Departament de Dret Públic 

Direcció

Càrrec Titular
directora del Departament de Dret Públic Doctora SUSANA OROMI VALL-LLOVERA
secretari del Departament de Dret Públic Doctor ALBERTO NAVARRO GARCIA