MARIA JOSE CONDE BERDOS

Plana personal

Currículum abreujat

Formació acadèmica


Llicenciatura en Geografia i Història (Departament de Prehistòria i Història Antiga) per la Universitat de Barcelona; títol expedit el 3-2-1986. Director prof. Joan Maluquer de Motes.

Doctorat en Geografia i Història (Departament de Prehistòria i Història Antiga) per la Universitat de Barcelona; títol expedit el 27-12-1990. Director prof. Miquel Tarradell.

Acreditació emesa per l’AQU com a professora contractada d’universitat privada. Núm. d’expedient: 109/PUP/2003.


Corso di Etruscologia ed Antichità Italiche, expedit per la Università Italiana per Sranieri di Perugia (Italia), 1886. Professor Massimo Pallottino.

Curs d’Adaptació Pedagògica (CAP), expedit el 6-5-1996.

Guía de Turisme de Catalunya, habilitació nº 2333 expedida el 16-1-2003.

Assignatures que imparteix a EUHT St POL

Dimensió Territorial del Turisme

Sistemes de Intermediació

Direcció Treballs Final de Grau

Experiència docent

De 1987 a 1999: al Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona.

De 1999 fins a dia d’avui: a HTSI-Turisme Sant Ignasi-Universitat Ramón Llull.

De 1999 fins a dia d’avui: a l’EUHT St.POL.

Experiència investigadora

Projecte d’Investigació Arqueològica i Interdisciplinar del jaciment de l’Illa d’en Reixac (Ullastret, Girona). Generalitat de Catalunya. Entre 1991 i 1998.

A la Universitat de Barcelona

Integrada entre 1993 i 1999 al Grup de Recerca d’Arqueologia Clàssica i Protohistòrica de la Universitat de Barcelona, subvencionat per la CIRIT en el marc del Plà de Recerca de Catalunya per potenciar els grups de recerca de qualitat.

Com a membre d’aquest Grup va participar en els següents projectes:

Prospecció i anàlisi de les fases de transició de l’Edat del Ferro al món romà al nord de l’Illa de Mallorca, entre la serra de Tramuntana i la serra d’Artà, DGICYT. 1991-1994

Ciudad romana de Pollentia, William Bryant Foundation (Vermont, USA), 1993-1995.

Pollentia, Fundació “la CAIXA”,1993-1995.

Prehistoric Societies of Mallorca (Estudi del Santuari Prehistòric de Son Mas, Valldemossa). D.A.M.A.R.C. (Deià Archaeological Museum and Research Center) i l’associació EARTHWATCH, Massachusetts, USA, 1994-1999.

Étude et mise en valeur du site archéologique de Pech Maho (Sigean, Aude). Ministère de Culture Français, CNRS, 1998-1999.

A HTSI-Turisme Sant Ignasi - Universitat Ramón Llull

Els itineraris culturals a la ciutat de Barcelona l’any 2002. 

Projecte de Recerca en col·laboració amb els professors I. Solà-Morales i J. Boyra, amb la participació d’alumnes. ESADE – Escola Universitària de Turisme, 2002-2003.

Aquesta experiència investigadora queda reflectida  a 10 llibres i 21 articles, així com a una sèrie de cursos i conferències i diverses presentacions a congressos i symposia, realitzats en solitàri o en col·laboració, a l’Estat Espanyol, França, Alemanya i Itàlia.

Experiència professional

La que es deriva de l’activitat docent universitària

La que es deriva de l’activitat de guía de turisme de Catalunya