Departament d'Infermeria

Direcció

Càrrec Titular
director del Departament d'Infermeria Doctor DAVID BALLESTER FERRANDO
secretària del Departament d'Infermeria Doctora SANDRA GELABERT VILELLA