Dra.  SANCHEZ MIRET, CRISTINA

Plana personal

Categoria:
PROFESSORA TITULAR D'UNIVERSITAT
Departament:
EMPRESA
Àrea de coneixement:
SOCIOLOGIA
Institut:
INSTITUT DE RECERCA SOBRE QUALITAT DE VIDA
Grup de recerca:
Discurs, gènere, cultura i ciència (DIGECIC)
ORCID PRC:
0000-0003-3410-5815

Recerca Publicacions

• SÁNCHEZ, C. MARTÍNEZ, M, . (2015) La llengua i la posició social.  A Enquesta dels Usos Lingüístics de la Població de Catalunya EULP2013. Els factors claus dels usos lingüístics a Catalunya:  edat, ocupació, classe social, lloc de naixement, territori i aprenentatge de català. Vol II. Direcció General de Política Lingüística. ISBN: 978-84-393-9307-8

• SÁNCHEZ, C. (2015) El paper de la família i els valors socials, a Ponències curs 2013-2014 del Grup Català del Capítol Espanyol del Club de Roma..

• SÁNCHEZ, C. (2015) "¿Dónde está la clase media española?" en Petr Yákovlev (coordinador), Vladímir Davýdov, Violetta Tayar Crisis mundial: las experiencias de España y Rusia. ISBN: 978-5-9906233-1-6

• SÁNCHEZ, C. BOU, J. (2014) Participation as of the gender perspective from the analysis of specific participatory processes, en DIAS; N: Hope for Democracy -25 Years of Participatory  Budgeting Worlwide.  ISBN: 978-972-8262-09-9

• SÁNCHEZ, C. BOU, J.  (2013) La participación desde la perspectiva del género, a partir del análisis de procesos participativos concretos en  DIAS, N. (Coord.) “25 anos de Orçamentos Participativos no Mundo –Dinâmicas, Modelos e Impactos” Portugal,  Associação In Loco ISBN: 978-972-8262-08-2 

• SÁNCHEZ, C. (2010) Condicions de vida i  hàbits socials de la joventut de Catalunya. Col.lecció Aportacions, n.44.Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Acció Social i Ciutadania. Secretaria de Joventut. ISBN: 9788439384809

• SÁNCHEZ, C., SUBIRATS, M., LÓPEZ, P. (2010) "Classes i grups socials en la Regió Metropolitana de Barcelona", Papers. Regió Metropolitana de Barcelona, 52, pp. 8-37. ISSN: 1888-3621 (versió  impresa)  ISSN: 2013-7958 (versió en línia) ISBN: 978-84-92940-01-1

•SÁNCHEZ, C. (2011) ) "Metodología de análisis de los presupuestos participativos. El análisis de la participación; grupos sociales presentes, grupos sociales ausente y transformación social", a Bou, J. (coord.) Refundar la democracia: presupuestos participativos en contextos diversos. Madrid: Atrapasueños, pp. 91-103. ISBN: 13: 978-84-614-3046-8

• SÁNCHEZ, C.(2011) Análisis social de la participación, en Bou, J. Refundar la democracia. Presupuestos Participativos en contextos diversos. Madrid, Atrapasueños, pp.203-216 ISBN: 13: 978-84-614-3046-8

• SÁNCHEZ, C. (2009); El proceso participativo en Santa Cristina de Aro des de la perspectiva de género, a  DE LA FUENTE, M. y FREIXENET, M.  Políticas de género y participación ciudadana en el mundo local. Barcelona, ICPS Instituto de Ciencias Políticas y Sociales . ISBN: 978-84-608-0963-0

• SÁNCHEZ, C. (2009); Las desigualtats en les condiciones de vida de los grups socials en Catalunya”  A  Barcelona Sociedad, n.15. Ajuntament de Barcelona. ISSN: 1133-6315

• SÁNCHEZ, C. (2008): Desigualtat i salut. Anàlisis de les dades de la Enquesta  Panel de Desigualtats Socials (PaD) de Cataluña A MONTAGUT, T. (Coord). Societat Catalana 2008 Associació Catalana de Sociologia. Instituto de Estudis Catalans  ISBN 978-84-7283-968-7

• GÒMEZ-GRANELL, c. (coord.) (2008): Informe de la Inclusión Social en España. Fundació Caixa  Catalunya -Obra Social. ISBN: 978-84-612-5816-1

• SÁNCHEZ, C.; (2007): Desigualdades y salud. Análisis de los datos de la encuesta Panel de Desigualdades Sociales (PaD) de Cataluña  A  Desigualdades sociales en salud: la clase social y el género como determinantes de la salud. Revista INGURUAK, n.44. ISSN: 0214-7912