Dra.  HUGUET BLANCO, GEMMA

Plana personal

Categoria:
PROFESSORA TITULAR D'UNIVERSITAT
Departament:
BIOLOGIA
Àrea de coneixement:
BIOLOGIA CEL·LULAR
Grup de recerca:
Neurobiologia Cel.lular i Molecular
ORCID PRC:
0000-0002-1439-5053

Altres

Congrés:
II Congreso de la Sociedad Española de Biologia Celular. Barcelona (ESP) 1987.
Títol:
Inmunidad mediada por células en los hirudínidos: regeneración de heridas y encapsulación.
Autors:
Huguet, G.; Molinas, M.
Congrés:
VI Congreso de la Sociedad Española de Biologia Celular. Lleida (ESP) 1995.
Títol:
Distribución de alfa-actinina durante el proceso de regeneración de heridas en hirudínidos
Autors:
Huguet, G., Molinas, M.
Congrés:
VI Jornada de Biologia de la Reproducció de la Societat Catalana de Biologia. Girona (ESP) 1999.
Títol:
Models “in vitro” d’embriogènesi somàtica recurrent en surera (Quercs suber L)
Autors:
PUIGDERRAJOLS, P. G. MIR, A. JOFRE, G.HUGUET, M. TORIBIO, MOLINAS, M.
Congrés:
IX Seminari Conjunt de Biologia Molecular i Biologia del Desenvolupament. Canet de Mar (ESP) 2001.
Títol:
Una metal.lotioneïna d’alzina surera amb inducció per estrés oxidatiu
Autors:
Mir, G.; Huguet, G.; Atrian, S.; Molinas, M.
Congrés:
Workshop on chaperonins: structure and function. Instituto Juan March. Madrid (ESP) 2000.
Títol:
Class I smHSPs in Quercus suber: protection against stress
Autors:
Jofré, A.; Salvà, L.; Figueras, M.; Pla, M.; Huguet, G.; Molinas, M.

Pòster

Congrés:
II Congreso Hispano-Luso de Radicales Libres. Cádiz (ESP) 2000.
Títol:
Acumulación de mutaciones puntuales en un tejido senescente con estrés oxidativo endógeno
Autors:
Pla, M.; Jofré, A.; Martell, M.; Huguet, G.; Molinas, M.; Gómez, J.
Congrés:
7th International Congress of Plant Molecular Biology. Barcelona (ESP) 2003.
Títol:
Isolation and characterization of a metallothionein cDNA found in Quercus suber Phellem (Cork)
Autors:
Mir, G.; Domènech, J.; Molinas, M.; Atrián, S.; Huguet, G.
Congrés:
IV Reunión de Biología Molecular de Plantas. Sitges (ESP) 1997.
Títol:
Expresión de 2 proteínas ribosomales en relación al crecimiento celular
Autors:
Huguet, G., M. Pla, D.Verdaguer, EC. Muller y Molinas, M.
Congrés:
EMBO workshop on Mechanisms and cellular functions of molecular chaperones. Sant Feliu de Guíxols (ESP) 2001.
Títol:
Heat shock protein mutations in a plant senescent tissue
Autors:
Jofré, A.; Salvà, L.; Mir, G.; Pla, M.; Huguet, G.; Molinas, M.
Congrés:
35th Annual General Meeting of the European Brain and Behaviour Society. Barcelona (ESP) 2003.
Títol:
Mechanisms of lead-mediated long-term memory impairment in the adult rat brain
Autors:
Vázquez, A.; Huguet, G.; Peña Ortiz, I.S.
Congrés:
IV Reunión de Biología Molecular de Plantas. Sitges (ESP) 1997.
Títol:
Papel de las proteínas de estrés en las plantas leñosas
Autors:
M. PLA , HUGUET, G., VERDAGUER, D., P.PUIGDERRAJOLS, A. NADAL, B.LLOMPART, MOLINAS, M.
Congrés:
VII Seminari Conjunt (16mes Jornades). Seccions de Biologia Molecular i de Biologia del Desenvolupament de la Societat Catalana de Biologia. Sitges (ESP) 1999.
Títol:
Qs_HSP17 y altres smHSPs de clase I en el fel.lema i altres teixits de Q.suber L
Autors:
JOFRE, A. M. PLA M. FIGUERAS,PUIGDERRAJOLS, P. G.HUGUET, D. VERDAGUER, MOLINAS, M.
Congrés:
V reunión de Biología Molecular de Plantas. Alacant (ESP) 1999.
Títol:
Qs_Hsp17 y otras smHsps clase I de alcornoque
Autors:
Figueras M., Jofré A., Pla M., Puigderrajols P., Verdaguer D., Mir G., Huguet G. and Molinas M.
Congrés:
XII Reunión de la Sociedad Española de Fisiología Vegetal. V Congreso Hispano-Luso de Fisiología Vegetal. Córdoba (ESP) 1997.
Títol:
SmHSP de alcornoque Quercus suber L.: Clonaje y patrón de expressión
Autors:
VERDAGUER, D., HUGUET, G., P.PUIGDERRAJOLS, A. NADAL, B.LLOMPART, M. PLA MOLINAS, M.
Congrés:
5th Plant Embryogenesis Workshop, 2nd European Plant Embryogenesis Network Meeting. Barcelona (ESP) 1998.
Títol:
Stress proteins in somatic embryos of Quercus suber L. under ambient and stress conditions
Autors:
PUIGDERRAJOLS, P. M. PLA, D. VERDAGUER, G. HUGUET, M. TORIBIO, G. MIR, A. JOFRE, MOLINAS, M.
Congrés:
Congress of the Society for Neuroscience. Washington (USA) 2004.
Títol:
Training in the two−way active avoidance paradigm coupled to intracranial self−stimulation regulates HZF−3 expression
Autors:
COLON, W. I.; MORALES, S.; SANTOS, I.; REDOLAR, D.; HUGUET, G.; MORGADO−BERNAL, I. Y PEÑA DE ORTIZ, S
Congrés:
XV Congres of the Federation of European Societes of Plant Biology (FESPB). Lyon (FRA) 2006.
Títol:
A cork oak aprroach to cork oak phellem function.
Autors:
Figueras, M.; Serra, O.; Soler, M.; Fluch, S.; Huguet, G.; Molinas, M.
Congrés:
40th Annual General Meeting of the European Brain and Behaviour Society. Rodes (GRC) 2009.
Títol:
Neuroanatomical aspects of the memory-improving effect of intracranial self-stimulation at the lateral hypothalamus: a c-Fos study.
Autors:
Aldavert-Vera, L.; G. Huguet; D. Costa-Miserachs; M. Segura; E. Kádár; I. Morgado-Bernal and P. Segura-Torres
Congrés:
VII Simposi de Neurobiologia Experimental. Barcelona (ESP) 2008.
Títol:
L’autoestimulació elèctrica intracranial (AEIC) regula l’expressió de gens implicats en aprenentatge i memòria i en neuroprotecció en l’hipocamp de rates
Autors:
Huguet G., Aldavert L., Kádár E., Pena S., Morgado I. y Segura P
Congrés:
39th Annual General Meeting of the European Brain and Behaviour Society. Trieste (ITA) 2007.
Títol:
Hippocampal gene expression in intracranial self-stimulation (ICSS) in rats
Autors:
Huguet G., Aldavert L., Kádár E., Pena S., Morgado I. y Segura P
Congrés:
15th Annual Puerto Rico Neuroscience Conference. Bayamon (PRI) 2006.
Títol:
Identification of DNA recombination-related genes in the rat medial prefrontal cortex following auditory fear conditioning
Autors:
A.Vazquez; M.Sepulveda; E. Acevedo, G. Huguet; L.Saavedra; H.Ortiz-Zuazaga; G.Quirk; S.Pena de Ortiz
Congrés:
ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM .  (POL) 2004.
Títol:
SOME STRESS PROTEINS FROM CORK OAK, QUERCUS SUBER L., PHELLEM
Autors:
Molinas, M., Figueras, M., Huguet, G.
Congrés:
VII ISimposi de Neurobiologia Experimental. Barcelona (ESP) 2010.
Títol:
High frequency stimulation of the ventrolateral thalamus increases neurogenesis related genes in the hippocampus and upregulates doublecourtin in the motor cortex
Autors:
E. Kádár; Lee Wei Lim; G. Carreras; D. Genís; Y. Temel; G. Huguet
Congrés:
VII ISimposi de Neurobiologia Experimental. Barcelona (ESP) 2010.
Títol:
La autoestimulación eléctrica intracraneal induce la expresión de BDNF y otros genes relacionados con plasticidad sináptica en el hipocampo de rata
Autors:
Kádár E; Aldavert-Vera L; Carreras G;, Morgado-Bernal I; Segura-Torres P; Huguet, G.
Congrés:
8th IBRO World Congress of Neuroscience. Florence (ITA) 2011.
Títol:
High-frequency stimulation of the ventrolateral thalamus regulates neurogenesis related gene expression in hippocampus, motor cortex and caudate putamen
Autors:
Elisabeth Kádár , Lee Wei Lim, Gemma Carreras , David Genís, Yasin Temel, Gemma Huguet
Congrés:
FENS forum of neuroscience. Barcelona (ESP) 2012.
Títol:
Deep Brain Stimulation Restores Neuronal Activity of Vestibular Nuclei in Rat Model of Depression.
Autors:
Huguet, G., Lee Wei; L., Kadar, E., Ruiz,M. and Temel, Y.
Congrés:
3es Jornades de Bones Pràctiques. Girona (ESP) 2012.
Títol:
Una nova manera de transmetre la neurociència a la Facultat de Medicina de la UdG: integració de la informació i implicació de l'estudiant
Autors:
Xavier Xifró, Enrique Verdú, Pere Boadas, Francisco Reina de la Torre, Ana Carrera, Gemma Huguet, Oscar Campuzano, Joan San
Congrés:
16th National Congress of the Spanish Society of Neuroscience. Granada (ESP) 2015.
Títol:
OX1R selective antagonist SB-334867 modifies ERK activation in hippocampus and amygdala in Self-stimulated rats.
Autors:
Soleil García-Brito; Daniel Rico; Laura Aldavert-Vera; Gemma Huguet; Pilar Segura-Torres; Elisabet Kádár.

Presentació comunicació

Congrés:
Research Programs in Horticulture and Landscape Architecture. West Lafayette (USA) 2003.
Títol:
Isolation of a metallothionein cDNA found in Quercus suber phellem (cork)
Autors:
Mir,G.; Doménech, J.; Molinas, M.; Atrián, S.; Huguet, G.
Congrés:
VIII Reunión de biología molecular de plantas. Pamplona (ESP) 2006.
Títol:
Genes candidatos del felema de alcornoque
Autors:
Soler, M.; Serra, O.; Huguet, G.; Molinas, M.; Figueras, M.
Congrés:
II Reunión Anual INVICTUS (Red de Enfermedades Vasculares Cerebrales). Santiago de Compostela (ESP) 2015.
Títol:
Estandarización de un modelo in vitro para el estudio de terapias protectoras de barrera hematoencefálica en el tratamiento con rt-PA del ictus isquémico.
Autors:
Gubern C; Kádár E; Serena J; García-Yébenes I; Huguet G; Sánchez JM; van Eendenburg C; Castellanos M