Departament d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial

Assignatures impartides pels professors del departament.

Curs 2018-2019

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Ampliació d’estructures (3501MO2262)

5.00 Semestral

Ampliació d'instal·lacions industrials (3105G04040)

5.00 Semestral

Anàlisi estructural avançat (3501MO2066)

3.00 Semestral

Anàlisi i rehabilitació d’edificis històrics (3105G12048)

5.00 Semestral

Construcció i instal·lacions industrials (3105G04027)

6.00 Semestral

Disseny i construcció de plantes industrials (3501MO2261)

5.00 Semestral

Elasticitat i resistència de materials (3105G04025)

6.00 Semestral

Estructures 1 (3105G00036)

6.00 Semestral

Estructures 3 (3105G11032)

6.00 Semestral

Estructures de formigó (3105G04038)

5.00 Semestral

Estructures metàl·liques (3105G04039)

5.00 Semestral

Estructures (3501MO2254)

5.00 Semestral

Fonaments de resistència de materials (3105G04017)

6.00 Semestral

Geotècnia (3105G11001)

6.00 Semestral

Infraestructures i serveis urbans (3501MO2263)

5.00 Semestral

Instal·lacions industrials (3501MO2255)

4.00 Semestral

Introducció a les estructures (3105G08020)

5.00 Semestral

Materials compostos en construcció (3501MO3060)

3.00 Semestral

Mecànica de materials i estructures aplicada (3501MO2062)

6.00 Anual

Mecànica de sòlids (3501MO2059)

6.00 Semestral

Resistència de materials (3105G00012)

6.00 Semestral

Seminaris sobre mecànica de materials i estructures (3501MO2063)

6.00 Anual

Taller d'ensinistrament professional (3105G08031)

3.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Com escriure un article en Tecnologia (3501DC0014)

1.00 Semestral

Disseny i assaig de màquines (3501MO2244)

5.00 Semestral

Disseny i fabricació amb materials plàstics (3105G05046)

5.00 Semestral

Fabricació integrada (3501MO2249)

6.00 Semestral

Fonaments de mecànica (3105G00011)

6.00 Semestral

Planificació de processos productius (3105G08038)

5.00 Semestral

Processos de fabricació 1 (3105G04031)

6.00 Semestral

Processos de fabricació 2 (3105G04032)

3.00 Semestral

Tecnologies avançades de fabricació (3105G04036)

5.00 Semestral

Tecnologies de fabricació (3105G08015)

5.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Càlcul de màquines (3105G04030)

6.00 Semestral

Càlcul de mecanismes (3105G04029)

6.00 Semestral

Control de sistemes mecànics (3105G04014)

3.00 Semestral

Disseny de màquines (3105G04035)

5.00 Semestral

Disseny de mecanismes (3105G04034)

5.00 Semestral

Disseny i anàlisi de compòsits amb elements finits (3501MO2064)

3.00 Semestral

Disseny i assaig de màquines (3501MO2244)

5.00 Semestral

Disseny mecànic amb elements finits (3501MO2068)

3.00 Semestral

Eines de pre i post-proces per anàlisis estructurals per elements finits (3501MO2061)

6.00 Semestral

El mètode dels elements finits en la mecànica d'estructures (3501MO2058)

6.00 Semestral

Elements de màquines (3105G04043)

5.00 Semestral

Elements de màquines (3105G08021)

5.00 Semestral

Enginyeria del transport (3501MO2257)

4.00 Semestral

Expressió Gràfica (3105G06054)

6.00 Semestral

Fonaments de mecànica (3105G00011)

6.00 Semestral

Fonaments de mecànica (3105G08012)

6.00 Semestral

Manteniment industrial (3105G08037)

5.00 Semestral

Mecànica de la fractura (3501MO2060)

6.00 Semestral

Mecànica de materials i estructures aplicada (3501MO2062)

6.00 Anual

Mecànica de sòlids (3501MO2059)

6.00 Semestral

Modelització constitutiva avançada (3501MO2071)

3.00 Semestral

Optimització en enginyeria mecànica (3501MO2067)

3.00 Semestral

Projectes (3105G04021)

6.00 Semestral

Projectes (3105G08051)

4.00 Semestral

Seminaris sobre mecànica de materials i estructures (3501MO2063)

6.00 Anual

Simulació de sistemes mecànics (3105G08033)

5.00 Semestral

Taller d'ensinistrament professional (3105G08031)

3.00 Semestral

Tècniques de producció i experimentals per compòsits (3501MO2065)

3.00 Semestral

Teoria de màquines (3105G04016)

6.00 Semestral

Teoria de màquines (3105G08013)

5.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Enginyeria i disseny de les agroindústries (3105G06040)

6.00 Semestral

Enginyeria tèrmica (3105G04023)

6.00 Semestral

Enginyeria tèrmica (3105G08018)

6.00 Semestral

Gestió energètica (3501MO2789)

3.00 Semestral

Instal·lacions de climatització (3105G04041)

5.00 Semestral

Instal·lacions d'energies renovables (3105G09031)

5.00 Semestral

Màquines hidràuliques i tèrmiques (3501MO2243)

6.00 Semestral

Mecànica de materials i estructures aplicada (3501MO2062)

6.00 Anual

Proveïment i depuració d'aigües (3105G04044)

5.00 Semestral

Sistemes fluidomecànics (3105G08019)

5.00 Semestral

Tecnologia energètica (3501MO2245)

6.00 Semestral

Termotècnia aplicada (3105G00010)

6.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Energies renovables (3105G09023)

4.00 Semestral

Enginyeria de fluids (3105G08007)

6.00 Semestral

Enginyeria fluïdomecànica (3105G00009)

6.00 Semestral

Instal·lacions de climatització (3105G04041)

5.00 Semestral

Instal·lacions d'energies renovables (3105G09031)

5.00 Semestral

Màquines hidràuliques i tèrmiques (3501MO2243)

6.00 Semestral

Proveïment i depuració d'aigües (3105G04044)

5.00 Semestral

Seminaris sobre mecànica de materials i estructures (3501MO2063)

6.00 Anual

Sistemes fluidomecànics (3105G08019)

5.00 Semestral

Sistemes i màquines fluïdomecàniques (3105G04024)

6.00 Semestral

Tecnologia energètica (3501MO2245)

6.00 Semestral

Termotècnia aplicada (3105G00010)

6.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Anàlisi i rehabilitació d’edificis històrics (3105G12048)

5.00 Semestral

Càlcul mecànic per elements finits (3105G08032)

5.00 Semestral

Construcció i instal·lacions industrials (3105G04027)

6.00 Semestral

Construcció industrial (3501MO2256)

5.00 Semestral

Dinàmica estructural (3501MO2069)

3.00 Semestral

Disseny i construcció de plantes industrials (3501MO2261)

5.00 Semestral

El mètode dels elements finits en la mecànica d'estructures (3501MO2058)

6.00 Semestral

Elasticitat i resistència de materials (3105G04025)

6.00 Semestral

Elasticitat i resistència de materials (3105G08014)

6.00 Semestral

Estructures (3105G04026)

6.00 Semestral

Estructures 1 (3105G00036)

6.00 Semestral

Estructures 2 (3105G00037)

3.00 Semestral

Estructures 3 (3105G11032)

6.00 Semestral

Estructures 3 (3105G12046)

6.00 Semestral

Estructures 4 (3105G12007)

6.00 Semestral

Estructures 5 (3105G12008)

3.00 Semestral

Estructures de formigó (3105G04038)

5.00 Semestral

Fonaments de resistència de materials (3105G04017)

6.00 Semestral

Geotècnia (3105G11001)

6.00 Semestral

Instal·lacions 3 (3105G12009)

3.00 Semestral

Instal·lacions industrials (3501MO2255)

4.00 Semestral

Introducció a les estructures (3105G08020)

5.00 Semestral

Materials compostos en construcció (3501MO3060)

3.00 Semestral

Mecànica de materials i estructures aplicada (3501MO2062)

6.00 Anual

Mecànica de sòlids (3501MO2059)

6.00 Semestral

Resistència de materials (3105G00012)

6.00 Semestral

Seminaris sobre mecànica de materials i estructures (3501MO2063)

6.00 Anual

Taller integral de construcció (3501MO2844)

9.00 Semestral

Tècniques de producció i experimentals per compòsits (3501MO2065)

3.00 Semestral