RAMON AGUSTIN BANEGAS LOPEZ

Plana personal

Currículum abreujat

Doctor en Història per la Universitat de Barcelona (2007) amb la qualificació de “excel·lent cum laude” amb la tesi “L’aprovisionament de carn a la ciutat de Barcelona durant els segles XIV i XV” dirigida pel Dr. Antoni Riera Melis. Premi “Pròsper Bofarull” d’Història Medieval concedit per l’Institut d’Estudis Catalans (2008). Premi extraordinari de doctorat de la Universitat de Barcelona. Investigador postdoctoral (FECYT) a la Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (França) entre els anys 2008 i 2010, sota la tutoria del Professor Bruno Laurioux. Acreditat com a professor ajudant doctor per la (ANECA) (2012). Professor contractat a EUHT Sant Pol com a professor de Cultura Gastronòmica des del curs (2013-2014), professor associat d’Història Medieval a la Universitat de Barcelona (curs 2015-2016). Membre col·laborador del grup de recerca “Mercados alimenticios en la Edad Media: actores, mecanismos y dinámicas”, finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación (HAR 2012-31802) i dirigit pel Dr. Pere Benito i Monclús (Universitat de Lleida). Col·laborador del grup de recerca internacional ERMO “Empresas rurales en el Mediterráneo occidental” dirigit per la Dra. Catherine Verna (Université Paris 8).

He publicat Europa carnívora. Comprar y comer carne en el mundo urbano bajomedieval (TREA, 2012); Sangre, dinero y poder. El negocio de la carne en la Barcelona medieval (Milenio, 2016), he participat en la publicació de Proveir Barcelona. El municipi i l’alimentació de la ciutat, 1329-1930 (MUHBA, AHCB, 2016), Llibre de Sent Soví (7 Portes, Barcino, 2014). Entre els articles científics es pot destacar “Travail et techniques des bouchers et des poissonniers dans la Catalogne rurale (XIVe et XVe siècles)”. Études Roussillonnaises, Revue d'Histoire et d'Archeologie Méditerranéennes (2014), nº 26, pp. 145 – 152, “Competencia, mercado e intervencionismo en el mercado de carne en la Europa bajomedieval. Los ejemplos de Barcelona y Ruán”. Anuario de Estudios Medievales (2012) 42/2, pp. 479 – 499, “Consumption of meat in Western European Cities during the Late Middle Ages: a comparative study”. Food & History (2010) 8/1, pp. 63 - 86.