Dr.  GARCIA GIL, LIBRADO JESUS

Plana personal

Categoria:
CATEDRÀTIC D'UNIVERSITAT
Departament:
BIOLOGIA
Àrea de coneixement:
MICROBIOLOGIA
Grup de recerca:
Microbiologia clínica i Malalties infeccioses
ORCID PRC:
0000-0002-5064-8361

Contracte

Projecte:
Cotitularidad de la patente 'Detección de bacterias indicadoras de cancer colorrectal en heces por mediao de Q-PCR como herramienta pre-diagnòstica' (R049/13 25/09/2013)
Entitat:
Institut d'Investigació Biomèdica de Girona
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
2
Import:
0 €
Durada:
2013-2033
Projecte:
Regular la col·laboració entre les dues entitats per treballar conjuntament en el camp de la detecció molecular de bacteris patògens en mostres clíniques, ambientals i alimentàries. (R07/07 09/03/2007)
Entitat:
Microbial Sistemes i Aplicacions Analítiques S.L
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
1
Import:
0 €
Durada:
2007
Projecte:
Projecte per determinar quantitativament la presència de Clostridium productors de toxines en els sediments del sistema d'aiguamolls construïts d'Empuriabrava mitjançant tècniques moleculars (040/07 19/04/2007)
Entitat:
Consorci de la Costa Brava
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
1
Import:
3448 €
Durada:
2007
Projecte:
Realització d'uns estudis d'indentificació de bacteris (058/07 13/06/2007)
Entitat:
Microbial Sistemes i Aplicacions Analítiques S.L
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
1
Import:
8621 €
Durada:
2007-2008
Projecte:
Llicencia de la sol·licitud de patent europea EP 0612084.3 'A method for specic detection of salmonella SPP' en l'àrea d'aplicació de Biotecnologia, recerca, desenvolupament, producció i comercialització de kits de detecció de bacteris patògens. (031/12 07/05/12)
Entitat:
Microbial Sistemes i Aplicacions Analítiques S.L
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
1
Import:
20000 €
Durada:
2007-2026
Projecte:
Llicencia de la sol·licitud de patent europea EP 05110953.6 'A method for specic detection of legionella pneumophila' en l'àrea d'aplicació de Biotecnologia, recerca, desenvolupament, producció i comercialització de kits de detecció de bacteris patògens. (030/12 07/05/12)
Entitat:
Microbial Sistemes i Aplicacions Analítiques S.L
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
1
Import:
0 €
Durada:
2007-2025
Projecte:
Llicencia de la sol·licitud de patent espanyola P2004400484 'Oligonucleotidos específicos para la detcción, idenificación y cuantificación de ciertas cepas de listeria' en l'àrea d'aplicació de Biotecnologia, recerca, desenvolupament, producció i comercialització de kits de detecció de bacteris patògens. (029/12 07/05/12)
Entitat:
Microbial Sistemes i Aplicacions Analítiques S.L
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
1
Import:
0 €
Durada:
2007-2024
Projecte:
Nous mètodes de detecció de Legionella pneumophila en mostres clíniques i ambientals (003/06 31/01/06)
Entitat:
Microbial Sistemes i Aplicacions Analítiques S.L
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
1
Import:
17241 €
Durada:
2006
Projecte:
Nous mètodes de detecció de Legionella pneumophila en mostres clíniques i ambientals (A003/06)
Entitat:
Microbial Sistemes i Aplicacions Analítiques S.L
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
1
Import:
2758 €
Durada:
2006
Projecte:
Determinación molecular de Legionella pneumophila ()
Entitat:
Servei Català de la Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (CatSalut)
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
Import:
0 €
Durada:
2003-
Projecte:
Estudio de la composición microbiana de los biofilms del río Urederra ()
Entitat:
Navarra Food, S.A.
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
Import:
0 €
Durada:
2002-
Projecte:
Análisis de la comunidad Microbiana asociada a la enfermedad de Crohn ()
Entitat:
Fundació Dr.Josep Trueta
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
Import:
0 €
Durada:
2002-
Projecte:
Estudio de la carga antimicrobiana de distintos productos textiles ()
Entitat:
Mitsa
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
Import:
0 €
Durada:
2001-
Projecte:
Efecto antibacteriano de biocidas para el tratamiento de aguas ()
Entitat:
Nalco
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
Import:
0 €
Durada:
2000-
Projecte:
Estudio de la comunidad microbiana del río Ebro a su paso por la Central Nuclear de Ascó ()
Entitat:
TecnoAmbiente S.L.
Direcció:
 Librado Jesús García-Gil
Investigadors:
4
Import:
0 €
Durada:
1997-1998

Projecte

Projecte:
Estudi i justificació mecanística de l'efecte d'agents moduladors sobre la microbiota mitjançant fermentacions ex vivo. Aplicació a la malaltia inflamatòria intestinal (2016 DI 096)
Entitat:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
00
Import:
33960 €
Durada:
2017-2020
Projecte:
Genòmica i transcriptòmica comparative per identificar gens implicats en el fenotip AIEC. (MPCUdG2016/009)
Entitat:
Universitat de Girona (UdG)
Direcció:
 Margarita Martinez Medina; Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
05
Import:
30000 €
Durada:
2016-2018
Projecte:
Desenvolupament de RAID-CD (risk assessment for Crohn disease) Métode no invasiu per al diagnóstic de la malaltia de crohn i colitis ulcerosa (2015 DI 028)
Entitat:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
00
Import:
27360 €
Durada:
2015-2018
Projecte:
Microbiologia de la malaltia intestinal (2014SGR1026)
Entitat:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
10
Import:
0 €
Durada:
2014-2017
Projecte:
Determinantes genéticos implicados en el patotipo Escherichia coli adherente invasiva (AIEC) para su identificación en la enfermedad de Crohn (SAF2013-43284-P)
Entitat:
Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:
 Margarita Martinez Medina
Investigadors:
05
Import:
72600 €
Durada:
2014-2016
Projecte:
Escherichia coli adherente invasiva (AIEC): prevalencia en otras enfermedades intestinales distintas de Crohn y determinantes génicos implicados en su patogenicidad. (SAF2010-15896)
Entitat:
Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
07
Import:
181500 €
Durada:
2011-2014
Projecte:
Microbiologia de la malaltia intestinal (2009SGR0382)
Entitat:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
10
Import:
0 €
Durada:
2009-2014
Projecte:
Ajut a la publicació d'articles vinculats a tesis doctorals (Núria Poblet Mas) ()
Entitat:
Universitat de Girona (UdG)
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
1
Import:
800 €
Durada:
2009-2010
Projecte:
Ajut a la publicació d'articles vinculats a tesis doctorals (Margarita Martínez Medina) ()
Entitat:
Universitat de Girona (UdG)
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
1
Import:
800 €
Durada:
2009
Projecte:
Ajut a la publicació d'articles vinculats a tesis doctorals (Mireia López Siles) ()
Entitat:
Universitat de Girona (UdG)
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
1
Import:
900 €
Durada:
2009-2010
Projecte:
Desenvolupament i aplicació de sistemes de detecció molecular de bacteris per a la millora del diagnòstic de la pneumòna adquirida a la comunitat greu i el coneixement dels agents etiopatogèncics implicats ()
Entitat:
Universitat de Girona (UdG)
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
10
Import:
14000 €
Durada:
2007-2008
Projecte:
Estudio de la microbiota asociada a la Enfermedad Inflamatoria Intestinal para la selección de marcadores bacterianos específicos y su aplicación al diagnóstico de la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa (BACTECCU) (SAF2006-00414)
Entitat:
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:
 Jesús Garcia Gil
Investigadors:
10
Import:
0 €
Durada:
2007-2009
Projecte:
Ventajas de la utilización de macrófitos en la transformación de nitrógeno en Sistemas de Humedales de Tratamiento (SHT) mediante la actividad de la microbiota epífitica del tallo y la rizosfera. (CGL2006-02382)
Entitat:
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:
 Luis Bañeras Vives
Investigadors:
03
Import:
90750 €
Durada:
2006-2009
Projecte:
Estudio de la microbiota asociada a la Enfermedad Inflamatoria Intestinal para la selección de marcadores bacterianos específicos y su aplicación al diagnóstico de la enfermedad de Crohn y colitis ul (SAF2006-00414)
Entitat:
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
12
Import:
78650 €
Durada:
2006-2009
Projecte:
- Microbiologia de la malaltia inflamàtoria intestinal - Ajuts per a grups de recerca singulars (GRS) (2005SGR 00600)
Entitat:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
Import:
0 €
Durada:
2005-2008
Projecte:
Ajuts per a equipament i infraestructura destinats a la recerca (PEIR 2005) (Liofilitzador) (2005 PEIR 0052/16)
Entitat:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
1
Import:
19776 €
Durada:
2005
Projecte:
PEIR. Ajuts per equipament i infraestructura de recerca. Modalitat B (cambra de cultiu ) ()
Entitat:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
1
Import:
34063 €
Durada:
2004
Projecte:
Efecte terapèutic dels probiòtics en la malatia de Crohn activa i del seu mecanisme d'acció. Estudi pilot prospectiu, al leatoritzat, a doble cec comparant nutrició enteral més una composició simbiòtica versus nutrició enteral més placebo durant 4 setmane (031931)
Entitat:
Fundació La Marató de TV3
Direcció:
 Maria Pla de Sola Morales
Investigadors:
Import:
195600 €
Durada:
2004-2008
Projecte:
Convocatòria extraordinària de manteniment de la infraestructura de recerca de la UdG ()
Entitat:
Universitat de Girona (UdG)
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
1
Import:
7587 €
Durada:
2003
Projecte:
Diversidad funcional y ecofisiologia de las bacterias trasformadoras del nitrogeno y aplicacion a la gestion de un sistema de humedales de tratamiento (Edar-Empuriabrava) (REN2003-02185)
Entitat:
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
05
Import:
92450 €
Durada:
2003-2006
Projecte:
Jornadas científicas: Ecología de ambientes acuáticos microestratificados ()
Entitat:
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
1
Import:
2584 €
Durada:
2002
Projecte:
Jornades científiques : ecologia d'ambients aquàtics microestratificats ()
Entitat:
Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
1
Import:
1563 €
Durada:
2001
Projecte:
Grup d'Ecologia Microbiana Molecular ()
Entitat:
Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Direcció:
 Carles Abella Ametller
Investigadors:
Import:
25242 €
Durada:
2001-2004
Projecte:
Ajuts per a la contractació de personal tècnic de suport a la recerca ()
Entitat:
Universitat de Girona (UdG)
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
1
Import:
29299 €
Durada:
2000-
Projecte:
Microbiologia d'ambients aquàtics anaeròbics ()
Entitat:
Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Carles Abella Ametller
Investigadors:
Import:
4808 €
Durada:
2000-2002
Projecte:
Composición de la comunidad microbiana bentónica y evaluación experimental de los procesos microbianos que afectan al ciclo de los nutrientes en lagunas costeras sometidas a fluctuaciones hídricas y entrada pulsátil de nutrientes. (HID99-1137-C03-03)
Entitat:
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
05
Import:
6731 €
Durada:
2000
Projecte:
(MODALITAT P2) Composición y actividad de las comunidades microbianas en un Sistema de Humedales de Tratamiento. Aplicación a la gestión de recursos hídricos destinados a los ecosistemas acuáticos de un Parque Natural. (REN2000-0640 HID)
Entitat:
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
04
Import:
51495 €
Durada:
2000-2003
Projecte:
IV Workshop on Green and Heliobacteria ()
Entitat:
Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
1
Import:
1382 €
Durada:
2000
Projecte:
Paper dels microorganismes en la dinàmica dels cicles dels nutrients en ecosistemes aquàtics anaeròbics. Estructura i activitat de les comunitats bacterianes implicades (UdG98/342)
Entitat:
Universitat de Girona (UdG)
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
04
Import:
5619 €
Durada:
1999-2000
Projecte:
IV Workshop on Grenn Bacteria and Heliobacteria. ()
Entitat:
Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
1
Import:
1202 €
Durada:
1998-1999
Projecte:
II Reunió Científica de Microbiologia del Medi Aquàtic ()
Entitat:
Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
1
Import:
1262 €
Durada:
1998-1999
Projecte:
IV Workshop on Green and Heliobacteria ()
Entitat:
Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
1
Import:
6611 €
Durada:
1998-1997
Projecte:
Estudi de l'establiment de la comunitat microbiana al sediment d'un sistema d'aiguamolls contruïts. ()
Entitat:
Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
1
Import:
1743 €
Durada:
1998
Projecte:
Green bacterial photosyntesis: structure, function and regulation of light-harvesting systems and core-complexes ()
Entitat:
DG for Regional Policy. European Commission (REGIO)
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
1
Import:
291000 €
Durada:
1996-2000
Projecte:
TMR (Training and Mobility of Research) network: Green bacterial photosynthesis: structure, function and regulation of light-harvesting systems and core-complexes. (ERBFMRX-CT96-0081)
Entitat:
Direcció:
 Jan Amesz, Jesús Garcia-Gil
Investigadors:
20
Import:
0 €
Durada:
1996-2001
Projecte:
Funcionamiento ecosistemas acuáticos anaeróbicos, incidencia sobre ciclos nutrientes. Elementos para una edecuada gestión de las aguas epicontinentales (AMB95-0323)
Entitat:
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
05
Import:
67367 €
Durada:
1995-1998
Projecte:
Infraestructura de recerca ()
Entitat:
Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Librado Jesus Garcia Gil
Investigadors:
1
Import:
24040 €
Durada:
1994