Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària

Direcció

Càrrec Titular
director del Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària Doctor PERE MUTJE PUJOL