Escola de Doctorat

Doctorat: Programa de Doctorat en Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura


Memòria vigent:
Memòria (2012)
Documentació Procés Any
Autoinforme Acreditació 2019
Autoinforme Curs 15-16 Seguiment 2017
Informe AQU Verificació 2013
Memòria Verificació 2012

Informació General

Indicadors