Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Escola de Doctorat

Programa de Doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut

Programa de Doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut

Curs 2020-2021

Informació general

Dades generals

Nom
Programa de Doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut
Centres/s
Facultat de Ciències , Facultat d'Infermeria , Facultat de Medicina
Nombre orientatiu de places
20
Nombre d'estudiants matriculats
Dades oficials de matrícula
Altres informacions
Indicadors AQU

Presentació

El programa de doctorat Biologia Molecular, Biomedicina i Salut té per objectiu formar investigadors en l’àmbit de la biologia, medicina i infermeria, que capaços d’aplicar la recerca i el mètode científic al desenvolupament del coneixement de les bases moleculars de la vida, el tractament de les malalties i el foment de la salut.

El programa ofereix als doctorands adquirir les habilitats necessàries per fer una recerca científica de qualitat en les diferents branques de Biologia Molecular, Biomedicina i Salut. Per això, s’emfatitza la seva incorporació en grups de recerca de primer nivell de la Universitat de Girona, institucions sanitàries o centres de recerca com l’IdibGI. Es posa un interès especial en que els estudiants participin en projectes pioners en el seu àmbit que els permeti obtenir una formació de qualitat en les metodologies, tècniques d’investigació i anàlisis de dades necessàries per desenvolupar un projecte d’ investigació. A més, es pretén capacitar als estudiants per analitzar i donar resposta als reptes canviants de la ciència, de cara a la seva futura carrera professional

Objectius formatius

El Programa de Doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut té com a objectiu fonamental formar investigadors d’alt nivell, capaços d’analitzar els contextos canviants, de respondre a les seves necessitats des de la recerca i d’establir aliances amb altres investigadors. Aquest programa de doctorat reuneix tots els grups de recerca de la Universitat de Girona i l’Institut de Recerca Biomèdica de Girona (IdIBGi) que tenen un ampli bagatge no només en l’aplicació de tècniques de biologia molecular, biologia cel·lular i genètica, sinó a més en el disseny de mètodes estadístics i d’anàlisi de dades en recerca bàsica, biomèdica i sanitària.

Línies de recerca

1. Genòmica i arquitectura genètica

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Oriol Vidal Fàbrega, Dra. Núria Sanz Ball·lloseraDr. Jordi Viñas de Puig

Tutors: Dr. Oriol Vidal FàbregaDra. Núria Sanz Ball·lloseraDr. Jordi Viñas de Puig

 • Anàlisi de la diversitat genètica d'animals d'interès productiu
 • Caracterització de l'arquitectura genòmica de caràcters adaptatius
 • DNA ambiental

 

2. Biologia cel·lular i molecular en neurobiologia

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Gemma Huguet Blanco, Dra. Elisabet Kadar García, Dr. Joaquín Serena LealDra. Yolanda Silva Blas, Dra. Judith Mallolas Jiménez, Dra. M. Ester Cubo Delgado

Tutors: Dra. Gemma Huguet BlancoDra. Elisabet Kadar García

 • Estudi dels canvis cel·lulars i moleculars induïts per estimulació intracranial profunda (BS), una tècnica aplicada a la malaltia de Parkinson
 • Estudi dels canvis cel·lulars i moleculars produïts per l’autoestimulació intracranial (ICSS), una tècnica que facilita l’aprenentatge i la memòria

 

3. Aplicacions biotecnològiques de proteïnes recombinants

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. M. Vilanova Brugués, Dr. Marc Ribó Panosa, Dr. Antoni Benito Mundet

Tutors: Dra. M. Vilanova Brugués,Dr. Marc Ribó PanosaDr. Antoni Benito Mundet

 • Estudi de les bases moleculars del mecanisme de citotoxicitat de les ribonucleases
 • Disseny, obtenció i caracterització de l'activitat antitumoral de variants de ribonucleases i de l'apoptina i de compostos de coordinació
 • Estudi de l'estructura i de les bases moleculars del mecanisme de citotoxicitat de l'apoptina
 • Desenvolupament de noves tecnologies basades en el tall i unió de proteïnes aplicades al disseny d’agents terapèutics i biosensors
 • Estudis sobre l'estructura, plegament i l'oligomerització proteiques: aplicacions a l'estudi del mecanisme molecular de la toxicitat de proteïnes implicades en proteïnopaties

 

4. Diagnòstic i teràpia del càncer

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Rafael de Llorens Duran, Dra. Rosa Peracaula Miró, Dra. Anna Massaguer Vall·llovera, Dra. Sílvia Barrabés Vera, Dr. Josep Comet Batlle

Tutors: Dr. Rafael de Llorens Duran,Dra. Rosa Peracaula Miró, Dra. Anna Massaguer Vall·lloveraDra. Sílvia Barrabés Vera

 • Marcadors tumorals: glicosilació anòmala de proteïnes sèriques com a possibles marcadors tumorals de carcinomes. Biomarcadors no invasius en càncer de pròstata
 • Mecanismes moleculars responsables dels canvis en la glucosilació en tumors
 • Anàlegs del Factor de Creixement Epidèrmic (EGF) com a agents antitumorals
 • Vehiculització d'agents antitumorals

 

5. Microbiologia clínica i malalties infeccioses

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Jesús Garcia Gil, Dr. Antoni Prenafeta Amargós, Dr. Xavier Aldeguer Mante, Dra. Margarita Martínez Medina 

Tutor: Dr. Jesús Garcia GilDra. Margarita Martínez Medina

 • Microbiologia de la malaltia inflamatòria intestinal
 • Diversitat microbiana en els processos infecciosos (malalties infeccioses)
 • Seguretat alimentària. Detecció molecular de bacteris patògens en aliments

 

6. Recerca cardiovascular

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Ramon Brugada Terradellas, Dra. Sara Pagans Lista, Dra. Fabiana Sílvia Scornik, Dr. Guillermo Javier Pérez González, Dr. E. Elosua, Dr. Marcel Vergés Aiguaviva, Dr. Oscar Campuzano Larrea

Tutors: Dr. Ramon Brugada TerradellasDra. Fabiana Sílvia ScornikDr. Guillermo Javier Pérez GonzálezDr. Marcel Vergés Aiguaviva

 • Comprendre en profunditat el paper de la genètica en la malaltia cardiovascular, a fi de millorar la seva diagnosi, prevenció i teràpia 

 

7. Laboratori del Suro

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Enriqueta Anticó Daró, Dra. Mercè Figueras Vall·llosera, Dra. Olga Serra Figueras

Tutors: Dra. Enriqueta Anticó DaróDra. Mercè Figueras Vall·lloseraDra. Olga Serra Figueras

 • Biologia molecular del procés de formació del suro en la surera
 • Genètica reversa del fel·lema: caracterització de gens candidats en el periderm de la patata
 • Anàlisi química i estructural de la suberina

 

8. Estadística, economia aplicada i salut

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Marc Sáez Zafra, Dra. M. Antònia Barceló Rado, Dr. Germà Coenders Gallart, Dr. Carme Saurina Canals, Dr. Rafael Marcos Gragera, Dra. Gemma Renart Vicens 

Tutors: Dr. Marc Sáez ZafraDra. M. Antònia Barceló RadoDr. Germà Coenders GallartDr. Carme Saurina Canals, Dra. Gemma Renart Vicens

 • Epidemiologia ambiental i del càncer
 • Estadística i epidemiologia espacial
 • Econometria de la salut
 • Estadística, econometria i qualitat de les dades de l’enquesta

 

9. Estadística i anàlisi de dades

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Josep Daunis Estadella, Dra. M. Glòria Mateu Figueras

Tutors: Dr. Josep Daunis Estadella

 • Aplicacions estadístiques de CODA a las ciències i les humanitats
 • Anàlisi estadística de dades composicionals
 • Mètodes estadístics aplicats a la medicina

 

10. Salut i atenció sanitària

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. Dolors Juvinyà Canal, Dra. Carme Bertran Noguer, Dra. Concepció Fuentes Pumarola, Dra. Maria Rosa Suñer Soler, Dr. Bernat Carles Serdà Ferrer, Dr. David Ballester Ferrando

Tutors:  Dra. Dolors Juvinyà CanalDra. Carme Bertran NoguerDra. Concepció Fuentes PumarolaDra. Maria Rosa Suñer SolerDr. Bernat Carles Serdà FerrerDr. David Ballester Ferrando

 • Promoció de salut, serveis sanitaris
 • Vellesa,  cuidadors
 • Dones, gènere i salut
 • Emergències sanitàries
 • Benestar i qualitat de vida 
 • Atenció integral a les persones amb ferides cròniques

 

11. Anatomia Clínica, Embriologia i Neurociència

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dr. Enric Verdú Navarro, Dr. Francisco Reina de la Torre, Dr. Pere Boadas Vaello, Dra. Ana Carrera Burgaya

Tutors: Dr. Enric Verdú Navarro,Dr. Francisco Reina de la Torre,Dr. Pere Boadas Vaello,Dra. Ana Carrera Burgaya

 • Anatomia clínica aplicada a la recerca sobre procediments mèdic-quirúrugics i de diagnòstic
 • Patrons de modelització matemàtica i per imatge tridimensional anatòmica
 • Caracterització morfològica i ultra-estructural i funcional de la lesió cerebral adquirida: traumatisme crani-encefàlic i lesió cerebro-vascular
 • Descripció de patrons morfo-funcionals macro i microscòpics dels sistemes nerviós i vascular
 • Fisiopatologia i tractament farmacològic del dolor patològic
 • Fisiopatologia i toxicologia dels sistemes sensorials i motors

 

12. Medicina translacional i ciències de decisió de recerca

Investigadors directors potencials de tesis doctorals:  Dra. M. Dolors Capellà Hereu, Dr. Xavier Castells Cervelló, Dr. Alberto Zamora Cervantes

Tutors: Dra. M. Dolors Capellà HereuDr. Xavier Castells Cervelló

 • Translació del coneixement per a la presa de decisions sanitàries al nivell micro, meso o macro
 • Avaluació d’investigació mèdica i de resultats de salut per a la presa de decisions sanitàries

 

13. Ciències mèdiques

 

14. Noves dianes terapèutiques 

Investigadors directors potencials de tesis doctorals: Dra. M. Teresa Puig Miquel, Dr. Xavier Xifró Collsamata, Dr. Joan M. Brunet Vidal, Dra. Rut Porta Balanyà, Dr. Lluís Ramió Torrentà

Tutors: Dra. M. Teresa Puig MiquelDr. Xavier Xifró Collsamata, Dr. Lluís Ramió Torrentà

 • Estudi pre-clínic i clínic de malalties oncològiques i neurodegeneratives per a la millora de la seva diagnosi, pronòstic, seguiment i teràpia

Accés

El Programa de Doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut es regeix pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, que estableix l’ordenació dels ensenyaments oficials de doctorat. Els requisits d’accés són els que marca aquest Reial decret, i es poden consultar a l’adreça www.udg.edu/doctorat/acces.

Criteris d'admissió

En la valoració dels candidats que sol·liciten l’admissió, i compleixen els criteris d’accés al programa de doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut de la Universitat de Girona, la Comissió Acadèmica valorarà les sol·licituds en base als següents criteris, que es presenten de manera prioritzada i amb la ponderació atorgada:

 

1. Projecte de Tesi (70%).

Haurà d’incloure els següents apartats:

 1. Títol provisional de la tesi,
 2. Hipòtesi i objectius de partida (màx. ½ plana),
 3. Base teòrica de la recerca (si escau, màx. 1 pàgina),
 4. Antecedents i descripció prèvia de la recerca (màx. 2 pàgines)
 5. Metodologia (màx. 3 pàgines)
 6. Limitacions i aproximacions més importants que es preveuen (si escau, màx. ½ pàgina)
 7. Pla de treball amb cronograma (màx. 2 pàgines)

Es valorarà si la proposta és innovadora o rellevant i suficient per fer una tesi, si la hipòtesi és clara i comprovable i els objectius assumibles, i si la metodologia és adequada; també es tindrà en compte la claredat en l’exposició. El Projecte de Tesi s’haurà d’enviar en format word o pdf al coordinador del programa de doctorat.

En el cas que s’autoritzi la matrícula, els Projectes de Tesis amb valoració positiva podran ser presentats com a Plans d’Investigació.

 

2. Currículum vitae (15%).

 Es valorarà l’experiència en recerca i els coneixements de llengua anglesa que estiguin acreditats.

 

3. Expedient i mèrits acadèmics (15%).

Es tindrà en compte la nota mitjana de l’expedient, així com la qualificació en matèries afins al programa de doctorat.

Per a l’admissió al Programa de Doctorat es requerirà a més una carta d’acceptació per part del potencial director de tesi, en la que doni el vistiplau al Projecte de Tesi presentat.

Es prioritzaran els millors candidats, particularment en el cas de que les sol·licituds superin les places disponibles.

 

Requisits addicionals

La normativa d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de Girona estableix que les Comissions Acadèmiques de cada programa de doctorat poden fixar requisits addicionals als que marca l'Escola de Doctorat en els següents casos: 

 1. Les Comissions Acadèmiques podran establir requisits i criteris addicionals als previstos a l'art. 3 per a la selecció i admissió dels estudiants al programa de doctorat corresponent.
 2. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per ser tutor de tesi.
 3. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per ser director de tesi. En el cas del programa de doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut, per ser director d'una tesi doctoral cal haver participat prèviament com a director en la direcció d'una tesi doctoral que hagi estat defensada.
 4. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per a l'autorització a presentar una tesi en la modalitat de compendi de publicacions. En concret, al programa de doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut es requereixen dos articles, en els quals el doctorand sigui l'autor principal i que estiguin publicats, com a mínim en una revista del primer quartil i una revista del segon quartil de la seva categoria.
 5. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per ser membre d'un tribunal de tesi.
 6. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per concedir la menció "cum laude".

Cursos Formatius

Pel que fa a les activitats formatives,l'Escola de doctorat organitza cursos, seminaris i altres activitats de formació transversal (soft skills) orientades a la formació investigadora, i a facilitar l'elaboració i presentació de la tesi doctoral. Preferentment demanem que els cursos s’imparteixin en anglès si bé el català és l’idioma més freqüent. En general són cursos o seminaris de 10 hores. Hi ha una sèrie d’activitats que són transversals i que són d’interès per a tots els programes de doctorat i altres que són específiques de cada programa de doctorat 

Vegeu oferta

Sortides professionals

D’acord amb els objectius formatius del Programa de Doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut, els futurs titulats/ades estaran preparats per incorporar-se a grups de recerca de reconegut prestigi i per exercir un rol de lideratge dins d’aquests grups. Així doncs, els titulats/ades del programa de doctorat, un cop completada la seva etapa de formació, podran incorporar-se a instituts i centres de recerca públics i privats, així com a centres de recerca universitaris o hospitalaris assumint funcions de:

 

 • Investigador postdoctoral
 • Gestor de projectes
 • Cap d’equip de laboratori
 • Coordinador d’equip de recerca
 • Tècnic superior de laboratori
 • Gestor de la propietat intel·lectual
 • Investigador principal de projectes de recerca
 •  Responsable d’innovació i transferència

Tesis

Has de saber

Programa de doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut

Formació obligatòria dels estudiants de doctorat:
Formació  obligatòria: 20 h. de formació transversal

Els doctorands han de participar obligatòriament a:

 • Com a mínim una de les conferències que integren el Cicle de Conferències sobre Política i Pràctica de Publicació.
 • Com a mínim una de les conferències que integren el Cicle de Conferències sobre Bones Pràctiques de Recerca amb Animals i amb Humans.

La resta d’hores de formació transversal es poden escollir lliurement entre l’oferta de cursos de l’Escola de Doctorat.
Tota l'oferta formativa del programa de doctorat en aquest enllaç

 

Criteris de baremació per als premis extraordinaris de doctorat
S’estableixen definitivament els criteris pel premi extraordinari de doctorat del nostre programa. La proposta de baremació és la següent:

En la puntuació, es tindrà en compte únicament les publicacions i activitats derivades de la tesi doctoral, obtingudes des de la matrícula al programa fins a la data de sol.licitut del premi extraordinari.

 1. Publicacions derivades de la tesi (fins a 5 punts):Les publicacions en revistes indexades en el primer quartil de la seva categoria  tindran la màxima puntuació, i aquesta anirà disminuint proporcionalment al quartil de la revista. També es tindrà en compte si el doctorant és el primer signant.
 2. Patents o activitats de transferència (fins a 1 punt): Totes les activitats han de ser resultat de la tesi doctoral. Les activitats de transferència poden ser publicacions de divulgació, capítols de llibre, guies, ...
 3. Contribucions en congressos (fins a 1,5 punt): Es valorarà de forma especial l’assistència a congressos internacionals.
 4. Estades de recerca (fins a 1 punt): Es consideraran les estades superiors a un mes en altres centres de recerca nacionals o internacionals, realitzades durant la tesi doctoral.
 5. Menció internacional (fins a 1 punt)
 6. Altres mèrits relacionats amb la tesi (fins a 0,5 punts): A criteri dels membres del tribunal.