Departament de Pedagogia

Publicacions

Grup de Recerca en Polítiques, Programes i Serveis Educatius i Socioculturals. GRES

Any Tipus publicació Publicació
2019 Article Carrera, Eduard; Brugué, Quim; Casademont, Xavier; Serra, Macià  "El Potencial innovador de los pequeños municipios: estudios de caso en la provincia de Girona."  Revista Española de Investigaciones Sociologicas   (2019):  3-20.
2019 Article Páez de la Torre, Sonia.  "La experiencia de jóvenes originarios del cono sur latinoamericano que viven en Catalunya. Transitar las crisis desde la condición de inmigrante: una lectura desde la perspectiva del empoderamiento.."  Metamorfosis: revista del Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud   (2019):  106-129.Recerca en la Diversitat

Any Tipus publicació Publicació
2019 Article Gemma Diaz-Garolera; Maria Pallisera; Judit Fullana  "Developing social skills to empower friendships: design and assessment of a social skills training programme."  International Journal of Inclusive Education   (2019):  -.
2019 Article Judit Fullana; Maria Pallisera; Gemma Díaz-Garolera  "How do people with learning disabilities talk about professionals and organizations? Discourse on support practices for independent living."  Disability and Society   (2019):  -.Grup de Recerca en Polítiques, Programes i Serveis Educatius i Socioculturals. GRES

Any Tipus publicació Publicació
2018 Article Anna Planas-Lladó; Lidia Feliu; Francesc Castro; Rosa Maria Fraguell; Gerard Arbat; Joan Pujol; Joan Josep Suñol; Pepus Daunis-i-Estadella  "Using peer assessment to evaluate teamwork from a multidisciplinary perspective."  Assessment and Evaluation in Higher Education  43 (2018):  14-30.Grup de Recerca en Polítiques, Programes i Serveis Educatius i Socioculturals. GRES

Any Tipus publicació Publicació
2020 Llibre pendent de publicació Òscar Prieto-Flores i Jordi Feu (Eds.) Mentoring Child and Youth: Global Approaches to Empowerment, . (GBR): Routledge, 2020. 
2019 Capítol de llibre Edgar Iglesias Vidal; Saida López Crespo; José Luís Muñoz Moreno; María Pilar Rodrigo Moriche; Katia Verónica Pozos; Carme Trull Oliva  "Confluencias entre la práctica y la investigación para el empoderamiento de la comunidad educativa ." La inclusión: una apuesta educativa y social.  (ESP): Wolters Kluwer, 2019. Recerca en la Diversitat

Any Tipus publicació Publicació
2019 Capítol de llibre Fullana, J.; Pallisera, M.  "Ensuring the active participation of people with intellectual disabilities in research. Implications for researchers and professionals ." McSweeney, F. & Williams, D. (Eds) (2019) Designing and Conducting Research in Social Science, Health and Social Care. Oxfordshire (ENG): Routledge, 2019. 
2019 Capítol de llibre Vilà Suñé, M.  "El dret a una educació inclusiva per a tots els nens, joves i adults, també pels que no tenen discapacitat. Una obligació encara imcomplerta i una oportunitat poderosa. ." Aparicio, M.; Porxas, A. (coords,). Drets i Discapacitat. Girona (ESP): Universitat de Girona i Documenta Universitaria, 2019. Grup de Recerca en Polítiques, Programes i Serveis Educatius i Socioculturals. GRES

Any Tipus publicació Publicació
2018 Actes de Congressos Anna Planas Lladó; Pere Soler Masó; Asun Llena Berñe; Sónia Paez de la Torre; Carme Trull Oliva El papel de la familia en el empoderamiento de los jóvenes, Congreso Internacional SIPS: Pedagogía social, juventud y transformaciones sociales. Seminario Interuniversitario de Pedagogía Social. Libro de resúme. Palma (ESP): Universitat de les Illes Balears, 2018. En aquesta publicació hi podeu trobar la documentació utilitzada en les pràctiques relacionades amb la història de l'educació dels universitaris que cursen els estudis de Pedagogia, Educació Social i Treball Social de la universitat de Girona

Revista digital, de caràcter científic centrada en la difusió i intercanvi de coneixements útils per orientar la intervenció social i educativa. Promoguda des de la Universitat de Girona, es va començar a publicar l'any 2011.

Es troba indexada al Catálogo de Latindex (32/36 criteris), a CARHUS PLUS, al Directory of Open Access Journals (DOAJ), MIAR i a DIALNET (ISSN: 2013-9063, Dipòsit Legal: GI.904-2010)

  • Llibre: No som aquí per rendir-nos. la pulsió ètica de la pedagogia

No som aquí per rendir-nos és un llibre que emfasitza la pulsió ètica de la pedagogia, l'esforç teòric i pràctic per mirar de subvertir els destins més o menys previsibles de les persones, per interpel·lar uns subjectes enormement condicionats, però lliures al cap i a la fi. Xavier Besalú organitza aquest tractat de pedagogia en quatre moviments, com si es tractés d'una composició musical. Obertura, Itineràncies, Interculturalitat i Final. Un llibre amb trets autobiogràfics posats al servei del debat educatiu, de la reflexió pedagògica i d'una educació de qualitat per a tothom, és a dir, més científica, més funcional i més justa.