Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Departament de Pedagogia

Assignatures impartides pels professors del departament.

Curs 2020-2021

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Acció socioeducativa en contextos de vida quotidiana (3101G02041)

12.00 Anual

Aprenentatge a través de les tecnologies de la informació i la comunicació (3101G02038)

6.00 Anual

Atenció a la diversitat a l'educació secundària (3101G05037)

3.00 Semestral

Avenços i reptes de l'educació inclusiva a la societat actual (3501MO2847)

3.00 Semestral

Característiques organitzatives i curriculars de l’etapa i els centres d’ensenyament de secundària (3501MO1594)

3.00 Semestral

Competències bàsiques i currículum (3101G03034)

10.00 Anual

Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament (3101G04017)

10.00 Anual

Direcció i gestió de centres culturals (3101G05077)

3.00 Semestral

Direcció i gestió de centres i projectes (3101G00112)

6.00 Semestral

Discapacitats i treball social (3101G06064)

3.00 Semestral

Disseny de projectes i estratègies bàsiques per a l'acció socioeducativa (3101G02040)

12.00 Anual

Disseny, desenvolupament i innovació del currículum (3101G05019)

6.00 Semestral

Diversitat i connexions entre àrees curriculars (3101G04016)

10.00 Anual

Educació infantil 1 (3101G04006)

4.00 Anual

Educació infantil 2 (3101G04007)

6.00 Anual

Els agents culturals com actors socials (3501MO3004)

5.00 Semestral

Els marcs institucionals i jurídics de la gestió cultural (3501MO2992)

5.00 Anual

Entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge (3101G00159)

3.00 Semestral

Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitat (3101G02029)

3.00 Semestral

Expertesa i transformació social (3101G02048)

3.00 Semestral

Gamificació i videojocs (3101G00160)

3.00 Semestral

Infància, salut i alimentació (3101G04027)

7.00 Anual

Intervenció educativa amb alumnat amb discapacitat intel·lectual (3501MO2856)

3.00 Semestral

Intervenció educativa amb alumnat amb discapacitat neuromotora i sensorial (3501MO2857)

3.00 Semestral

Intervenció educativa amb alumnat amb trastorn generalitzat del desenvolupament (3501MO2858)

3.00 Semestral

Intervenció i acció en gestió cultural (3501MO2999)

5.00 Semestral

Intervenció pedagògica i trastorns del desenvolupament (3101G05043)

3.00 Semestral

Investigació inclusiva (3501MO2851)

3.00 Semestral

La cultura a la societat contemporània (3501MO2993)

5.00 Semestral

La diversitat cultural i social a l'escola inclusiva (3501MO2854)

3.00 Semestral

La imatge digital en contextos educatius (3101G00094)

3.00 Semestral

La pràctica socioeducativa: relació comunicació i intervenció (3101G02001)

12.00 Semestral

L'acció de l'educador social en la promoció de l'autonomia i l'atenció a la dependència (3101G02011)

3.00 Semestral

L'aprenentatge de l'estudiant universitari 1 (3101G02037)

6.00 Anual

L'aprenentatge de l'estudiant universitari 2 (3101G02043)

6.00 Anual

L'educador social al sistema educatiu formal (3101G02026)

3.00 Semestral

L'educador social en infància i adolescència en risc (3101G02017)

3.00 Semestral

L'educador social en l'àmbit de l'atenció primària de serveis socials (3101G02009)

3.00 Semestral

L'educador social en programes de cooperació pel desenvolupament (3101G02023)

3.00 Semestral

L'educador social i la seva acció (3101G02033)

12.00 Semestral

Les polítiques culturals: configuració i desenvolupament (3501MO2991)

5.00 Semestral

L'exercici professional de la pedagogia (3101G05015)

6.00 Semestral

Lideratge de processos d'innovació educativa (3501MO2852)

3.00 Semestral

Models d'orientació (3101G05060)

3.00 Semestral

Observació sistemàtica i anàlisi de contextos (3101G00002)

10.00 Anual

Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents (3101G00003)

10.00 Anual

Organització, gestió i avaluació de projectes i serveis socioeducatius (3101G02047)

12.00 Semestral

Pedagogia (3101G05002)

6.00 Semestral

Pedagogia cultural i comunicació (3101G05014)

3.00 Semestral

Pedagogia escolar (3101G05011)

3.00 Semestral

Pedagogia i educació infantil (3101G05031)

3.00 Semestral

Pedagogia i integració social (3101G05033)

3.00 Semestral

Pensament computacional i programació (3101G00156)

3.00 Semestral

Polítiques educatives, legislació i models d'inclusió educativa. Perspectiva internacional (3501MO2848)

3.00 Semestral

Pràcticum (3101G05082)

30.00 Semestral

Pràcticum (3501MO1684)

14.00 Anual

Pràcticum 1 (3101G02002)

12.00 Semestral

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

21.00 Anual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

20.00 Anual

Pràcticum 2 (3101G02045)

30.00 Semestral

Pràcticum 2 (3101G03038)

24.00 Anual

Pràcticum 2 (3101G04037)

24.00 Anual

Pràctiques supervisades (3501MO2862)

6.00 Anual

Processos d'ensenyament i aprenentatge (3101G05018)

6.00 Semestral

Processos i contextos educatius (3101G03032)

7.00 Semestral

Processos i contextos educatius (3501MO1596)

4.00 Semestral

Producció i direcció en gestió cultural (3501MO3002)

5.00 Semestral

Programes de transició de joves a la vida activa (3101G02022)

3.00 Semestral

Programes i eines d'intervenció socioeducativa (3101G02042)

12.00 Semestral

Psicologia de l'educació (3101G01064)

12.00 Anual

Recursos digitals didàctics (3101G00158)

3.00 Semestral

Relacions i conducta a l'aula (3501MO2859)

6.00 Semestral

So digital en contextos educatius (3101G00161)

3.00 Semestral

Societat, família i escola. Tecnologies (3101G00145)

6.00 Semestral

Tecnologies de la informació i la comunicació (3101G00114)

3.00 Semestral

Transició a l'edat adulta i vida activa com a via per a la inclusió social (3501MO2853)

3.00 Semestral

Treball de Final de Màster (3501MO2863)

6.00 Semestral

Treball final de grau (3101G02046)

12.00 Semestral

Treball Final de Grau (3101G03039)

6.00 Semestral

Treball Final de Grau (3101G04038)

6.00 Semestral

Treball final de grau (3101G05083)

18.00 Semestral

Treball final de màster (3501MO1685)

6.00 Semestral

Vídeo digital per a educadors (3101G00157)

3.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Avaluació de centres, programes i professionals (3101G00113)

6.00 Semestral

Bases de la investigació (3101G00109)

6.00 Semestral

Bases de la investigació en Educació (3101G05086)

6.00 Semestral

Diagnòstic en educació (3101G05041)

3.00 Semestral

Diagnòstic i comparació de sistemes educatius (3101G05026)

6.00 Semestral

Disseny de projectes i estratègies bàsiques per a l'acció socioeducativa (3101G02040)

12.00 Anual

Disseny, desenvolupament i innovació del currículum (3101G05019)

6.00 Semestral

Formació de formadors (3101G05061)

3.00 Semestral

Innovació i investigació educativa (3101G00098)

3.00 Semestral

Instruments i estratègies d'investigació educativa (3101G05017)

6.00 Semestral

Intervenció pedagògica amb adolescents i comportaments de risc (3101G00119)

3.00 Semestral

Investigació educativa (3501MO1693)

3.00 Semestral

Investigació inclusiva (3501MO2851)

3.00 Semestral

La intervenció pedagògica: família i entorn social (3101G00117)

3.00 Semestral

La pràctica socioeducativa: relació comunicació i intervenció (3101G02001)

12.00 Semestral

L'aprenentatge de l'estudiant universitari 1 (3101G02037)

6.00 Anual

Metodologia d'investigació en inclusió educativa (3501MO2849)

3.00 Semestral

Observació sistemàtica i anàlisi de contextos (3101G00002)

10.00 Anual

Organització, gestió i avaluació de projectes i serveis socioeducatius (3101G02047)

12.00 Semestral

Orientació educativa (3101G05066)

3.00 Semestral

Orientació i assessorament laboral (3501MO1743)

9.00 Anual

Pedagogia (3101G05002)

6.00 Semestral

Pedagogia laboral i orientació (3101G05013)

3.00 Semestral

Planificació i gestió de projectes de recerca en educació inclusiva (3501MO2850)

3.00 Semestral

Pràcticum (3101G05082)

30.00 Semestral

Pràcticum (3501MO1684)

14.00 Anual

Pràcticum 1 (3101G02002)

12.00 Semestral

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

21.00 Anual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

20.00 Anual

Pràcticum 2 (3101G02045)

30.00 Semestral

Pràctiques supervisades (3501MO2862)

6.00 Anual

Presentació de projectes basats en la neurologia (3101G05087)

3.00 Semestral

Programes i eines d'intervenció socioeducativa (3101G02042)

12.00 Semestral

Taller d’escriptura d’articles a partir de la tesi doctora (3501DC0034)

1.00 Semestral

Treball de Final de Màster (3501MO2863)

6.00 Semestral

Treball final de grau (3101G02046)

12.00 Semestral

Treball final de grau (3101G05083)

18.00 Semestral

Treball final de màster (3501MO1685)

6.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Acció socioeducativa en contextos de vida quotidiana (3101G02041)

12.00 Anual

Anàlisi de situacions d'acció socioeducativa (3101G02044)

6.00 Anual

Anglès com a recurs per entendre l'economia de l'educació (3101G05088)

3.00 Semestral

Aproximació al fenomen educatiu (3101G00100)

6.00 Semestral

Atenció psicoeducativa en contextos socials i comunitaris (3501MO2492)

6.00 Semestral

Claus històriques del món actual (3101G00106)

6.00 Semestral

Corrents teòrics i metodològics en educació social (3101G02034)

12.00 Semestral

Diagnòstic i comparació de sistemes educatius (3101G05026)

6.00 Semestral

Dinamització de grups en educació (3101G02007)

3.00 Semestral

Disseny de projectes i estratègies bàsiques per a l'acció socioeducativa (3101G02040)

12.00 Anual

Eines i recursos per a la recerca amb joves (3501MO3096)

3.00 Semestral

Eines i recursos per a l'acció amb joves (3501MO2714)

3.00 Anual

El poble gitano (3101G06037)

3.00 Semestral

Els nous contextos de diversitat cultural (3101G05085)

3.00 Semestral

Escola rural (3101G00078)

3.00 Semestral

Ètica i deontologia professional (3101G00115)

3.00 Semestral

Expertesa i transformació social (3101G02048)

3.00 Semestral

Història de l'educació i de la pedagogia (3101G05020)

6.00 Semestral

Immigració i sistema penal (3104G03021)

6.00 Semestral

Investigació i diagnòstic (3101G06016)

6.00 Semestral

Joventut i territori (3501MO2713)

3.00 Semestral

La mediació comunitària i en contextos multiculturals (3101G02014)

3.00 Semestral

La pràctica socioeducativa: relació comunicació i intervenció (3101G02001)

12.00 Semestral

L'aprenentatge de l'estudiant universitari 1 (3101G02037)

6.00 Anual

L'aprenentatge de l'estudiant universitari 2 (3101G02043)

6.00 Anual

L'educador social en l'àmbit de la justícia (3101G02016)

3.00 Semestral

L'educador social en l'àmbit de les drogodependències (3101G02024)

3.00 Semestral

Pedagogia (3101G05002)

6.00 Semestral

Pedagogia del lleure (3101G05047)

3.00 Semestral

Pedagogia social (3101G05012)

3.00 Semestral

Pensament contemporani (3101G00105)

6.00 Semestral

Política i legislació social i educativa (3101G00110)

6.00 Semestral

Polítiques i programes de joventut (3501MO2708)

5.00 Semestral

Polítiques socials i legislació en l'àmbit d'actuació de l'educació social (3101G02039)

12.00 Semestral

Pràcticum (3101G05082)

30.00 Semestral

Pràcticum (3501MO1684)

14.00 Anual

Pràcticum 1 (3101G02002)

12.00 Semestral

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

21.00 Anual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

20.00 Anual

Pràcticum 2 (3101G02045)

30.00 Semestral

Pràctiques externes (3501MO2715)

6.00 Semestral

Processos d'ensenyament i aprenentatge (3101G05018)

6.00 Semestral

Programes d'acció educativa en situacions d'exclusió (3101G02028)

3.00 Semestral

Programes i eines d'intervenció socioeducativa (3101G02042)

12.00 Semestral

Serveis i programes educatius per a joves (3101G02003)

3.00 Semestral

Societat, cultura i educació (3101G02035)

12.00 Semestral

Societat, família i educació (3501MO1597)

4.00 Semestral

Societat, família i escola. Sociologia (3101G00143)

6.00 Semestral

Societat, família i escola. Teories i institucions (3101G00144)

3.00 Semestral

Sociologia (3101G00103)

6.00 Semestral

Sociologia de les migracions (3501MO2446)

3.00 Semestral

Sociologia i economia de l'educació (3101G05022)

6.00 Semestral

Teories del treball social (3101G06013)

12.00 Anual

Treball de fi de grau (3101G06078)

12.00 Semestral

Treball final de grau (3101G02046)

12.00 Semestral

Treball final de grau (3101G05083)

18.00 Semestral

Treball final de màster (3501MO1685)

6.00 Semestral

Treball final de màster (3501MO2722)

10.00 Anual

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envelliment (3101G06059)

3.00 Semestral

Anàlisi de casos i situacions d'intervenció (3101G06026)

6.00 Semestral

Antropologia (3101G00104)

6.00 Semestral

Desigualtat, pobresa i exclusió social (3101G06018)

6.00 Semestral

Direcció i gestió de centres i projectes (3101G00112)

6.00 Semestral

Drogoaddiccions i intervenció social (3101G06063)

3.00 Semestral

Eines i recursos per a l'acció amb joves (3501MO2714)

3.00 Anual

Els àmbits del treball social (3101G06017)

6.00 Semestral

Habilitats socials i comunicació (3101G06025)

6.00 Semestral

Intervenció social en sistemes familiars (3101G06080)

3.00 Semestral

Intervenció social en violències masclistes (3101G06082)

3.00 Semestral

Investigació i diagnòstic (3101G06016)

6.00 Semestral

L’entrevista en intervenció social (3101G06081)

3.00 Semestral

Participació i acció comunitària (3101G06083)

3.00 Semestral

Política i legislació social i educativa (3101G00110)

6.00 Semestral

Polítiques de convivència i igualtat (3101G06039)

3.00 Semestral

Polítiques socials i legislació en l'àmbit d'actuació de l'educació social (3101G02039)

12.00 Semestral

Pràcticum (3101G06077)

30.00 Semestral

Salut mental (3101G06062)

3.00 Semestral

Salut, autonomia i benestar social (3101G06019)

6.00 Semestral

Serveis socials (3101G06023)

6.00 Semestral

Teories de la Democràcia i la Justícia (3104G04005)

6.00 Semestral

Teories del treball social (3101G06013)

12.00 Anual

Teories i processos organitzatius (3101G00111)

6.00 Semestral

Treball de fi de grau (3101G06078)

12.00 Semestral

Treball final de grau (3101G05083)

18.00 Semestral

Treball social amb grups i comunitats (3101G06015)

6.00 Semestral

Treball social amb individus i families (3101G06014)

6.00 Semestral