Escola de Doctorat

Convocatòria de premis extraordinaris de doctorat 2018

S'ha obert la convocatòria de premis extraordinaris de doctorat 2018 (convocatòria de 2019) Termini per presentar sol.licituds: del 12 d'abril a l'11 de maig de 2019 a qualsevol oficina de registre de la Universitat de Girona

Convocatòria de premis extraordinaris de Doctorat 2018. Tota la informació també està publicada al Tauler d'anuncis de la Seu, on hi podreu accedir des de "La Meva UdG". 

Els impresos en format word: 

MODEL I  i MODEL II


Convocatoria de premios extraordinarios de Doctorado 2018. Toda la información está también publicada en el Tablón de anuncios de la Sede, al que se puede acceder a través de "La Meva UdG".

Los impresos en formato word:

MODEL I y MODEL II


Call for Extraordinary Doctoral Prizes 2018. Full information is also on the  Electronic notice board on the on-line site  that can be accessed through "La Meva UdG".

Form in word:

MODEL I  and MODEL II

Notícies relacionades