Departament de Filologia i Comunicació

Assignatures impartides pels professors del departament.

Curs 2018-2019

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Campanya transmèdia. Taller de realització de Publicitat (3108G03048)

3.00 Anual

Comunicació audiovisual I (3102G01020)

12.00 Anual

Comunicació audiovisual II (3102G01021)

12.00 Anual

Comunicació interna i externa (3108G03021)

6.00 Semestral

Copy (3108G03067)

3.00 Anual

Creació d'un 'book' (3108G03053)

3.00 Anual

Creativitat (3108G03029)

4.00 Semestral

Cultura contemporània II (3102G01023)

12.00 Anual

Cultura visual i mitjans de comunicació (3105G13028)

5.00 Semestral

Direcció d'art (3108G03046)

3.00 Anual

Direcció de comptes (3108G03072)

3.00 Anual

Discurs i imatge (3102G01029)

12.00 Anual

Disseny conceptual dels videojocs (3105G13027)

5.00 Semestral

Documentació i gestió de dades (3108G03035)

4.00 Semestral

Escriptures i llenguatges audiovisuals (3108G03017)

6.00 Semestral

Estratègies de creació de marca i de campanya (3108G03025)

6.00 Semestral

Estructura de la Publicitat (3108G03028)

6.00 Semestral

Estructura i planificació de mitjans (3108G03032)

6.00 Semestral

Expressió escrita i tècniques de comunicació oral (3108G03015)

6.00 Semestral

Fonaments de la Publicitat (3108G03026)

6.00 Semestral

Fonaments de les Relacions Públiques (3108G03019)

6.00 Semestral

Fonaments i història de la comunicació (3108G03001)

6.00 Semestral

Fotografia publicitària (3108G03043)

3.00 Anual

Gènere i publicitat (3108G03042)

3.00 Anual

Gestió de crisis (3108G03044)

3.00 Anual

Gestió de la imatge corporativa i casos de Relacions Públiques (3108G03020)

6.00 Semestral

Identitat digital i desenvolupament d'entorns virtuals (3108G03036)

6.00 Semestral

Innovació publicitària (3108G03030)

4.00 Semestral

Instruments d'accés al patrimoni natural i cultural: difusió i comunicació (3501MO2944)

3.00 Semestral

Instruments d'accés al patrimoni natural i cultural: marketing i públics (3501MO2943)

3.00 Semestral

Jocs seriosos (3105G13035)

5.00 Semestral

Llengua i mitjans de comunicació I (3102G01018)

12.00 Anual

Llengua i mitjans de comunicació II (3102G01019)

12.00 Anual

Màrqueting en l'era digital (3108G03034)

4.00 Semestral

Màrqueting estratègic i operatiu (3108G03014)

6.00 Semestral

Màrqueting polític (3108G03041)

3.00 Anual

Mètodes d'investigació en comunicació (3108G03003)

4.00 Semestral

Narrativa dels videojocs (3105G13029)

7.00 Semestral

Narrativa i guió audiovisual (3108G03016)

6.00 Semestral

Organització d'esdeveniments (3108G03018)

4.00 Semestral

Planificació estratègica de les Relacions Públiques (3108G03023)

4.00 Semestral

Pràctiques (3108G03040)

12.00 Anual

Pràctiques addicionals (3108G03039)

6.00 Anual

Processos i tècniques creatives publicitàries (3108G03027)

4.00 Semestral

Protocol d'esdeveniments (3108G01096)

3.00 Semestral

Protocol (3108G03024)

6.00 Semestral

Recursos lingüístics (3501MO1923)

3.00 Semestral

Responsabilitat social corporativa RSC (3108G03047)

3.00 Anual

Seminari de Lletres I (3102G01031)

12.00 Anual

Seminari de Lletres II (3102G01032)

12.00 Anual

Seminari de Publicitat (3108G03076)

3.00 Anual

Social media i RP 2.0 (3108G03033)

6.00 Semestral

Taller de vídeo (3108G03049)

3.00 Anual

Tècniques de producció audiovisual I (3108G03004)

6.00 Semestral

Tècniques de producció audiovisual II (3108G03007)

4.00 Semestral

Tècniques de producció audiovisual III (3108G03009)

4.00 Semestral

Tècniques informàtiques i comunicatives (3108G01009)

6.00 Semestral

Tendències de l'audiovisual contemporani (3108G03038)

4.00 Semestral

Teoria de la comunicació (3102G00004)

6.00 Semestral

Teoria de la comunicació I (3102G01026)

12.00 Anual

Teoria de la comunicació (3108G03002)

6.00 Semestral

Teoria de la imatge (3108G03008)

6.00 Semestral

Teoria i pràctica de la producció audiovisual (3105G13030)

5.00 Semestral

Transformacions del món global (3102G01028)

12.00 Anual

Treball final de grau (3108G03087)

12.00 Anual

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Català com a segona llengua: ensenyament del lèxic (3501MO2456)

3.00 Semestral

Cultura a l'antiguitat: de la Bíblia a Ciceró (3501MO2424)

3.00 Semestral

Gramàtica normativa i ortografia catalanes (3102G00013)

6.00 Semestral

Llengua catalana: anàlisi gramatical (3102G06054)

12.00 Anual

Llengua i literatura catalana (3501MO1924)

3.00 Semestral

Pràcticum (3501MO1684)

14.00 Anual

Treball final de màster (3501MO1685)

6.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües (3102G06048)

12.00 Anual

Aproximacions crítiques a la narrativa contemporània (3501MO2435)

3.00 Semestral

Català com a segona llengua: ensenyament de la pronunciació i correcció fonètica (3501MO2455)

3.00 Semestral

Català com a segona llengua: llengua estàndard i variació (3501MO2458)

3.00 Semestral

Català com a segona llengua: morfologia i sintaxi (3501MO2454)

6.00 Semestral

Complements per a la formació de l'àmbit de les llengües (3501MO1620)

4.00 Semestral

Comunicació oral i escrita (3102G00001)

12.00 Anual

Cort, mecenatge i literatura (3501MO2543)

6.00 Semestral

Cultura contemporània I (3102G01022)

12.00 Anual

El català, dels inicis al segle XIX (3102G06029)

6.00 Anual

Fonaments del llenguatge (3102G00005)

6.00 Semestral

Fonètica i fonologia catalanes (3102G06031)

6.00 Anual

Història del català contemporani (3102G06030)

6.00 Anual

Idees, educació i cultura. Teoria i pràctiques escolars (3501MO2546)

6.00 Semestral

La cultura de l'humanisme i les seves pervivències (3501MO2432)

3.00 Semestral

La llengua catalana: aspectes generals (3102G06028)

6.00 Anual

La qüestió de la llengua en el món contemporani (3501MO2438)

3.00 Semestral

Lectures de literatura universal (3102G00012)

6.00 Anual

Literatura catalana: de la postguerra a l'actualitat (3102G06027)

6.00 Anual

Literatura catalana: del Modernisme fins a la Guerra Civil (3102G06026)

6.00 Anual

Literatura catalana: Il·lustració i Romanticisme (3102G06025)

6.00 Anual

Literatura catalana: la lírica (3102G06057)

12.00 Anual

Literatura catalana: Renaixement i Barroc (3102G06024)

6.00 Anual

Literatura catalana: segle XV (3102G06023)

6.00 Anual

Literatura catalana: segles XIII i XIV (3102G06022)

6.00 Anual

Literatura i societat a l'època moderna (3501MO2431)

3.00 Semestral

Literatura, cinema i altres arts (3102G00042)

12.00 Anual

Llengua catalana: anàlisi gramatical (3102G06054)

12.00 Anual

Llengua i literatura catalana (3501MO1924)

3.00 Semestral

Llengua i mitjans de comunicació I (3102G01018)

12.00 Anual

Llengua i mitjans de comunicació II (3102G01019)

12.00 Anual

Morfologia catalana (3102G06032)

6.00 Anual

Noves tecnologies aplicades a les ciències humanes (3501MO2418)

6.00 Semestral

Pràcticum (3501MO1684)

14.00 Anual

Sintaxi catalana (3102G06033)

6.00 Anual

Sociolingüística (3501MO2447)

3.00 Semestral

Teoria de la comunicació II (3102G01027)

6.00 Anual

Treball final de màster (3501MO1685)

6.00 Semestral

Variació i canvi lingüístic (3102G06066)

6.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Anglès per a usos acadèmics i professionals (3101G00146)

5.00 Semestral

Seminari de comunicació en anglès (3108G03056)

9.00 Anual

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Tercera llengua i literatura: italià (3102G00033)

12.00 Anual

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Literatura llatina (3102G00026)

6.00 Anual

Llatí (3102G00020)

6.00 Semestral

Patrimoni literari (3501MO2962)

3.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Comunicació científica (3501MO2417)

4.50 Semestral

Comunicació oral i escrita (3102G00001)

12.00 Anual

Expressió escrita i tècniques de comunicació oral (3108G03015)

6.00 Semestral

La difusió de la cultura en els regnes d'Aragó i Castella (3501MO2426)

3.00 Semestral

Literatura comparada i estudis culturals (3102G00047)

6.00 Semestral

Literatura romànica medieval (3102G00021)

6.00 Semestral

Taller de recerca (3501MO2420)

6.00 Semestral

Tercera llengua i literatura: francès (3102G00034)

12.00 Anual

Treball final de grau (3108G03087)

12.00 Anual

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Adquisició de segones llengües (3501MO2442)

6.00 Semestral

Adquisició del català i de l'espanyol com a segones llengües (3102G06048)

12.00 Anual

Comunicació oral i escrita (3102G00001)

12.00 Anual

Difusió de la recerca lingüística (3501MO2444)

3.00 Semestral

Espanyol com a segona llengua: ensenyament de la pronunciació i correcció fonètica (3501MO2450)

3.00 Semestral

Espanyol com a segona llengua: ensenyament del lèxic (3501MO2451)

3.00 Semestral

Espanyol com a segona llengua: morfologia i sintaxi (3501MO2449)

6.00 Semestral

Espanyol com a segona llengua: pragmàtica i anàlisi del discurs (3501MO2452)

3.00 Semestral

Fonaments del llenguatge (3102G00005)

6.00 Semestral

Gramàtica espanyola I: sintaxi elemental (3102G07028)

6.00 Anual

Gramàtica espanyola II: fonètica i fonologia (3102G07029)

6.00 Semestral

Gramàtica espanyola III: sintaxi avançada (3102G07030)

6.00 Semestral

Gramàtica espanyola IV: la paraula (3102G07031)

6.00 Semestral

Gramàtica històrica i variació lingüística (3102G07032)

6.00 Semestral

Gramàtica normativa i ortografia de l'espanyol (3102G00014)

6.00 Semestral

Història de la llengua i lexicografia (3102G07033)

6.00 Semestral

Llengua espanyola II (3102G07053)

12.00 Anual

Llengua i literatura castellana (3501MO1925)

3.00 Semestral

Metodologia i didàctica en l'ensenyament de segones llengües (3501MO2441)

6.00 Semestral

Tècniques d'escriptura i difusió de la recerca en Humanitats (3501DC0038)

1.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Adquisició de segones llengües (3501MO2442)

6.00 Semestral

Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (3101G03003)

10.00 Anual

Lingüística general I (3102G00019)

6.00 Semestral

Processos educatius,aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) (3101G04010)

10.00 Anual

Tipologia de les llengües d'immigració presents Catalunya (3501MO2445)

6.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Autors i tradicions literàries (3501MO2545)

6.00 Semestral

Comunicació oral i escrita (3102G00001)

12.00 Anual

Lectures de literatura universal (3102G00012)

6.00 Anual

Literatura espanyola contemporània (segle XX) (3102G07023)

6.00 Semestral

Literatura espanyola del Barroc (3102G07027)

6.00 Semestral

Literatura espanyola del Renaixement (3102G07026)

6.00 Semestral

Literatura espanyola II (3102G07059)

12.00 Anual

Literatura espanyola medieval (3102G07025)

6.00 Semestral

Literatura espanyola moderna (segles XVIII i XIX) (3102G07022)

6.00 Semestral

Literatura hispanoamericana contemporània (segle XX) (3102G07024)

6.00 Anual

Literatura, cinema i altres arts (3102G00042)

12.00 Anual

Llengua i literatura castellana (3501MO1925)

3.00 Semestral

Pràcticum (3501MO1684)

14.00 Anual

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Comunicació oral i escrita (3102G00001)

12.00 Anual

Crítica literària (3102G00024)

6.00 Anual

Lectures de literatura universal (3102G00012)

6.00 Anual

Literatura comparada i estudis culturals (3102G00047)

6.00 Semestral

Seminari de Lletres II (3102G01032)

12.00 Anual

Teoria de la literatura (3102G00022)

6.00 Semestral