Departament de Dret Públic 

Departament de Dret Públic

Departament de Dret Públic

Departament de Dret Públic

Departament de Dret Públic

El Departament de Dret Públic de la Universitat de Girona té entre les seves tasques la de donar suport a la recerca. lgualment, proporciona professorat de les seves àrees de coneixement als estudis que li ho demanen. Aquí trobareu informació sobre les activitats del Departament i sobre el seu personal. És el portal d'entrada que us pot posar en contacte amb nosaltres i que us pot servir per conèixer els nostres interessos en la docència i la recerca. Us convidem a passar, a trobar-nos i a utilitzar els nostres recursos.

Àrees