Departament de Dret Públic 

Grups de Recerca


Nom del grup:
Els Drets Fonamentals als Estats Compostos
Codi del grup:
GRHCS08
Investigador responsable:
CABELLOS ESPIÉRREZ, MIGUEL ÁNGEL
Nom del grup:
Qüestions Actuals de Dret Processal
Codi del grup:
GRHCS54
Investigador responsable:
ARMENTA DEU, MARIA TERESA
Pàgina web:
http://ceapj.udg.edu
Nom del grup:
Seminari de Ciències Penals i Criminològiques
Codi del grup:
GRHCS59
Investigador responsable:
VARONA GOMEZ, DANIEL
Pàgina web:
http://www2.udg.edu/scpic
Nom del grup:
Seminari de Dret Administratiu
Codi del grup:
GRHCS72
Investigador responsable:
TRAYTER JIMENEZ , JUAN MANUEL
Pàgina web:
www.udg.edu/dretadministratiu
Nom del grup:
Anàlisi del Dret Públic: especial referència al Dret Financer i Tributari
Codi del grup:
GRHCS99
Investigador responsable:
ESTEVE PARDO, MARÍA LUISA
Nom del grup:
Grup de recerca en Ciència Política
Codi del grup:
GRHCS104
Investigador responsable:
MARTÍ PUIG, SALVADOR
Pàgina web:
http://www.udg.edu/cienciapolitica
Nom del grup:
Gestió de la Immigració, lliure circulació de persones i drets dels treballadors
Codi del grup:
GRHCS064
Investigador responsable:
FERNANDO CAMAS RODA   FRANCINA ESTEVE GARCIA
Pàgina web:
.