Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica

Assignatures impartides pels professors del departament.

Curs 2018-2019

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Anàlisi i mineria de dades (3501MO2233)

3.00 Semestral

Anàlisis de sistemes elèctrics i electrometria (3105G09028)

6.00 Semestral

Aplicació de tecnologies de la informació i comunicació als sistemes hídrics (3501MO3088)

3.00 Semestral

Aplicacions industrials dels microprocessadors (3105G03034)

5.00 Semestral

Arquitectures de software distribuït i sistemes multiagent (3501MO2234)

3.00 Semestral

Autòmates programables (3105G09034)

5.00 Semestral

Automàtica (3105G07054)

5.00 Semestral

Automatització industrial (3105G03029)

6.00 Semestral

Control avançat (3501MO2248)

4.00 Semestral

Control de màquines elèctriques (3105G03042)

5.00 Semestral

Control de màquines elèctriques (3105G09021)

5.00 Semestral

Control de sistemes mecànics (3105G04014)

3.00 Semestral

Desenvolupament de projectes d'automatització i control (3105G03033)

4.00 Semestral

Desenvolupament de projectes d'electrònica (3105G03032)

4.00 Semestral

Disseny de màquines elèctriques (3105G09020)

4.00 Semestral

Eines informàtiques per enginyeria elèctrica (3105G09030)

5.00 Semestral

Electrònica analògica (3105G03022)

6.00 Semestral

Electrònica de potència (3105G00035)

4.00 Semestral

Electrònica i control (3105G00017)

6.00 Semestral

Electrotècnia i accionaments elèctrics (3105G08024)

5.00 Semestral

Electrotècnia i màquines elèctriques (3105G03015)

8.00 Semestral

Energies renovables (3105G09023)

4.00 Semestral

Enginyeria de control (3105G03026)

6.00 Semestral

Física i electrònica (3105G07006)

9.00 Semestral

Fonaments d'automatització i control (3105G03014)

4.00 Semestral

Fonaments de control (3105G08011)

3.00 Semestral

Fonaments d'electrònica (3105G03013)

6.00 Semestral

Infrastructures de comunicació i informació (3501MO2236)

3.00 Semestral

Instal·lacions d'energies renovables (3105G09031)

5.00 Semestral

Instal·lacions elèctriques (3105G03031)

5.00 Semestral

Instal·lacions elèctriques I (3105G09026)

5.00 Semestral

Instal·lacions elèctriques II (3105G03041)

5.00 Semestral

Instal·lacions elèctriques II (3105G09027)

5.00 Semestral

Instrumentació electrònica (3105G03023)

5.00 Semestral

Instrumentació industrial (3501MO2247)

5.00 Semestral

Intel.ligència artificial (3105G07015)

5.00 Semestral

Intel·ligència artificial (3105G08043)

5.00 Semestral

Introducció a l'enginyeria biomèdica (3105G15003)

3.00 Semestral

Modelat de sistemes elèctrics per ordinador (3105G09033)

5.00 Semestral

Monitorització i eficiència energètica (3501MO2235)

3.00 Semestral

Projectes (3105G03021)

6.00 Semestral

Projectes (3105G09041)

6.00 Semestral

Qualitat del subministrament elèctric i manteniment elèctric (3105G09029)

5.00 Semestral

Regulació automàtica (3105G08025)

5.00 Semestral

Regulació automàtica (3105G09018)

6.00 Semestral

Seminari experts externs (3501MO2239)

3.00 Semestral

Sistemes d'adquisició de dades (3105G03039)

5.00 Semestral

Sistemes de generació elèctrica (3105G09022)

5.00 Semestral

Sistemes elèctrics de potència I (3105G09024)

5.00 Semestral

Sistemes electrònics i automàtics (3105G08023)

9.00 Semestral

Solucions integrades al sector de l'aigua (3501MO3089)

3.00 Semestral

Taller de resultats (3501MO2242)

3.00 Semestral

Tècniques avançades d'intel.ligència artificial (3105G07045)

5.00 Semestral

Tècniques de control (3105G03030)

6.00 Semestral

Tecnologia elèctrica (3105G00016)

6.00 Semestral

Tecnologia elèctrica (3501MO2246)

5.00 Semestral

Tecnologies d'automatització (3105G09019)

6.00 Semestral

Tecnologies d'automatització i control (3105G03036)

5.00 Semestral

Teoria de circuits (3105G03012)

6.00 Semestral

Teoria de circuits i fonaments d'electrònica (3105G08009)

5.00 Semestral

Vehicles de tracció elèctrica (3105G09035)

5.00 Semestral

Xarxes elèctriques intel·ligents (3105G09032)

5.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Instal·lacions elèctriques (3105G03031)

5.00 Semestral

Instrumentació industrial (3501MO2247)

5.00 Semestral

Màquines elèctriques (3105G08010)

3.00 Semestral

Projectes (3105G09041)

6.00 Semestral

Qualitat del subministrament elèctric i manteniment elèctric (3105G09029)

5.00 Semestral

Sistemes elèctrics de potència I (3105G09024)

5.00 Semestral

Sistemes elèctrics de potència II (3105G09025)

8.00 Semestral

Tecnologia elèctrica (3501MO2246)

5.00 Semestral

Xarxes elèctriques intel·ligents (3105G09032)

5.00 Semestral