RAQUEL FONT LLADO

Plana personal

Currículum abreujat

Directora del Grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport a l’EUSES. Llicenciada en Educació Física per l’INEFC de Barcelona el 2001, i Doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona el 2006.

Ha treballat vinculada a l’àmbit de l’activitat física i l’esport amb nens i adolescents tant en l’àmbit formal com no formal, i també en l’àmbit de la formació del professorat. Arrel de la seva experiència va iniciar la seva línia de recerca a la Universitat Autònoma de Barcelona aprofundint en la formació del professorat d’Educació Física i l’educació en valors. Després de la tesi va continuar fent recerca en temes vinculats a la formació del professorat.

Component del Grup Physical Activity and Sport Research -PHAS Research-, grup adscrit a la UdG

Font, R.(2009). Un seminario de práctica reflexiva colaborativa para el desarrollo profesional de los maestros de Educación Física. Una formación para educar en valores. A Cultura y Educación 2009, 21 (1). Barcelona: Fundación Infancia y Aprendizaje.

Font, R.; Prat, M., Soler, S. (2009, 15-18 july). Sports spectacle, an education context? Analysis of the attitudes of adolescent spectators. Presentation presented at the ISSA's World Congress of Sociology of sport, Netherlands.

Latinjak, A.; López-Ros, V.; Font-Lladó, R. (2014). Las emociones en el deporte: conceptos empleados en un modelo tridimensional. En Revista de Psicología del Deporte, 23(2).

  • Correu electrònic: raquel.fontll@cadscrits.udg.edu
  • Estudi: Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE)
  • Càrrec: DIRECTORA DEL GRAU
  • Assignatures: Jocs i Habilitats Motrius Bàsiques (1r), Programació EF (2n)