Dr.  CARRASCO ALONSO, FÉLIX ÁNGEL

Plana personal

Categoria:
CATEDRÀTIC D'UNIVERSITAT
Departament:
ENGINYERIA QUÍMICA, AGRÀRIA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA
Àrea de coneixement:
ENGINYERIA QUÍMICA

Currículum abreujat

Félix Carrasco va nèixer a Briviesca (Burgos) el 1960. És llicenciat en ciències químiques, especialitat de química industrial, per la Universitat de Barcelona (1983), màster d’enginyeria química per la Universitat de Sherbrooke, Canadà (1985) i doctor en ciències químiques, especialitat d’enginyeria química, per la Universitat de Barcelona (1988). Ha rebut el premi extraordinari de doctorat. Els treballs de recerca de máster i doctorat els va realitzar a la Universitat de Sherbrooke, Canadà. Va ser professor titular d’universitat a l’Escola d’Enginyeria de la Universitat de Québec a Trois-Rivières, Canadà (1989-1992). Va tornar a Barcelona a l’ETS d’Enginyers Industrials de la Universitat Politècnica de Catalunya com a personal tècnic altament qualificat, d’on va arribar a la Universitat de Girona a finals del 1992 com a catedràtic d’escola universitària. Des del 1996 és catedràtic d’universitat en l’àrea d’enginyeria química. Imparteix docència a l’Escola Politècnica Superior de la UdG de les assignatures de Fonaments de química, Termodinàmica i  Tecnologia de processos. Les seves activitats de recerca s’han centrat, en un primer període, en la valorització de residus lignocel·lulòsics amb la finalitat d’obtenir combustibles i productes químics d’alt valor afegit com també en l’optimització del procés de destintatge del paper i en la valorització energètica de pneumàtics usats. Actualment es dedica a la preparació i caracterització de polímers i nanocompostos. És autor de 183 publicacions (articles en revistes científiques, llibres i capítols de llibre) i ha participat en 148 comunicacions científiques a congressos nacionals i internacionals. Ha rebut el XII Premi Sant Albert a la investigació química de Catalunya. Actua com a pèrit en procediments judicials i com a expert per agències estatals i autonòmiques d’avaluació de qualitat i d’acreditació del professorat universitari. Ha efectuat estades de recerca a la Universitat de Sherbrooke (Canadà), Université Laval (Canadà), Università di Roma “La Sapienza” i Università di Roma “Tor Vergata”. Ha patentat un procediment sobre l’ús d’algues marines per a la fabricació de biopneumàtics.