Departament d'Història i d'Història de l'Art 

Direcció

Càrrec Titular
directora del Departament d'Història i Història de l'Art Doctora ANNA M. GARCIA ROVIRA
secretari del Departament d'Història i Història de l'Art Doctor GERARDO BOTO VARELA