Departament de Psicologia

Recerca

Grups de recerca als que pertanyen els membres del Departament:

Cultura i Educació (GRHCS047)

Investigador principal:
Moises Esteban Guitart i Jose Ignacio Vila Mendiburu
Correu:
moises.esteban@udg.edu

Envelliment, Cultura i Salut (GRHCS096)

Processos Psicològics i Psicopatologia (GRHCS089)

Llenguatge i Cognició (GRHCS095)

Qualitat del Procés d'Ensenyament- Aprenentatge i Formació del Professorat (GRHCS046)

Laboratori de Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà (LVADH) (GRHCS074)

Investigador principal:
Dra. Marta Sadurní Brugué
Telèfon:
972418260
Correu:
marta.sadurni@udg.edu
Pàgina web:
http://www2.udg.edu/labvincle

Grup de recerca adscrit a l’IRQV

Discurs, gènere, cultura i ciència (DIGECIC) (GRHCS080)

Investigador principal:
Dra. Teresa Cabruja Ubach
Correu:
teresa.cabruja@udg.edu

Grup de Recerca sobre Envelliment i Discapacitat (GREDIs) (GRHCS088)

Investigador principal:
Dr. Manuel de Gracia Blanco
Correu:
manuel.gracia@udg.es

Infància, Adolescència, Drets dels Infants i la seva Qualitat de Vida (GRHCS049)

Investigador principal:
Dr. Ferran Casas Aznar
Telèfon: 
972418980
Correu: 
ferran.casas@udg.edu
Pàgina web:
http://www.udg.edu/eridiqv

Psicologia de la Salut (GRHCS052)

Investigador principal:
Dra. Montserrat Planes Pedra/ Dra. Ma. Eugènia Gras Perez
Telèfon: 
972418018
Correu:
montserrat.planes@udg.edu
Pàgina web:
http://www2.udg.edu/psicologia_salut