Departament de Psicologia

Recerca

Grups de recerca als que pertanyen els membres del Departament:

Processos Psicològics i Psicopatologia (GRHCS089)

Qualitat del Procés d'Ensenyament- Aprenentatge i Formació del Professorat (GRHCS046)

Grup de recerca adscrit a l’IRQV