Dra.  PARETA MARJANEDAS, MARIA MERCE

Plana personal

Categoria:
PROFESSORA TITULAR D'UNIVERSITAT
Departament:
ARQUITECTURA I ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
Àrea de coneixement:
CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
Grup de recerca:
Grup de Sistemes Complexos (GSC)
ORCID PRC:
0000-0003-1492-4629

Contracte

Projecte:
Conveni específic entre la Fundació MUSAAT i la UdG per la traducció al català del llibre Compendio visual de términos constructivo-arquitectónicos ()
Entitat:
Cap
Direcció:
 Maria Mercè Pareta
Investigadors:
1
Import:
0 €
Durada:
2018-2019
Projecte:
Conveni de col•laboració entre la Universitat de Girona i l'empresa Germans Cañet-Xirgu S.L ()
Entitat:
Cap
Direcció:
 Maria Mercè Pareta
Investigadors:
2
Import:
0 €
Durada:
2018-
Projecte:
Conveni de cooperació científica entre la UdG i el Gremi de promotors i constructors d'edificis de Girona ()
Entitat:
Gremi de promotors i constructors d'edificis de Girona
Direcció:
 Maria Mercè Pareta
Investigadors:
Import:
0 €
Durada:
2015-
Projecte:
“Caracterització i dosificació de morters de fangs”. Conveni de col•laboració científica entre la UdG i Argiles Colades S.A. ()
Entitat:
Argiles Colades, S.A.
Direcció:
 Gabriel Barbeta
Investigadors:
3
Import:
4500 €
Durada:
2014-2015
Projecte:
"Estudi per determinar la viabilitat d'aprofitament d'aigües termals per a la construcció d'un centre lúdic termal". Contracte de col•laboració científica entre la UdG i l'Ajuntament de Sant Climent Sescebes ()
Entitat:
Ajuntament Sant Climent Sescebes
Direcció:
 Miquel Àngel Chamorro
Investigadors:
6
Import:
5000 €
Durada:
2014-2015
Projecte:
“Estudi de recerca sobre caracterització i dosificació de morters d’argila i calç”. Conveni de col•laboració científica entre la UdG i Com-Cal, S.L. ()
Entitat:
Com-Cal, S.L.
Direcció:
 Gabriel Barbeta
Investigadors:
3
Import:
3400 €
Durada:
2014-2015
Projecte:
Estudi històric i un informe de patologies del xalet Tarrús emplaçat al carrer de la Rutlla número 137 de Girona (016/11 21/03/11)
Entitat:
Josefina Cama Tarrús
Direcció:
 Maria Merce Pareta Marjanedas
Investigadors:
3
Import:
2500 €
Durada:
2011
Projecte:
Estudi previ del possible reciclatge de fangs provinents d'una central d'àrids ()
Entitat:
ÀRIDS GUIXERES, SL
Direcció:
 Miquel Àngel Chamorro
Investigadors:
4
Import:
300 €
Durada:
2011-2012
Projecte:
Catalogació del fons de l'arquitecte Josep Claret. (033/06 30/05/2006)
Entitat:
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Demarcació Gi
Direcció:
 Maria Merce Pareta Marjanedas
Investigadors:
1
Import:
7040 €
Durada:
2006-2007
Projecte:
Elaboració d'un DVD sobre la recuperació dels antics traçats de ferrocarril i l'actual aprofitament com a vies verdes ()
Entitat:
Direcció:
 Àngel Planas
Investigadors:
4
Import:
0 €
Durada:
2006
Projecte:
Elaboració d'un model d'ordenança municipal de construcció sostenible ()
Entitat:
Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA)
Direcció:
 Gabriel Barbeta
Investigadors:
3
Import:
0 €
Durada:
2004-2005

Projecte

Projecte:
Atorgament de premi al projecte TEPEB - CERTIFICATION EUROPÉENNE DE TECHNICIEN DE LA PERFORMANCE ENERGÉTIQUE DU BÂTIMENT (2014-1-FR01-KA200-008666)
Entitat:
COMISSIÓ EUROPEA - DGEC
Direcció:
 Maria Mercè Pareta
Investigadors:
Import:
0 €
Durada:
2018
Projecte:
Obra de fàbrica. Materials i Tècniques (MPCUdG2016/058)
Entitat:
Universitat de Girona (UdG)
Direcció:
 Miquel-Àngel Chamorro Trenado
Investigadors:
06
Import:
22500 €
Durada:
2016-2018
Projecte:
TEPEB - CERTIFICATION EUROPÉENNE DE TECHNICIEN DE LA PERFORMANCE ENERGÉTIQUE DU BÂTIMENT (2014-1-FR01-KA200-008666)
Entitat:
COMISSIÓ EUROPEA - DGEC
Direcció:
 Maria Mercè Pareta
Investigadors:
Import:
44393 €
Durada:
2014-2017
Projecte:
Projecte leader "Mobile math technology" ()
Entitat:
Altres UE
Direcció:
 Josep Tarrés
Investigadors:
Import:
0 €
Durada:
2014-2015
Projecte:
Comportament de nusos rígids confinats, d'estructures de formigó armat, executats amb formigons i acers de diferents qualitats ()
Entitat:
CECAM
Direcció:
 Eduard Bonmatí
Investigadors:
4
Import:
0 €
Durada:
2006-2008
Projecte:
Estudio numérico y experimental del comportamiento en servicio de estructuras de hormigón armadas con barras de composites de matriz polímero (FRP) (BIA2004-05253)
Entitat:
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:
 Lluis Torres Llinas
Investigadors:
10
Import:
74585 €
Durada:
2004-2007
Projecte:
Formació de blocs de terra compactada per ser usats en construcció ()
Entitat:
Cap
Direcció:
 Gabriel Barbeta
Investigadors:
2
Import:
0 €
Durada:
2000-2003
Projecte:
Aprofitament de llots de paperera barrejats amb terra, com a material de construcció ()
Entitat:
Central paperera
Direcció:
 Pere Mutgé
Investigadors:
5
Import:
0 €
Durada:
2000-2001
Projecte:
Fabricació de rajols i altres productes ceràmics a partir d'argiles i d'escòria d'incineradora d'escombraries ()
Entitat:
Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Conxa Hosta i Maria Mercè Pareta
Investigadors:
8
Import:
41600 €
Durada:
1994-1996
Projecte:
Caracterització d'àrids com a components del formigó ()
Entitat:
FORNOREST
Direcció:
 LLuís Sala
Investigadors:
Import:
0 €
Durada:
1993
Projecte:
Estudi de dosificacions dels components del formigó amb àrids de les comarques gironines ()
Entitat:
Cap
Direcció:
 Maria Mercè Pareta
Investigadors:
4
Import:
0 €
Durada:
1993-1994
Projecte:
Mineralogia i ceramicitat d'argiles de la Bisbal ()
Entitat:
Cap
Direcció:
 Lluís Sala
Investigadors:
Import:
0 €
Durada:
1992