Departament d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial

Direcció

Càrrec Titular
coordinador d'estudi del Màster en Mecànica de Materials i Estructures Doctor EMILIO VICENTE GONZALEZ JUAN
director del Departament d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial Doctor LLUIS TORRES LLINAS
secretari del Departament d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial Doctor NARCIS GASCONS CLARIO