consciència de les moltes perspectives que cal considerar davant d’un nou escenari de treball.

Per tant,

- Si et preocupa la sostenibilitat dels recursos, l’eficiència energètica, la bioeconomia, la biodiversitat i la conservació, la reducció dels residus, el canvi climàtic, la planificació territorial, la contaminació, la qualitat del medi, ... i

- Vols adquirir coneixement i autonomia per a fer recerca en aquests camps,

Llavors, el doctorat en Medi Ambient de la UdG és el que et convé, en un entorn natural privilegiat per treballar, estudiar, protegir i conservar.

Objectius formatius

El Programa de Doctorat en Medi Ambient té com a objectiu fonamental formar investigadors d’alt nivell en aquest camp del coneixement. Hi participen grups d’àmbits diversos (Biologia, Física, Matemàtiques, Geologia, Química, Economia i Geografia) la recerca dels quals convergeix en el tema, el medi ambient, des de tècniques i perspectives diferents. El fet que es tracti d’un àmbit prioritari de recerca i objectiu de finançament actualment a tots els nivells, local, nacional i internacional, en demostra no només la demanda potencial, sinó real, i és l’evidència de l’interès i importància social del tema.

Línies de recerca

1. Medi ambient i tecnologies de la informació geogràfica

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Anna Ribas Palom, Dr. Josep Vila Subirós, Dr. David Pavón Gamero

Tutors: Dra. Anna Ribas PalomDr. Josep Vila SubirósDr. David Pavón Gamero

Més informació

2. Algues bentòniques marines

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Conxi Rodríguez Prieto, Dr. Enrique Ballesteros Sagarra

Tutors: Dra. Conxi Rodríguez Prieto 

Més informació

3. Economia pública

Investigadors directors potencias de tesis doctorals: Dr. Renan Ulrich Goetz, Dra. M. Àngels Xabadia Palmada, Dr. Nicolas Boccard

Tutors: Dr. Renan Ulrich GoetzDra. M. Àngels Xabadia PalmadaDr. Nicolas Boccard

Més informació

4. Anàlisi i gestió del paisatge

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Josep Pintó FusalbaDr. Joan Nogué Font, Dr. José Luís Villanova Valero, Dr. Diego Varga LindeDra. Rosa M. Fragüell SansbelloDra. Carolina Martí LlambrichDr. Lluís Vilar SaisDr. Josep Gordi Serrat

Tutors: Dr. Josep Pintó FusalbaDr. Joan Nogué FontDr. José Luís Villanova ValeroDr. Diego Varga LindeDra. Rosa M. Fragüell SansbelloDra. Carolina Martí LlambrichDr. Lluís Vilar Sais

Més informació

5. Anàlisi i planificació territorial i ambiental

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Margarita Castanyer Vivas, Dra. Isabel Salamaña Serra, Dr. Joan Vicente Rufí, Dr. Jaume Feliu TorrentDra. Nadia Fava, Dra. Federica Ravera

Tutors: Dra. Margarita Castanyer VivasDra. Isabel Salamaña SerraDr. Joan Vicente RufíDr. Jaume Feliu Torrent, Dra. Nadia Fava

Més informació

6. Biologia animal

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Crisanto Gómez López, Dr. Josep M Bas Lay, Dr. Pere Pons Ferran, Dra. Nuria Roura Pascual, Dra. Sílvia Abril Meléndez, Dr. Josep Lloret Romañach, Dra. Margarida Casadevall Masó 

Tutors: Dr. Crisanto Gómez LópezDr. Josep M Bas Lay, Dr. Pere Pons FerranDra. Nuria Roura PascualDr. Josep Lloret RomañachDra. Margarida Casadevall Masó

Més informació

7. Sòls i vegetació a la Mediterrània

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Dolors Verdaguer Murlà, Dra. Laura Llorens Guasch, Dra. Maria A. Gispert Negrell

Tutors: Dra. Dolors Verdaguer MurlàDra. Laura Llorens Guasch, Dra. Maria A. Gispert Negrell

Més informació

8. Equacions diferencials, modelització i aplicacions

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Joan Saldaña Meca, Dr. David Juher Barrot, Dra. Esther Barrabés Vera, Dr. Jordi Ripoll Misse

Tutors: Dr. Joan Saldaña MecaDr. David Juher BarrotDra. Esther Barrabés VeraDr. Jordi Ripoll Misse

Més informació

9. Estadística i anàlisi de dades

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Jose Antonio Martín Fernández, Dra. Vera Pawlowsky Glahn, Dr. Josep Daunis Estadella

Tutors: Dr. Jose Antonio Martín FernándezDra. Vera Pawlowsky GlahnDr. Josep Daunis Estadella

Més informació

10. Física Ambiental

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Elena Roget Armengol, Dr. Josep Calbó Angrill, Dr. Jordi Colomer Feliu, Dr. Josep Abel González Gutiérrez

Tutors: Dra. Elena Roget ArmengolDr. Josep Calbó AngrillDr. Jordi Colomer FeliuDr. Josep Abel González Gutiérrez

Més informació

11. Metalls i Medi Ambient

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Núria Fiol Santaló, Dr. Florencio de la Torre Yugueros

Tutors: Dra. Núria Fiol SantalóDr. Florencio de la Torre Yugueros

12. Sistemes Complexos

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Joaquim Fort Viader, Dr. Joaquim Pérez Losada 

Tutors: Dr. Joaquim Fort ViaderDr. Joaquim Pérez Losada

Més informació

13. Geologia i cartografia ambiental

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Josep Mas Pla, Dr. Carles Roqué Pau , Dra. Anna Menció Domingo, Dr. David Brusi Belmonte

Tutors: Dr. Josep Mas PlaDr. Carles Roqué PauDra. Anna Menció DomingoDr. David Brusi Belmonte

Més informació

14. Enginyeria de fluids, energia i medi ambient

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Lino Montoro Moreno, Dr. José Ramón González Castro, Dr. Antoni Pujol Sagaró

Tutors: Dr. Lino Montoro MorenoDr. José Ramón González Castro, Dr. Antoni Pujol Sagaró

Més informació

15. Materials i termodinàmica

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Joan Josep Suñol Martínez, Dra. M. Lluïsa Escoda Acero, Dr. Jordi Farjas Silva, Dr. Pere Roura Grabulosa

Tutors: Dr. Joan Josep Suñol MartínezDra. M. Lluïsa Escoda AceroDr. Jordi Farjas Silva, Dr. Pere Roura Grabulosa

Més informació

16. Biodiversitat i recursos marins

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Emma Cebrián Pujol, Dra. Alba Vergés Guirado, Dra. Marta Muñoz Frigola

Tutors: Dra. Emma Cebrián Pujol, Dra. Alba Vergés Guirado, Dra. Marta Muñoz Frigola

Més informació

Accés

El Programa de Doctorat en Medi Ambient es regeix pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, que estableix l’ordenació dels ensenyaments oficials de doctorat. Els requisits d’accés són els que marca aquest Reial decret, i es poden consultar a l’adreça www.udg.edu/doctorat/acces.

Criteris d'admissió

En la valoració dels candidats que sol·liciten l’admissió i compleixen els criteris d’accés al doctorat, la comissió acadèmica del programa de doctorat de Medi Ambient prioritzarà les sol·licituds en base als següents criteris:

1) Expedient acadèmic (70%)

2) Motivació i adequació a una de les línies del programa (20%)

3) Idiomes (10%)

L’admissió final quedarà condicionada a que l’estudiant pugui presentar un informe favorable d’un investigador del programa.

Cursos Formatius

Pel que fa a les activitats formatives,l'Escola de doctorat organitza cursos, seminaris i altres activitats de formació transversal (soft skills) orientades a la formació investigadora, i a facilitar l'elaboració i presentació de la tesi doctoral. Preferentment demanem que els cursos s’imparteixin en anglès si bé el català és l’idioma més freqüent. En general són cursos o seminaris de 10 hores. Hi ha una sèrie d’activitats que són transversals i que són d’interès per a tots els programes de doctorat i altres que són específiques de cada programa de doctorat 

Vegeu oferta

Tesis

Has de saber

Formació obligatòria dels estudiants de doctorat

Programa de doctorat en Medi ambient

 

Formació  obligatòria: 20 h. de formació transversal a escollir entre l’oferta de cursos de l’Escola de Doctorat.

 

***************

 

Criteris per a les tesis en compendi de publicacions

La tesi per compendi de publicacions haurà d'estar integrada per:

- Mínim 3 articles, dos d'ells publicats o acceptats, en els que el doctorand sigui el primer signant i un més com a mínim enviat; tots en revistes del JCR.