Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Departament de Geografia

Assignatures impartides pels professors del departament.

Curs 2020-2021

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Avaluació de la Biodiversitat (3501MO2304)

3.00 Semestral

Dinàmiques i gestió dels espais rurals (3102G02050)

6.00 Semestral

Dones i espais (3501MO2165)

5.00 Semestral

Geografia d'Europa (3102G00006)

6.00 Semestral

Gestió i planificació dels recursos i del territori (3103G03107)

6.00 Semestral

Impactes i adaptació en l’activitat humana, el territori i el paisatge (3501MO2289)

9.00 Semestral

Instruments d’adaptació en ordenació del territori, urbanisme i paisatge (3501MO2297)

3.00 Semestral

L’evolució de les societats humanes (3102G00002)

12.00 Anual

Medi ambient i societat (3103G03095)

6.00 Semestral

Muntanya mitjana i seca; diagnosi (3501MO3219)

3.00 Semestral

Pràctiques en empresa (3103G03113)

6.00 Anual

Practiques integrades (3501MO2290)

3.00 Semestral

Pràctiques integrades de gestió territorial i ambiental (3102G02051)

6.00 Semestral

Projectes (3103G03112)

6.00 Semestral

Tècniques d'ordenació del territori i gestió ambiental (3102G02041)

12.00 Semestral

Treball de fi de grau (3103G03111)

12.00 Anual

Treball final de master (3501MO2313)

12.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Anàlisi i tractament de la informació geogràfica (3102G02035)

12.00 Anual

Aplicació de tecnologies de la informació i comunicació als sistemes hídrics (3501MO3088)

3.00 Semestral

Desenvolupament de destinacions (3501MO1779)

3.00 Anual

Eines de planificació del territori i paisatge turístic (3501MO1789)

3.00 Anual

Geografia dels espais de muntanya (3102G02019)

6.00 Semestral

Geografia dels espais litorals (3102G02018)

6.00 Semestral

Geografia regional (3102G02037)

12.00 Anual

Gestió d'espais naturals (3102G02024)

6.00 Anual

Gestió i planificació dels recursos i del territori (3103G03107)

6.00 Semestral

Impactes i adaptació en l’activitat humana, el territori i el paisatge (3501MO2289)

9.00 Semestral

Instruments d’adaptació en ordenació del territori, urbanisme i paisatge (3501MO2297)

3.00 Semestral

Instruments de planificació i gestió de les àrees de muntanya (3501MO3218)

9.00 Semestral

L’evolució de les societats humanes (3102G00002)

12.00 Anual

Medi ambient i societat (3103G03095)

6.00 Semestral

Medi ambient, economia i societat en àrees de muntanya (3501MO3217)

9.00 Semestral

Paisatges culturals (3501MO2940)

6.00 Semestral

Patrimoni natural i problemàtica ambiental a Europa (3102G00007)

6.00 Semestral

Pràctiques externes (3102G02044)

12.00 Semestral

Sistemes d'informació geogràfica (3103G03106)

6.00 Semestral

Tècniques d'anàlisis i informació territorial (3501MO1791)

3.00 Anual

Tècniques d'ordenació del territori i gestió ambiental (3102G02041)

12.00 Semestral

Treball de fi de grau (3103G03111)

12.00 Anual

Treball fi de màster (3501MO1800)

12.00 Anual

Treball final de grau (3102G02045)

12.00 Semestral

Treball final de grau (3108G01017)

15.00 Anual

Treball final de master (3501MO2313)

12.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Aplicacions SIG a l’Anàlisi Ambiental (3501MO2292)

3.00 Semestral

Cooperació, polítiques i estratègies del Turisme Cultural (3501MO1736)

3.00 Anual

Cultura contemporània II (3102G01023)

12.00 Anual

Desenvolupament sostenible del turisme (3501MO1780)

3.00 Anual

Dimensió territorial del turisme (3108G01004)

6.00 Semestral

Dinàmiques i gestió dels espais urbans (3102G02049)

6.00 Semestral

Espais naturals protegits (3108G01188)

3.00 Semestral

Fonaments de Geografia i del medi ambient (3102G02052)

12.00 Anual

Fonaments de SIG (3501MO2291)

3.00 Semestral

Geografia de la població i recursos (3102G02048)

6.00 Semestral

Geografia dels espais de muntanya (3102G02019)

6.00 Semestral

Geografia econòmica (3102G02047)

6.00 Semestral

Geografia regional (3102G02037)

12.00 Anual

Geografia regional del món (3102G02032)

6.00 Anual

Gestió de recursos turístics (3108G01081)

5.00 Semestral

Gestió i planificació dels recursos i del territori (3103G03107)

6.00 Semestral

Gestió turística de museus i col·leccions (3501MO1727)

3.00 Anual

Impactes i adaptació de l'activitat humana sobre el patrimoni i el paisatge (3501MO2946)

6.00 Semestral

Impactes i adaptació en l’activitat humana, el territori i el paisatge (3501MO2289)

9.00 Semestral

Instruments d’adaptació en ordenació del territori, urbanisme i paisatge (3501MO2297)

3.00 Semestral

Introducció al turisme (3108G01001)

6.00 Semestral

L’evolució de les societats humanes (3102G00002)

12.00 Anual

Les cares del paisatge (3102G02030)

6.00 Anual

Muntanya mitjana i seca; diagnosi (3501MO3219)

3.00 Semestral

Nous turistes (3108G01091)

3.00 Semestral

Ordenació i planificació del territori (3108G01074)

6.00 Semestral

Paisatge: visions i intervenció (3102G02040)

6.00 Semestral

Paisatges culturals (3501MO2940)

6.00 Semestral

Pensament geogràfic (3102G02042)

6.00 Semestral

Pràctiques en empresa (3103G03113)

6.00 Anual

Pràctiques integrades de gestió territorial i ambiental (3102G02051)

6.00 Semestral

Projectes (3103G03112)

6.00 Semestral

Riscos ambientals i societat (3102G02028)

6.00 Anual

Sistemes d'informació geogràfica (3102G02036)

12.00 Anual

Sistemes d'informació geogràfica (3103G03106)

6.00 Semestral

Tècniques i mètodes professionals en geografia (3102G02043)

6.00 Semestral

Tipologies i estratègies de destinacions turístiques (3108G01018)

6.00 Semestral

Transformacions del món global (3102G01028)

12.00 Anual

Treball de fi de grau (3103G03111)

12.00 Anual

Treball fi de màster (3501MO1740)

12.00 Anual

Treball fi de màster (3501MO1800)

12.00 Anual

Treball final de grau (3108G01017)

15.00 Anual

Treball final de master (3501MO2313)

12.00 Semestral

Turisme solidari i de cooperació (3108G01093)

3.00 Semestral

Turisme, territori i medi ambient (3102G02031)

6.00 Anual

Turismologia (3501MO1739)

3.00 Anual

Usos de l'agua (3501MO3080)

6.00 Semestral