Departament de Filologia i Comunicació

Publicacions

Comunicació social i institucional

Any Tipus publicació Publicació
2018 Article de divulgació Guzmán Casals, Jaume.  "Humor i sàtira com a recreació de la vida gironina durant la I Guerra Mundial."  Estudi General   (2018):  -.Grup d'Anàlisi de la Recepció de les Pantalles Audiovisuals (ARPA)

Any Tipus publicació Publicació
2018 Article Carmen Echazarreta Soler i Albert Costa Marcé  "Amplifying voices in the face of media globalization."  International Business Research  11 (2018):  135-142.
2018 Article Carmen Echazarreta Soler, Albert Costa Marcé i Xavier Altimir  "Workshop: Vusiness [Business & Values]."  Review of Contemporary Business Research  7 (2018):  21-26.
2018 Article Carmen Echazarreta Soler, Albert Costa Marcé i Xavier Altimir Echazarreta  "Workshop: Empresas Con Valores."  International Multilingual Journal of Contemporary Research  6 (2018):  11-16.
2018 Article Carmen Echazarreta Soler; Albert Costa Marcé  "Empresas inclusivas, reinventando la Calidad de Vida: una revisión teórica = Inclusive Companies, Reinventing Quality of Life: A Theoretical Review."  The Global Journal of Human-Social Science: Economics  18 (2018):  1-8.Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada

Any Tipus publicació Publicació
2019 Actes de Congressos Tro Morató, Teresa de Jesús (en premsa) La gamificación en la comunicación intercultural: una propuesta didáctica, 'Actas del XXIX Congreso Internacional de ASELE' (Santiago de Compostela, 5-8 de setembre de 2018).  (ESP): , 2019. 
2019 Actes de Congressos Tro Morató, Teresa de Jesús (en premsa) La telecolaboración intercultural: una aproximación pragmática, 'Actas del XXVIII Congreso Internacional de ASELE' (Tarragona, 6-9 de setembre de 2017).  (ESP): , 2019. 
2019 Capítol de llibre pendent de publicació Batllori, Montserrat; Elisabeth Gibert Sotelo e Isabel Pujol  "Changes in the event/argument structure of psych verbs in the history of Spanish", Cycles in Language Change. Girona (ESP): Oxford University Press (OUP), 2019. 
2019 Llibre pendent de publicació Batllori, Montserrat; Sitaridou, Ioanna Word Order in Old Romance Languages., . Cambridge(GBR): Cambridge University Press (CUP), 2019. Comunicació social i institucional

Any Tipus publicació Publicació
2018 Llibre Guzmán Casals, Jaume. Comunicació local i premsa històrica al Montsià (1975-2014). <i>De la modernitat de la premsa a les tecnologies digitals de la comunicació.</i>, .  (ESP): Onada Edicions, 2018.