Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística

Oferta de contractació PROGRAMA SERRA HÚNTER - Call for applications SERRA HUNTER PROGRAMME

El Departament d'IMAE està interessat en contractar, dins del marc del Pla Serra Húnter un/a lector/a per l’àrea de Estadística i Investigació Operativa (EIO) . The department of Computer Science, Applied Mathematics and Statistics (IMAE) is interested in appointing, through the Serra Húnter programme a Tenure-eligible lecturer in Statistics and Operations Research (EIO).

Categoria: Professor Lector / Tenure-eligible lecturer
Departament: Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística (IMAE) / Computer Science, Applied Mathematics and Statistics (IMAE)
Àrea: Estadística i Investigació Operativa (EIO) / Statistics and Operations Research (EIO)
Referència: UdG-LE-120043

 

El Departament IMAE està interessat en contractar, dins del marc del Pla Serra Húnter un/a lector/a per l’àrea EIO amb el següent perfil:

 

Docència: Es valoraran els següents punts:

 • Experiència docent a diferents nivells en l’àmbit de l’EIO, sigui en assignatures de tipus teòric o pràctic, en Graus d’Enginyeria i de Ciències Experimentals.
 • Capacitat per impartir docència en programes de postgrau i màsters en els quals participa el departament.
 • Es valorarà com a mèrit addicional tenir experiència en la planificació i coordinació de l’activitat docent en assignatures amb grups nombrosos.

Recerca i transferència de coneixement: Es valoraran particularment l’experiència de recerca en línies similars o complementàries amb la recerca que es fa a l’àrea EIO, en concret al Grup de Recerca Estadística i Anàlisi de Dades Composicionals. Aquestes inclouen:

 • Fonamentació matemàtica de l'anàlisi de dades composicionals.
 • Anàlisi multivariant de dades composicionals.
 • Distribucions de probabilitat per a dades composicionals.
 • Models lineals i no-lineals en el símplex.
 • Programari per a dades composicionals.

Es valorarà positivament haver realitzat convenis amb empresa, patents, o tenir experiència en projectes de transferència del coneixement.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Position profile

 

The department of IMAE is interested in appointing, through the Serra Húnter programme a Tenure-eligible lecturer in EIO.  The position call will be open with the following profile:

Teaching: The following aspects will be taken into consideration:

 • Teaching experience on EIO at different levels, either in theoretical or practical subjects, in Bachelor's Degree in Enginreering and Experimental Sciences.
 • Capacity to contribute to post-graduate programs in which the Department IMAE takes part.
 • Previous experience in the planning and coordination of subjects with large students groups will be considered an additional merit.

Research and knowledge transfer: Research experience in similar or complementary topics to those of the area EIO of the Department IMAE and, particularly, to those carried out by the Research Group on Statistical and Compositional Data Analysis, including:

 • Mathematical foundations of compositional data analysis.
 • Multivariate analysis of compositional data.
 • Probability distributions for compositional data.
 • Linear and non-linear models on the simplex.
 • Compositional software.

 

Participation in Knowledge Technology Transfer (KTT) projects such as contracts with other institutions or companies will be especially considered.