Dra.  ARACELI MUÑOZ GARCIA

Plana personal

Currículum abreujat

Araceli Muñoz. És doctora en Antropologia Social per la Universitat Rovira i Virgili i llicenciada en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. És investigadora a l’Observatori de l’Alimentació (ODELA) a la Universitat de Barcelona i membre del Medical Anthropology Research Center de la Universitat Rovira i Virgili. Ha treballat principalment en tres línies de recerca:

1) Salut i infància (camp on va desenvolupar la seva tesi doctoral i on ha participat en diferents projectes de l'Institut d'Infància i Mon Urbà – CIIMU).

2) Salut, risc i contaminació interna (ha treballat com investigadora al projecte “Cossos tòxics: Etnoepidemiologia Sociocultural de la Contaminació Interna per Compostos tòxics persistents”, i està participant actualment al projecte “Confiança i responsabilitat al consum alimentari de les dones embarassades i lactants a Espanya).

3) Eines de suport a la recerca qualitativa en ciències socials (donant cursos sobre eines informàtiques per al processament analític de dades qualitatives).