Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica

Dep. Enginyeria Elèctrica,Electrònica i Automàtica

Departament d'Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica

Docència i investigació

En aquestes pàgines trobareu les dades de contacte dels membres del Departament així com informació sobre les diferents activitats docents i de recerca que es desenvolupen en el Departament.