Dra.  HERAS COROMINAS, MONTSERRAT

Plana personal

Categoria:
PROFESSORA TITULAR D'UNIVERSITAT
Departament:
QUÍMICA
Àrea de coneixement:
QUÍMICA ORGÀNICA
Grup de recerca:
LIPPSO (Laboratori d'Innovació en Processos i Productes de Síntesi Orgànica)
ORCID PRC:
0000-0003-3651-5914
curs 2004- 2005 curs 2005- 2006 curs 2006- 2007 curs 2007- 2008 curs 2008- 2009 curs 2009- 2010 curs 2010- 2011 curs 2011- 2012 curs 2012- 2013 curs 2013- 2014 curs 2014- 2015 curs 2015- 2016 curs 2016- 2017 curs 2017- 2018

Assignatures del curs 2004- 2005

Assignatura Pla d'estudis
903-21 - Fonaments de química (C.Ambientals) ALTRES ACTIVITATS FC
903-13 - Química orgànica (Química) ALTRES ACTIVITATS FC
903-14 - Tècniques bàsiques del laboratori químic (Química) ALTRES ACTIVITATS FC
3103100254 - Fonaments de química Ciències Ambientals. 1995
3209DC0397 - SÍNTESI ORGÀNICA AVANÇADA CIÈNCIES: QUÍMICA I FÍSICA DE LES MOLÈCULES I ELS MATERIALS, CIÈNCIES DE LA SALUT I BIOTECNOLOGIA. 2004
3103100082 - Introducció a l'experimentació en síntesi química Química. 1993
3103100080 - Química orgànica Química. 1993
3103200136 - Treball experimental Química. 1993

Assignatures del curs 2005- 2006

Assignatura Pla d'estudis
903-2 - TBL - Química ALTRES ACTIVITATS FC
3103100254 - Fonaments de química Ciències Ambientals. 1995
953-1 - Professor Responsable Assignatura PROVA PILOT FC
3103100082 - Introducció a l'experimentació en síntesi química Química. 1993
3103100080 - Química orgànica Química. 1993
3103200120 - Teoria de les reaccions orgàniques Química. 1993
3103200136 - Treball experimental Química. 1993

Assignatures del curs 2007- 2008

Assignatura Pla d'estudis
3103LE0003 - Química bàsica LLIURE ELECCIÓ FC
3501MO0970 - Modern synthetic procedures Màster Universitari en Disseny Molecular en Química Mèdica/Master Medicinal Chemistry and Molecular Design. 2007
3103200084 - Determinació estructural Química. 1993
3103100082 - Introducció a l'experimentació en síntesi química Química. 1993
3103100080 - Química orgànica Química. 1993
3103200094 - Síntesi orgànica Química. 1993
3103200120 - Teoria de les reaccions orgàniques Química. 1993
3103200136 - Treball experimental Química. 1993

Assignatures del curs 2008- 2009

Assignatura Pla d'estudis
3103LE0003 - Química bàsica LLIURE ELECCIÓ FC
3501MO0735 - Combinatorial chemistry Màster Universitari en Disseny Molecular en Química Mèdica/Master Medicinal Chemistry and Molecular Design. 2007
3501MO0970 - Modern synthetic procedures Màster Universitari en Disseny Molecular en Química Mèdica/Master Medicinal Chemistry and Molecular Design. 2007
3103200084 - Determinació estructural Química. 1993
3103100082 - Introducció a l'experimentació en síntesi química Química. 1993
3103100095 - Tècniques bàsiques del laboratori químic Química. 1993
3103200120 - Teoria de les reaccions orgàniques Química. 1993
3103200136 - Treball experimental Química. 1993

Assignatures del curs 2009- 2010

Assignatura Pla d'estudis
903-2 - Millora rendiment acadèmic de 2n i 3r curs - Química ALTRES ACTIVITATS FC
3103G00040 - Química ASSIGNATURES COMPARTIDES FC
3103G02069 - Tècniques científiques integrades III Grau en Biotecnologia. 2009
3103G04065 - Tècniques científiques integrades III Grau en Química. 2009
3501MO0735 - Combinatorial chemistry Màster Universitari en Disseny Molecular en Química Mèdica/Master Medicinal Chemistry and Molecular Design. 2007
3501MO0970 - Modern synthetic procedures Màster Universitari en Disseny Molecular en Química Mèdica/Master Medicinal Chemistry and Molecular Design. 2007
3103200084 - Determinació estructural Química. 1993
3103200120 - Teoria de les reaccions orgàniques Química. 1993
3103200136 - Treball experimental Química. 1993

Assignatures del curs 2010- 2011

Assignatura Pla d'estudis
975-30 - Màster Medicinal Chemistry and Molecular Design (MECHMOD). Reconeixement 2008-09 ALTRES ACTIVITATS MO
3103G00040 - Química ASSIGNATURES COMPARTIDES FC
3103G00046 - Química dels compostos orgànics ASSIGNATURES COMPARTIDES FC
3103G02069 - Tècniques científiques integrades III Grau en Biotecnologia. 2009
3501MO0735 - Combinatorial chemistry Màster Universitari en Disseny Molecular en Química Mèdica/Master Medicinal Chemistry and Molecular Design. 2007
3501MO0970 - Modern synthetic procedures Màster Universitari en Disseny Molecular en Química Mèdica/Master Medicinal Chemistry and Molecular Design. 2007
3103200084 - Determinació estructural Química. 1993
3103200120 - Teoria de les reaccions orgàniques Química. 1993
3103200136 - Treball experimental Química. 1993

Assignatures del curs 2011- 2012

Assignatura Pla d'estudis
3103G00048 - Elucidació estructural de compostos orgànics ASSIGNATURES COMPARTIDES FC
3103G00046 - Química dels compostos orgànics ASSIGNATURES COMPARTIDES FC
3103G04060 - Experimentació en síntesi química Grau en Química. 2009
3103200086 - Experimentació química II Química. 1993
3103200120 - Teoria de les reaccions orgàniques Química. 1993

Assignatures del curs 2012- 2013

Assignatura Pla d'estudis
3103G00048 - Elucidació estructural de compostos orgànics ASSIGNATURES COMPARTIDES FC
3103G00046 - Química dels compostos orgànics ASSIGNATURES COMPARTIDES FC
3103G04060 - Experimentació en síntesi química Grau en Química. 2009
3103G04058 - Introducció en l'experimentació en síntesi química Grau en Química. 2009
3103G04065 - Tècniques científiques integrades III Grau en Química. 2009

Assignatures del curs 2013- 2014

Assignatura Pla d'estudis
3103G00048 - Elucidació estructural de compostos orgànics ASSIGNATURES COMPARTIDES FC
3103G00046 - Química dels compostos orgànics ASSIGNATURES COMPARTIDES FC
3103G04060 - Experimentació en síntesi química Grau en Química. 2009
3103G04065 - Tècniques científiques integrades III Grau en Química. 2009

Assignatures del curs 2014- 2015

Assignatura Pla d'estudis
3456-13 - Altres missions Altres activitats
3103G00048 - Elucidació estructural de compostos orgànics ASSIGNATURES COMPARTIDES FC
3103G00046 - Química dels compostos orgànics ASSIGNATURES COMPARTIDES FC
3103G04060 - Experimentació en síntesi química Grau en Química. 2009
3103G04065 - Tècniques científiques integrades III Grau en Química. 2009
3384-7 - [2013] [3103G04063] - Pràctiques en empreses Tutoritzacions TF/PE
3384-8 - [2013] [3103G04064] - Treball final de grau Tutoritzacions TF/PE
3384-10 - Regularització tutories 2013 Tutoritzacions TF/PE

Assignatures del curs 2015- 2016

Assignatura Pla d'estudis
3103G00094 - Química dels compostos orgànics ASSIGNATURES COMPARTIDES FC
3103G00083 - Tècniques científiques integrades 2 ASSIGNATURES COMPARTIDES FC
3103G04089 - Elucidació estructural de compostos orgànics Grau en Química. 2009
3103G04090 - Experimentació en síntesi química Grau en Química. 2009
3103G04073 - Tècniques científiques integrades 3 Grau en Química. 2009

Assignatures del curs 2016- 2017

Assignatura Pla d'estudis
3103G00094 - Química dels compostos orgànics ASSIGNATURES COMPARTIDES FC
3103G01100 - Projectes Grau en Biologia. 2009
3103G02090 - Projectes Grau en Biotecnologia. 2009
3103G04089 - Elucidació estructural de compostos orgànics Grau en Química. 2009
3103G04090 - Experimentació en síntesi química Grau en Química. 2009
3103G04094 - Projectes Grau en Química. 2009

Assignatures del curs 2017- 2018

Assignatura Pla d'estudis
3103G00094 - Química dels compostos orgànics ASSIGNATURES COMPARTIDES FC
3103G00083 - Tècniques científiques integrades 2 ASSIGNATURES COMPARTIDES FC
3103G04089 - Elucidació estructural de compostos orgànics Grau en Química. 2009
3103G04090 - Experimentació en síntesi química Grau en Química. 2009
3103G04094 - Projectes Grau en Química. 2009