SANTIAGO ALSINA SALVADO

Plana personal

Currículum abreujat

DADES ACADÈMIQUES

  • Llicenciatura en Ciències Econòmiques, branca d’Administració i Direcció d’Empreses. Universitat de Barcelona, Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. (1997)
  • Curs d’Especialització Tributària. Col·legi d’Economistes de Catalunya. (1998)
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
  • Professor de l'àrea de Ciències Empresarials i Jurídiques a l'Escola Universitària Formatic Barcelona,
  • Docent al col.legi SPEH en les àrees de Matemàtiques a l'ESO, d’Economia i Organització d’Empreses a Batxillerat, així com diferents assignatures del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances. Tutor de 4rt curs de l'ESO. (2005-2011)
  • Economista, àrees de Comptabilitat i Fiscalitat, en el Bufet d’Advocats i Economistes Socias Humbert (1997-2005)
  • Docent del curs “Impost sobre el Valor Afegit” adreçat a petits comerciants, amb una duració de 30 hores, al maig de 2003, per compte del Instituto y Desarrollo Empresarial S.L. en el marc del FORCEM.

ALTRES TITUL.LACIONS

  • Curs d’Aptitud Pedagògica (CAP) a la Universitat de Barcelona.(2005)
  • Curs de “Tributació i Assessoria Fiscal” a CEFOR-Centre Europeu de Formació (1997)
  • Certificat nivell C de Català de la Junta Permanent de Política Lingüística. (2005)