Dr.  BLANCO VILLAVERDE, NORBERT

Plana personal

Categoria:
PROFESSOR AGREGAT
Departament:
ENGINYERIA MECÀNICA I DE LA CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
Àrea de coneixement:
ENGINYERIA MECÀNICA
Grup de recerca:
Anàlisi i Materials Avançats per al Disseny Estructural. AMADE
ORCID PRC:
0000-0003-2446-2106

Contracte

Projecte:
Low Cost Reflector Moulds (ECE-B-13-612)
Entitat:
European Space Agency
Direcció:
 Norbert Blanco Villaverde
Investigadors:
2
Import:
25004 €
Durada:
2013-2014
Projecte:
Implementar eines de simulació del comportament mecànic d'estructures aeroespacials tiputs isogrid per a l'optimització del seu disseny considerant les possibilitats i efectes del seu procés de producció. (CENIT-ICARO) (017/08 05/03/08)
Entitat:
EADS Casa Espacio
Direcció:
 Norbert Blanco Villaverde
Investigadors:
4
Import:
60000 €
Durada:
2008-2012
Projecte:
Rescindir el contracte signat l'1 de desembre de 2007 i no facturar la quanitat pendent de 32.500,00 € (IVA a part) (AD 111/07 22/01/2009)
Entitat:
POLTANK SAU
Direcció:
 Norbert Blanco Villaverde
Investigadors:
1
Import:
-32500 €
Durada:
2008
Projecte:
Projecte d'investigació sobre la viabiliat econòmica, tècnica i productiva per a la fabricació d'una gamma de filtres de piscina mitjançant l'ús de preformes de reforç i infusió de resina. (111/07 10/12/2007)
Entitat:
POLTANK SAU
Direcció:
 Norbert Blanco Villaverde
Investigadors:
3
Import:
65000 €
Durada:
2007-2008
Projecte:
Càlcul d'elements finits i redisseny de la gamma de filtres de l'empresa (AD110/05 13/09/07)
Entitat:
POLTANK SAU
Direcció:
 Norbert Blanco Villaverde
Investigadors:
1
Import:
-20000 €
Durada:
2007
Projecte:
Projecte d'investigació sobre desenvolupament d'un nou concepte de filtre de l'empresa (111/05 04/11/2005)
Entitat:
POLTANK SAU
Direcció:
 Joan Andreu Mayugo Majo
Investigadors:
1
Import:
21000 €
Durada:
2006
Projecte:
Desenvolupament d'un nou concepte de filtre que reuneixi millores respecte els actuals (110/05 04/11/2005)
Entitat:
POLTANK SAU
Direcció:
 Norbert Blanco Villaverde
Investigadors:
5
Import:
42000 €
Durada:
2005-2007
Projecte:
Deixar sense efecte el contracte signat el 22/12/2005 en el cas que es concedeixi el Petri sol·licitat. ()
Entitat:
POLTANK SAU
Direcció:
 Norbert Blanco Villaverde
Investigadors:
1
Import:
0 €
Durada:
2005-2007
Projecte:
Projecte sobre la 'Modelització i càlcul per elements finits d'una pala per un Aerogenerador' (060/03 01/09/03)
Entitat:
Direcció:
 Joan Andreu Mayugo Majo
Investigadors:
6
Import:
19020 €
Durada:
2003
Projecte:
Estudis estructurals sobre diferents elements d'aerogeneradors i d'elements en materials compostos (050/01 20/06/01)
Entitat:
M.Torres Diseños Industriales, SA
Direcció:
 Victor Martinez Moll
Investigadors:
3
Import:
0 €
Durada:
2001-2002
Projecte:
Experimental study of the mechanical response of a wind turbine blade (069/01 02/08/01)
Entitat:
JEUMONT, SA
Direcció:
 Josep Costa Balanzat
Investigadors:
3
Import:
13500 €
Durada:
2001
Projecte:
Estudi tècnic sobre el disseny de pales per aerogeneradors de materials compòsits (072/01 07/09/01)
Entitat:
IEE Ingeniería de Energía Elèctrica
Direcció:
 Josep Costa Balanzat
Investigadors:
5
Import:
7771 €
Durada:
2001
Projecte:
Assessorament per la instrumentació i assaig d'un prototipus d'aerogenerador (096/01 12/12/01)
Entitat:
ECOTECNIA, SCCL
Direcció:
 Josep Costa Balanzat
Investigadors:
4
Import:
0 €
Durada:
2001
Projecte:
Assessorament sobre el sistema de pretensat d'unes columnes d'una extrusora de perfils d'alumini i la realització de mesures experimentals del comportament d'aquestes (052/00 18/09/00)
Entitat:
TECALEX, SL
Direcció:
 Joan Andreu Mayugo Majo
Investigadors:
2
Import:
1933 €
Durada:
2000
Projecte:
Disseny i fabricació d'un banc de caracterització estàtica de petits acoblaments elàstics (011/00 23/03/00)
Entitat:
Hohner Automàticos, SA
Direcció:
 Joan Andreu Mayugo Majo
Investigadors:
4
Import:
2043 €
Durada:
2000
Projecte:
Nou disseny de la boixa i de les unions entre la pala i la boixa d'aerogeneradors (003/00 15/02/00)
Entitat:
AERPAC
Direcció:
 Josep Costa Balanzat
Investigadors:
5
Import:
48742 €
Durada:
2000-2003
Projecte:
Càlcul amb elements finits del comportament mecànic d'una boixa d'aerogenerador i disseny i optimització d'una junta específica entre la boixa i el rotor de l'aerogenerador (034/00 19/07/00)
Entitat:
AERPAC
Direcció:
 Josep Costa Balanzat
Investigadors:
5
Import:
122967 €
Durada:
2000-2003
Projecte:
Estudi sobre les propietats mecàniques i la inèrcia química del formigó polímer utilitzat en la fabricació de canals de drenatge lineal (081/00 18/12/00)
Entitat:
ACO, Productos Polímeros, SA
Direcció:
 Josep Costa Balanzat
Investigadors:
1
Import:
3005 €
Durada:
2000-2001

Projecte

Projecte:
Desarrollo de una metodolgía integrada para un diseño eficiente de uniones adhesivas bajo diferentes solicitaciones y condiciones higrotérmicas (ADHyCOH) (TRA2015-71491-R)
Entitat:
Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:
 Albert Turon Travesa
Investigadors:
03
Import:
123420 €
Durada:
2016-2018
Projecte:
José Castillejo (CAS16/00260)
Entitat:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD)
Direcció:
 Norbert Blanco Villaverde
Investigadors:
1
Import:
16284 €
Durada:
2016
Projecte:
Evaluación de composites laminados de capas finas para aplicaciones aeronáuticas y aeroespaciales (THINC) (DPI2012-34465)
Entitat:
Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:
 Norbert Blanco Villaverde
Investigadors:
03
Import:
124020 €
Durada:
2013-2015
Projecte:
Desarrollo de una metodologia para evaluar la tolerancia al daño por fatiga de uniones encoladas entre composites para reparaciones.TRACE (TRA2009_0033)
Entitat:
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Direcció:
 Josep Costa Balanzat
Investigadors:
05
Import:
117370 €
Durada:
2010-2012
Projecte:
Desarrollo Vitual y Validación de Laminados No-Convencionales (MAT2009-07918)
Entitat:
Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:
 Josep Costa Balanzat
Investigadors:
12
Import:
145200 €
Durada:
2010-2013
Projecte:
Desarrollo de componentes de materiales compuestos avanzados mediante preformas tejidas en 3d para estructuras (IPT-370000-2010-003)
Entitat:
Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:
 Norbert Blanco Villaverde
Investigadors:
04
Import:
137924 €
Durada:
2010-2012
Projecte:
Ajuts per infraestructures científico-tecnològiques (FEDER) (Equipo de medida óptica de deformaciones 3D por correlación digital de imágenes) (UNGI10-4E-1167)
Entitat:
Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:
 Josep Costa Balanzat
Investigadors:
16
Import:
37500 €
Durada:
2010
Projecte:
AMADE - Ànalisi i Materials Avançats per al Disseny Estructural (2009SGR0351)
Entitat:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:
 Josep Costa Balanzat
Investigadors:
34
Import:
49920 €
Durada:
2009-2014
Projecte:
SABER-2 Sistema d'autoaprenentatge basat en casos reals (2) (2006MQD00008)
Entitat:
Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Direcció:
 Joaquim de Ciurana Gay
Investigadors:
11
Import:
5400 €
Durada:
2006-2008
Projecte:
Modelización y estudio experimental de la formación y crecimiento de grietas interlaminares bajo solicitaciones estáticas, a fatiga y de impacto en composites. (MAT2006-14159-C02-01)
Entitat:
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:
 Josep Costa Balanzat
Investigadors:
09
Import:
179080 €
Durada:
2006-2009
Projecte:
Beques i ajuts per estades per a la recerca fora de Catalunya (BE) (2006 BE 00089)
Entitat:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:
 Norbert Blanco Villaverde
Investigadors:
1
Import:
7630 €
Durada:
2006
Projecte:
Ajuts Complementaris per a la mobilitat d'Investigadors de la UdG 2006. ()
Entitat:
Universitat de Girona (UdG)
Direcció:
 Norbert Blanco Villaverde
Investigadors:
1
Import:
7000 €
Durada:
2006-2007
Projecte:
- AMADE: Anàlisi i materials avançats pel disseny estructural.- Ajuts per a grups de recerca singulars (GRS) (2005SGR 00534)
Entitat:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:
 Josep Costa Balanzat
Investigadors:
Import:
0 €
Durada:
2005-2008
Projecte:
Evaluación de la calidad de uniones adhesivas estructurales en materiales composites de fibra de carbono (PTR1995-0901-OP)
Entitat:
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:
 Josep Costa Balanzat
Investigadors:
06
Import:
62000 €
Durada:
2005-2007
Projecte:
Ajuts per estades a universitat no adscrites a l'Institut Joan Lluís Vives ()
Entitat:
Universitat de Girona (UdG)
Direcció:
 Norbert Blanco Villaverde
Investigadors:
1
Import:
2285 €
Durada:
2003
Projecte:
Beques i Ajuts per estades per a la recerca fora de catalunya (BE) ()
Entitat:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:
 Norbert Blanco Villaverde
Investigadors:
1
Import:
4350 €
Durada:
2003
Projecte:
Modelización constitutiva y validación experimental de la formación y propagación de grietas interlaminares en materiales compuestos de matriz polimérica. (MAT2003-09768-C03-01)
Entitat:
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:
 Josep Costa Balanzat
Investigadors:
08
Import:
119600 €
Durada:
2003-2006
Projecte:
Convocatòria 2001 d'ajuts per a estades fora de Catalunya i a l'estranger ()
Entitat:
Universitat de Girona (UdG)
Direcció:
 Norbert Blanco Villaverde
Investigadors:
1
Import:
2285 €
Durada:
2002-
Projecte:
Buje innovador de materiales compuestos para aerogeneradores. ()
Entitat:
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:
 Josep Costa Balanzat
Investigadors:
1
Import:
87507 €
Durada:
2000-2003
Projecte:
Innovative Composite Hub for Wind Turbines (ERK6-CT-1999-00008)
Entitat:
DG for Regional Policy. European Commission (REGIO)
Direcció:
 Josep Costa Balanzat
Investigadors:
3
Import:
230964 €
Durada:
2000-2003
Projecte:
Predicción del tiempo de vida de laminados gruesos de matriz orgánica reforzada con fibras de vidrio. (MAT2000-0741-C02-01)
Entitat:
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:
 Josep Costa Balanzat
Investigadors:
08
Import:
85488 €
Durada:
2000-2003
Projecte:
Desenvolupament i validació d'una metodologia per l'acotació funcional de conjunts mecànics en el context de l'enginyeria concurrent. Implementació en l'ámbit industrial mitjançant eines CAD (UdG98/443)
Entitat:
Universitat de Girona (UdG)
Direcció:
 Joaquim de Ciurana Gay
Investigadors:
05
Import:
5619 €
Durada:
1999-2000
Projecte:
Desarrollo y verificación de una metodologia para la acotación funcional de conjuntos mecánicos. Implementación en el ámbito industrial mediante herramientas CAD. (TAP1999-1026)
Entitat:
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:
 Joaquim de Ciurana Gay
Investigadors:
05
Import:
6731 €
Durada:
1999-2000