Dra.  LLUÏSA GRÀCIA SOLÉ

Plana personal

Departament:
FILOLOGIA I COMUNICACIÓ
Àrea de coneixement:
LINGÜÍSTICA GENERAL
Grup de recerca:
Lèxic i Gramàtica
ORCID PRC:
0000-0002-7739-2634

Contracte

Projecte:
Elaboració de materials de suport per a l'aprenentatge de la llengua catalana (099/06 13/12/2006)
Entitat:
Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya (DEiU)
Direcció:
 Lluïsa Gràcia Solé
Investigadors:
1
Import:
74562 €
Durada:
2006-2008
Projecte:
Col·laboració per elaborar onze diccionaris i guies de conversa mèdica en les llengües dels immigrants (059/03 29/08/03)
Entitat:
Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Lluïsa Gràcia Solé
Investigadors:
1
Import:
104000 €
Durada:
2003-2005
Projecte:
Subvenció . Col·laboració amb el Gabinet d'Assessorament Lingüístic per a la Immigració (Universitat de Girona) ()
Entitat:
Ajuntament de Girona
Direcció:
 Lluïsa Gràcia Solé
Investigadors:
Import:
6000 €
Durada:
2003
Projecte:
Subvenció . Col·laboració amb el Gabinet d'Assessorament Lingüístic per a la Immigració (Universitat de Girona) ()
Entitat:
Generalitat de Catalunya. Secretaria per a la Immigració
Direcció:
 Lluïsa Gràcia Solé
Investigadors:
Import:
3000 €
Durada:
2003
Projecte:
Ampliació de l'estudi sobre 'les llengües dels immigrants' (086/02 25/10/02)
Entitat:
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Lluïsa Gràcia Solé
Investigadors:
10
Import:
28500 €
Durada:
2002-2003
Projecte:
Estudi sobre 'les llengües del immigrants' (076/00 28/11/00)
Entitat:
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Lluïsa Gràcia Solé
Investigadors:
8
Import:
26084 €
Durada:
2000-2001

Projecte

Projecte:
Grup de Lèxic i Gramàtica (2014SGR1511)
Entitat:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:
 Francesc Roca Urgell
Investigadors:
08
Import:
0 €
Durada:
2014-2017
Projecte:
Ajut a la contractació de personal de suport de l'activitat de R+D (GA12/06)
Entitat:
Universitat de Girona (UdG)
Direcció:
 Josep Maria Nadal Farreras
Investigadors:
99
Import:
12500 €
Durada:
2013-2014
Projecte:
'Jo fa eso de segon'; 'Están subido una de piedras arriba': com és i per què el primer català o castellà dels estrangers ()
Entitat:
Universitat de Girona (UdG)
Direcció:
 Lluïsa Gràcia Solé
Investigadors:
9
Import:
2500 €
Durada:
2009-2010
Projecte:
Corpus parla catalana produïda per aprenents estrangers ()
Entitat:
Universitat de Girona (UdG)
Direcció:
 Lluïsa Gràcia Solé
Investigadors:
9
Import:
12000 €
Durada:
2009-2011
Projecte:
Ajut a la publicació d'articles vinculats a tesis doctorals (Laura Garganta Saurí) ()
Entitat:
Universitat de Girona (UdG)
Direcció:
 Lluïsa Gràcia Solé
Investigadors:
1
Import:
900 €
Durada:
2009-2010
Projecte:
Grup de Lèxic i Gramàtica (2009SGR0543)
Entitat:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:
 Lluïsa Gràcia Solé
Investigadors:
14
Import:
0 €
Durada:
2009-2014
Projecte:
Lenguas e inmigración: la diversidad tipológica en la morfosintaxis y en el léxico y su influencia en el aprendizaje del catalán y del español. (HUM2006-07217/FILO)
Entitat:
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:
 Lluïsa Gràcia Solé
Investigadors:
10
Import:
87120 €
Durada:
2006-2009
Projecte:
- Grup de lèxic i Gramàtica - Ajuts per a grups de recerca consolidats (GRC) (2005SGR 00427)
Entitat:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:
 Lluïsa Gràcia Solé
Investigadors:
Import:
0 €
Durada:
2005-2008
Projecte:
Ajuts per a equipament i infraestructura destinats a la recerca (PEIR 2005) (Ordinador) (2005 PEIR 0052/13)
Entitat:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:
 Lluïsa Gràcia Solé
Investigadors:
1
Import:
15278 €
Durada:
2005
Projecte:
La tipología lingüística y el proceso de aprendizaje del catalán y del español por las comunidades inmigradas. Análisis e interpretación de errores morfosintácticos. (BFF2003-04043)
Entitat:
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:
 Lluïsa Gràcia Solé
Investigadors:
12
Import:
50300 €
Durada:
2003-2006
Projecte:
Publicación del libro 'Estructuras morfológicas y estructuras sintácticas: las fronteras de la composición en lenguas románicas y en vasco (resultados del proyecto PB96-0457-C03-01) ()
Entitat:
Gobierno vasco. Departamento de Educación, Univesidades e Investigación
Direcció:
 Igone Zabala i Lluïsa Gràcia
Investigadors:
Import:
5953 €
Durada:
2002-2003
Projecte:
Xarxa Temàtica de Lingüística Teòrica (2002XT-00036)
Entitat:
Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Teresa Cabré Monné
Investigadors:
Import:
9000 €
Durada:
2002-2004
Projecte:
Grup de Lèxic i Gramàtica (2001SGR 00288)
Entitat:
Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Direcció:
 Lluïsa Gràcia Solé
Investigadors:
Import:
20434 €
Durada:
2001-2004
Projecte:
La variación gramatical en la morfología y en la sintaxis : micro y macroparámetros. Teoría, descripción y aplicaciones. (BFF2000-1307-C03-03)
Entitat:
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:
 Abelina Suñer Gratacos
Investigadors:
07
Import:
13463 €
Durada:
2000-2003
Projecte:
Xarxa Temàtica de Lingüística Teòrica (2000XT-00032)
Entitat:
Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Teresa Espinal
Investigadors:
Import:
4808 €
Durada:
2000-2001
Projecte:
Estades fora de Catalunya ()
Entitat:
Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Lluïsa Gràcia Solé
Investigadors:
1
Import:
3125 €
Durada:
1999
Projecte:
Grup de Morfologia Lèxica (1999SGR 00164)
Entitat:
Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Lluïsa Gràcia Solé
Investigadors:
Import:
9616 €
Durada:
1999-2001
Projecte:
Xarxa Temàtica de Lingüística Teòrica (1998XT-00065)
Entitat:
Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Teresa Espinal
Investigadors:
Import:
5109 €
Durada:
1999-2000
Projecte:
Publicació i edició "Configuración morfológica y estructura argumental: léxico y diccionario" ()
Entitat:
Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica
Direcció:
 Lluïsa Gràcia Solé
Investigadors:
1
Import:
6010 €
Durada:
1998-1999
Projecte:
Grup de Mofologia Lèxica (1997SGR 00193)
Entitat:
Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Lluïsa Gràcia Solé
Investigadors:
Import:
6311 €
Durada:
1998-1999
Projecte:
Concessió d'ajuts a les universitats catalanes per al finançament d'estades de professors/investigadors visitants (PIV). Károly Morvay ()
Entitat:
Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Lluïsa Gràcia Solé
Investigadors:
1
Import:
9105 €
Durada:
1997-1998
Projecte:
Estructuras morfológicas y estructuras sintácticas: las fronteras de la composición. Descripción, teoría y diccionarios (PB96-0457-C03-01)
Entitat:
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:
 Lluïsa Gràcia Solé
Investigadors:
05
Import:
9917 €
Durada:
1997-2000
Projecte:
Third Symposium on the Syntax of Central Romance Languages ()
Entitat:
Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Lluïsa Gràcia Solé
Investigadors:
Import:
2104 €
Durada:
1996-
Projecte:
Simposium sobre la sintaxis de las lenguas románicas centrales ()
Entitat:
DG for Regional Policy. European Commission (REGIO)
Direcció:
 Lluïsa Gràcia Solé
Investigadors:
1
Import:
2900 €
Durada:
1996
Projecte:
Centre de Referència en Enginyeria Lingüística: Grup de Lingüística Aplicada (UdG) [Grup de Morfologia Lèxica] ()
Entitat:
Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Salvador Oliva
Investigadors:
Import:
9015 €
Durada:
1996-2000
Projecte:
Xarxa Temàtica de Lingüística Aplicada (1995XT-00032)
Entitat:
Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 M.T. Cabré Castellví
Investigadors:
Import:
6010 €
Durada:
1996-1997
Projecte:
Beca de mobilitat. Estada de tres mesos a la University of New Hampshire (EUA) ()
Entitat:
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:
 Lluïsa Gràcia Solé
Investigadors:
Import:
3606 €
Durada:
1996
Projecte:
Grup de Recerca Morfologia lèxica (1995SGR 00113)
Entitat:
Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Lluïsa Gràcia Solé
Investigadors:
Import:
3606 €
Durada:
1995-1996
Projecte:
Xarxa Temàtica de Lingüística Aplicada (XT94-40)
Entitat:
Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 M.T. Cabré Castellví
Investigadors:
Import:
9015 €
Durada:
1995-1996
Projecte:
Xarxa Temàtica de Lingüística Teòrica (XT94-48)
Entitat:
Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Joan Mascaró
Investigadors:
Import:
8516 €
Durada:
1995-1996
Projecte:
Configuración morfológica y estructura argumental: léxico y diccionario (PB93-0546-C04-01)
Entitat:
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:
 Lluïsa Gràcia Solé
Investigadors:
04
Import:
13763 €
Durada:
1994-1997
Projecte:
Infraestructura de recerca ()
Entitat:
Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Lluïsa Gràcia Solé
Investigadors:
1
Import:
6010 €
Durada:
1994
Projecte:
Bases teòriques per a l'elaboració d'un diccionari de règim (113.112)
Entitat:
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Direcció:
 Salvador Oliva
Investigadors:
Import:
4508 €
Durada:
1991
Projecte:
La legitimación de las representaciones léxicas en la fonología y en la sintaxis (PB89-0324)
Entitat:
DGICYT
Direcció:
 Joan Mascaró Altimiras
Investigadors:
Import:
29629 €
Durada:
1990-1993
Projecte:
Las categorías vacías: un estudio generativo en castellano y catalán (2545/83)
Entitat:
Direcció:
 Joan Mascaró Altimiras
Investigadors:
Import:
18030 €
Durada:
1984-1988
Projecte:
Beca de perfeccionament. Estada de sis mesos a la Università degli Studi di Venezia. ()
Entitat:
Ministero degli Affari Esteri (Itàlia)
Direcció:
 Lluïsa Gràcia Solé
Investigadors:
Import:
165 €
Durada:
1983-1984