Departament de Geografia

Estudia el Grau en

Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient

Sortida a les Illes Balears

Dinàmiques i Gestió dels Espais Urbans i Rurals