Escola de Doctorat

Convocatòria de premis extraordinaris de doctorat 2018

S'ha obert la convocatòria de premis extraordinaris de doctorat 2018 (convocatòria de 2019) Termini per presentar sol.licituds: del 12 d'abril a l'11 de maig de 2019 a qualsevol oficina de registre de la Universitat de Girona

Convocatòria de premis extraordinaris de Doctorat 2018. Tota la informació també està publicada al Tauler d'anuncis de la Seu, on hi podreu accedir des de "La Meva UdG". 

Els impresos en format word: 

MODEL I  i MODEL II


Convocatoria de premios extraordinarios de Doctorado 2018. Toda la información está también publicada en el Tablón de anuncios de la Sede, al que se puede acceder a través de "La Meva UdG".

Los impresos en formato word:

MODEL I y MODEL II


Call for Extraordinary Doctoral Prizes 2018. Full information is also on the  Electronic notice board on the on-line site  that can be accessed through "La Meva UdG".

Form in word:

MODEL I  and MODEL II

Notícies relacionades

Resolució del rector d’1 de juliol per la qual s’aproven i es publiquen les bases de la convocatòria de 10 ajuts per a l’assistència d’investigadors en formació de la UdG a les Jornades Doctorials Transfrontereres

Podran ser beneficiaris d'aquests ajuts el personal investigador en formació que estigui matriculat el curs 2018/19 a un programa de doctorat de l'Escola de Doctorat de la UdG en el moment de presentar la sol.licitud. 

No es podran beneficiar d’aquest ajut aquelles persones que ja han gaudit d’un ajut per assistir a unes Jornades Doctorials Transfrontereres anteriors.

El termini per presentar sol.licituds és fins el 19 de juliol de 2019. La sol·licitud  es presentarà a qualsevol oficina de registre de la UdG acompanyada del Currículum segons el model abreujat oficial que utilitza el Ministerio de Economia y Competitivitat que es pot extreure del programa GREC.

Tota la informació la trobareu al Tauler d'anuncis de la Seu, on hi podreu accedir des de "La Meva UdG".