Dra.  FARNERS CORRALES BARBE

Plana personal

curs 2004- 2005 curs 2005- 2006 curs 2006- 2007 curs 2007- 2008 curs 2008- 2009 curs 2009- 2010 curs 2010- 2011 curs 2011- 2012 curs 2013- 2014 curs 2014- 2015 curs 2015- 2016 curs 2016- 2017 curs 2017- 2018

Assignatures del curs 2004- 2005

Assignatura Pla d'estudis
3105EI0002 - Fonaments químics de l'enginyeria Enginyeria Industrial. 2002
3105QI0010 - Experimentació en enginyeria química Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Química Industrial. 2002
3105QI0003 - Fonaments de química Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Química Industrial. 2002
3105QI0034 - Projecte fi de carrera Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Química Industrial. 2002
3100000725 - Química bàsica LLIURE ELECCIÓ EPS

Assignatures del curs 2005- 2006

Assignatura Pla d'estudis
3105EI0002 - Fonaments químics de l'enginyeria Enginyeria Industrial. 2002
3105QI0010 - Experimentació en enginyeria química Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Química Industrial. 2002
3105QI0003 - Fonaments de química Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Química Industrial. 2002
3100000725 - Química bàsica LLIURE ELECCIÓ EPS

Assignatures del curs 2006- 2007

Assignatura Pla d'estudis
3105QI0010 - Experimentació en enginyeria química Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Química Industrial. 2002
3105QI0003 - Fonaments de química Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Química Industrial. 2002
3100000725 - Química bàsica LLIURE ELECCIÓ EPS
3501MO0473 - Materials fibrosos per a la fabricació de pastes i papers II Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica (IU). 2006

Assignatures del curs 2007- 2008

Assignatura Pla d'estudis
3105QI0003 - Fonaments de química Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Química Industrial. 2002
3105QI0034 - Projecte fi de carrera Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Química Industrial. 2002
3100000725 - Química bàsica LLIURE ELECCIÓ EPS
3501MO0473 - Materials fibrosos per a la fabricació de pastes i papers II Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica (IU). 2007

Assignatures del curs 2008- 2009

Assignatura Pla d'estudis
905-18 - Política de millora ALTRES ACTIVITATS EPS
3105QI0003 - Fonaments de química Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Química Industrial. 2002
3105QI0034 - Projecte fi de carrera Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Química Industrial. 2002
3100000725 - Química bàsica LLIURE ELECCIÓ EPS
3501MO0473 - Materials fibrosos per a la fabricació de pastes i papers II Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica (IU). 2007

Assignatures del curs 2009- 2010

Assignatura Pla d'estudis
905-16 - Política de millora ALTRES ACTIVITATS EPS
3105G00006 - Fonaments de química ASSIGNATURES COMPARTIDES ENGINYERIES EPS
3105QI0034 - Projecte fi de carrera Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Química Industrial. 2002
3100000725 - Química bàsica LLIURE ELECCIÓ EPS
3501MO0473 - Materials fibrosos per a la fabricació de pastes i papers II Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica (IU). 2007

Assignatures del curs 2010- 2011

Assignatura Pla d'estudis
3105G00006 - Fonaments de química ASSIGNATURES COMPARTIDES ENGINYERIES EPS
3105QI0034 - Projecte fi de carrera Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Química Industrial. 2002
3501MO1960 - Materials fibrosos per a la fabricació de pastes i papers Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica (IU). 2007

Assignatures del curs 2011- 2012

Assignatura Pla d'estudis
3105-13 - Bàsiques ALTRES ACTIVITATS GRAUS EPS
3105G00006 - Fonaments de química ASSIGNATURES COMPARTIDES ENGINYERIES EPS
3105G00018 - Tecnologies del medi ambient ASSIGNATURES COMPARTIDES ENGINYERIES EPS
3105QI0034 - Projecte fi de carrera Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat en Química Industrial. 2002

Assignatures del curs 2013- 2014

Assignatura Pla d'estudis
3105G00006 - Fonaments de química ASSIGNATURES COMPARTIDES ENGINYERIES EPS

Assignatures del curs 2014- 2015

Assignatura Pla d'estudis
3105G00006 - Fonaments de química ASSIGNATURES COMPARTIDES ENGINYERIES EPS
3105G08005 - Fonaments de química Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials. 2010
3105G05045 - Enginyeria de la polimerització Grau en Enginyeria Química. 2009

Assignatures del curs 2015- 2016

Assignatura Pla d'estudis
3105G00006 - Fonaments de química ASSIGNATURES COMPARTIDES ENGINYERIES EPS
3105G00018 - Tecnologies del medi ambient ASSIGNATURES COMPARTIDES ENGINYERIES EPS
3103G03102 - Tractament d'aigües Grau en Ciències Ambientals. 2009
3103G03104 - Tractament i valorització de residus Grau en Ciències Ambientals. 2009

Assignatures del curs 2016- 2017

Assignatura Pla d'estudis
3105G00018 - Tecnologies del medi ambient ASSIGNATURES COMPARTIDES ENGINYERIES EPS
3103G03102 - Tractament d'aigües Grau en Ciències Ambientals. 2009
3103G03104 - Tractament i valorització de residus Grau en Ciències Ambientals. 2009
3105G08005 - Fonaments de química Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials. 2010

Assignatures del curs 2017- 2018

Assignatura Pla d'estudis
3105G00006 - Fonaments de química ASSIGNATURES COMPARTIDES ENGINYERIES EPS
3105G00018 - Tecnologies del medi ambient ASSIGNATURES COMPARTIDES ENGINYERIES EPS
3103G03102 - Tractament d'aigües Grau en Ciències Ambientals. 2009
3103G03104 - Tractament i valorització de residus Grau en Ciències Ambientals. 2009
3105G08005 - Fonaments de química Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials. 2010