Departament de Dret Privat

Estructura

 • Àrea de Dret Civil
  Facultat de Dret
  Campus de Montilivi

 • Àrea de Dret del Treball i de la Seguretat Social
  Facultat de Dret
  Campus de Montilivi

 • Àrea de Dret Internacional Privat
  Facultat de Dret
  Campus de Montilivi

 • Àrea de Dret Mercantil
  Facultat de Dret
  Campus de Montilivi
 • Àrea de Dret Romà
  Facultat de Dret
  Campus de Montilivi

 • Àrea de Filosofia del Dret
  Facultat de Dret
  Campus de Montilivi

 • Àrea d'Història del Dret i de les Institucions
  Facultat de Dret
  Campus de Montilivi
  Pàgina web del grup de recerca
  Portal Iberoamericà d'Història del Dret