Departament de Geografia

Recerca

Grups de recerca

Anàlisi i Planificació Territorial i Ambiental

Codi del grup:
GRHCS023
Investigador/s principal/s:
Doctora  MARGARIDA CASTAÑER VIVAS
Telèfon:
972418714
Correu:
mita.castaner@udg.es
Plana web:
www.udg.edu/ca/grupsrecerca/APTA

apta

El grup es va crear l'any 1995 i d’ençà de llavors ha treballat en nombrosos projectes d'investigació a partir de dos eixos principals:

  • Anàli si i interpretació de les estructures i dinàmiques territorials i urbanes a Catalunya.
  • Anàlisi i participació en processos de planificació física, estratègica i ambiental en sistemes territorials locals, especialment en àrees urbanes.

Des del seu inici, ha establert una estreta col·laboració amb centres d'investigació europeus, en especial amb el Dipartimento di Analisi Economica e Sociale del Territorio (DAEST), dins de l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV), i amb el Dipartimento Interateneo Territorio (DITER), de l'Università e Politecnico di Torino. També ha col·laborat amb nombroses Universitats espanyoles; actualment amb un grup integrat per quatre universitats: Pablo Olavide de Sevilla, Universitat de València, Universitat d’Alacant, Universidad de Granada.

Laboratori d'Anàlisi i Gestió del Paisatge

Codi del grup:
GRHCS028
Investigador/s principal/s:
Doctor  JOSEP PINTÓ FUSALBA  ¸  Doctor  JOSEP GORDI SERRAT
Telèfon:
972418999
Correu:
josep.pinto@udg.edu
Plana web:
http://www.udg.edu/paisatge

lagp

El Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge (LAGP) és una unitat de recerca bàsica i aplicada en el camp del paisatge, vinculada a l’Institut de Medi Ambient (IMA) i a la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona (UdG).

El LAGP centra la seva activitat en els estudis de paisatge per mitjà del desenvolupament d’una recerca puntera i de qualitat que pugui ser un referent a escala nacional i internacional. Les línies de recerca s’articulen al voltant de la producció de nous coneixements i metodologies en l’àmbit de l’anàlisi, l’ordenació i la gestió del paisatge que serveixin d'ajut a la planificació territorial. La imatge i la percepció del paisatge en la societat constitueixen una part important de la recerca del grup.

Medi Ambient i Tecnologies de la Informació Geogràfica

Codi del grup:
GRHCS063
Investigador/s principal/s:
Doctora  ANNA MARIA RIBAS PALOM
Telèfon:
972418717
Correu:
anna.ribas@udg.edu
Plana web:
http://web2.udg.edu/aigua/

El Grup de Recerca Medi Ambient i Tecnologies de la Informació Geogràfica (GRMATIG) està vinculat a la Universitat de Girona a través de l'Institut de Medi Ambient i la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial. Les seves activitats van començar l'any 1990 i està dirigit per la professora Anna Ribas Palom.

El GRMATIG desenvolupa la seva recerca dins els àmbits de la dimensió humana dels riscos naturals (en especial, inundacions i sequeres), l'ordenació dels espais fluvials, l'ecologia del paisatge i la gestió dels espais naturals i  agraris.

Des de l'any 2005 té el reconeixement de Grup de Recerca Consolidat de l'AQU com a membre del grup “Aigua, territori i sostenibilitat” integrat per investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Girona.