Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica

Direcció

Càrrec Titular
director del Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica Doctor JOSE VEHI CASELLAS
secretari del Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica Senyor JOSEP XARGAYO BASSETS