Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica

Direcció

Càrrec Titular
secretari del Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica Senyor JOSEP XARGAYO BASSETS