Departament d'Economia

Direcció

Càrrec Titular
director del Departament d'Economia Doctor ANDREAS KYRIACOU
secretari del Departament d'Economia Doctor JOSE IGNACIO SILVA BECERRA