Departament de Dret Privat

Direcció

Càrrec Titular
director del Departament de Dret Privat Doctor JOSEP SOLE I FELIU
secretari del Departament de Dret Privat Doctor VICTOR MARTINEZ MULERO