Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística

Projectes de Recerca

Lògica i Programació

Projecte:
Estades Breus FPI (dotació addicional 2016) (BES-2016-076867)
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:
 Jordi Coll Caballero; Miquel Bofill Arasa
Investigadors:
2
Import:
6250 €
Durada:
2019

Projecte:
MÉTodos del análisis COmposicional de DAtos (RTI2018-095518-B-C21)
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats - MCIU
Direcció:
 Jose Antonio Martin Fernandez; Maria Gloria Mateu Figueras
Investigadors:
05
Import:
82038 €
Durada:
2019-2021

Projecte:
Projecte Starviewer ()
Tipus:
Contracte
Grup:
Entitat:
Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)
Direcció:
 Immaculada Boada Oliveras
Investigadors:
Import:
110000 €
Durada:
2019

Projecte:
Grup de sistemes dinàmics UAB (2017SGR1617)
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:
 Jaume Llibre Saló
Investigadors:
12
Import:
44480 €
Durada:
2018-2020

Projecte:
Equacions en derivades parcials i aplicacions (2107SGR1392)
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Xavier Cabre Vilagut
Investigadors:
16
Import:
0 €
Durada:
2018-