Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Escola de Doctorat

Presentació

Política i compromís de qualitat de l'Escola de Doctorat

QUALITAT A NIVELL DE CENTRE

L'Escola de doctorat està compromesa en la millora continuada de la qualitat dels seus programes de doctorat i dels processos administratius que porta a terme. Per tal de millorar la qualitat dels programes de doctorat, s'ha desplegat un sistema de gestió intern de la qualitat (SGIQ). Aquesta millora es constata a través de la satisfacció de totes les persones que participen en els programes de doctorat (investigadors en formació, professorat i personal d’administració i serveis) i a través d'indicadors com ara la taxa d’èxit, el nombre de tesis produïdes, el nombre de tesis amb qualificació de cum laude, el nombre de contribucions científiques rellevants derivades de les tesis doctorals presentades, etc. Aquests indicadors formen part del corpus d'indicadors definits com a necessaris en els processos de Seguiment i Acreditació de les titulacions.

Òrgans de gestió de qualitat i reglament

La Comissió de Qualitat de l'Escola de doctorat (CQED) és principal òrgan responsable dels processos de qualitat relatius a les titulacions oficials de l'Escola de doctorat, establint la seva organització i funcionament en coherència amb l’establert per AQU Catalunya. Així, la CQED ha de vetllar per la qualitat en el plantejament i desplegament dels processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació dels estudis de doctorat impartits en el centre, així com també dels processos del SGIQ a nivell de centre docent.

La Comissió de Qualitat de l'Escola de doctorat està constituïda per:

 • Dr. Miquel Solà, director de l’Escola de Doctorat i president de la Comissió
 • Dr. José Luis Marzo, director del Programa de Doctorat de Tecnologia
 • Dr. Enric Sagué, director del Programa de Doctorat de Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura
 • Dr. Enric Verdú Navarro, director del programa de Doctorat de Biologia Molecular, Biomedicina i Salut
 • Dra. Lídia Feliu, directora del Programa de Doctorat de Química
 • Dr. Germà Coenders, director del Programa de Doctorat de Dret, Economia i Empresa
 • Dra. Anna Ribas, directora del Programa de Doctorat de Medi Ambient
 • Dra. Anna Romaní, directora del Programa de Doctorat de Ciència i Tecnologia de l’Aigua
 • Dr. Lluís Mundet, director del Programa de Doctorat de Turisme
 • Dra. Ma. Eugènia Gras, directora del Programa de Doctorat de Psicologia, Salut i Qualitat de Vida
 • Dra. Maria Pallisera, directora del Programa de Doctorat d’Educació
 • Dr. Francesc Roca Urgell, representant del PDI de l’àmbit humanístic
 • Dra. Maria Dolors Parés Oliva, representant del PDI de l’àmbit tecnològic
 • Dr. Juan Manuel Trayter Jimenez, representant del PDI de l’àmbit social
 • Dr. Sergi Sabater, representant del PDI de l’àmbit científic
 • Sra. Pilar del Acebo, membre del Gabinet de Planificació Acadèmica
 • Sr. Camilo Alfredo Arévalo Montealegre, representant dels estudiants de l’àmbit social
 • Dr. Zoel Codolà Duch, representant extern
 • Dra. Neus Collado Alsina, representant extern
 • Sra. M. Àngels Carreiro, secretària acadèmica de l’Escola de doctorat
 • Sr. Ferran Romero Blanch, representant dels estudiants de l’àmbit científic
 • Sr. Beltrán Álvarez Pérez, representant dels estudiants de l’àmbit de la salut
 • Dra. Gemma Crous Parcerisas, representant dels recents doctors

La CQED es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada cada curs acadèmic, amb l’objectiu de portar a terme el seguiment anual dels estudis del centre.