BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 14.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 CALSCALE:GREGORIAN METHOD:REQUEST BEGIN:VEVENT UID:Agenda7845 SEQUENCE:0 ORGANIZER;CN="Universitat de Girona":MAILTO:webadmin@udg.edu DTSTART:20191114T103000Z DTEND:20191115T120000Z DESCRIPTION:CURS PRÀCTIC D’INTERPRETACIÓ DE LA FERTILITAT D’UN SÒL AGRÍCOLA MITJANÇANT ANÀLISIS\n(gratuït pels alumnes del Grau enenginyeria Agroalimentària)\nInformació del curs\nPROGRAMA:\nDIA 14 DE NOVEMBRE:\nDe 11,30 a 13,00h (aula I-03) : "INDICADORS BIOLÒGICS DE LA QUALITAT AMBIENTAL DELS SÒLS", per la Dra. Pilar Andrés\nDe 15,00 a 19,00h (aula I-02) : "FERTILITZACIÓ DELS CULTIUS EXTENSIUS" pel Dr. Pere Villar\n\nPresa de mostra de sòl\n\n\nDefinició de unitats de control\nRepresentativitat de la mostra\nMostra de fertilitat\n\n\nAnàlisi i interpretació. Principals paràmetres d’una anàlisi de sòl, interpretació i recomanació de fertilitzants\n\n\nLa classe textural\nLa reacció del sòl (pH)\nEls carbonats\nConductivitat elèctrica\nLa matèria orgànica\nEl nitrogen en el sòl\nEl fòsfor\nEl potassi\nEl magnesi\nEl calci\nEl sodi\n\n\nExtraccions i exportacions dels cultius extensius com eina de càlcul dels programes de fertilització\nPresa de decisions\n\n\nAdaptació de les necessitats individuals a les necessitats de finca o zona\nElaboració de programes de fertilització\nSelecció de fertilitzants\nMoment d’aplicació\n\n\nExercicis pràctics de fertilització de cultius extensius\n\nDIA 15 DE NOVEMBRE:\nDe 9,00 a 13,00h (aula II-06): "FERTILITZACIÓ DELS FRUITERS" pel Dr. Pere Villar\n\nPresa de mostra de sòl\n\n\nDefinició de unitats de control\nRepresentativitat de la mostra\nMostra de fertilitat\n\n\nAnàlisi i interpretació. Principals paràmetres d’una anàlisi de sòl, interpretació i recomanació de fertilitzants\n\n\nLa classe textural\nLa reacció del sòl (pH)\nEls carbonats\nConductivitat elèctrica\nLa matèria orgànica\nEl nitrogen en el sòl\nEl fòsfor\nEl potassi\nEl magnesi\nEl calci\nEl sodi\n\n\nExtraccions i exportacions dels cultius fruiters\nPresa de decisions en el programa de fertilització\n\n\nAdaptació de les necessitats individuals a les necessitats de finca o zona\nElaboració de programes de fertilització\nSelec...\n SUMMARY:Curs pràctic d'interpretació de la fertilitat d'un sòl agrícola mitjançant anàlisis. LOCATION:Escola Politècnica Superior (aules I-03; I-02; II-06) CLASS:PUBLIC END:VEVENT END:VCALENDAR