Dr.  NORBERT BLANCO VILLAVERDE

Plana personal

Currículum abreujat

Enginyer Tècnic Industrial Mecànic (UdG-1995), Enginyer Industrial (UPC-1998) i Doctor per la Universitat de Girona (2005). Professor agregat del departament d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona i membre del grup de recerca AMADE de la mateixa universitat. La meva activitat docent es centra en assignatures de mecànica i disseny de màquines a nivell de grau i modelització per elements finits i disseny i anàlisi de compòsits amb elements finits a nivell de màster. La meva activitat de recerca es basa en la modelització numèrica i anàlisi experimental de materials compostos de reforç orientat i matriu polimèrica i més concretament en l'anàlisi i modelització del dany associat a la fractura intra- i interlaminar i la resistència i la tolerància al dany.