Departament de Dret Privat

Direcció

Càrrec Titular
directora del Departament de Dret Privat Doctora TÜNDE MIKES JANI
secretari del Departament de Dret Privat Doctor VICTOR MARTINEZ MULERO